Kategoriarkiv: Uncategorized

Brev til Energistyrelsen fra Beskyt Jammerland Bugt

Vi har tidligere beskrevet at Kalundborg Kommune ikke mener, at den naturskønne Jammerland Bugt er velegnet til gigantiske havvindmøller. Energistyrelsen selv angiver at den visuelle påvirkning af de påtænkte havvindmøller er endog “meget stor”. Dette projekt vil derfor påvirke lokalområdet … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Godt Nytår og husk at støtte naturen i Jammerland Bugt

Som vi tidligere har omtalt, mener Energistyrelsen ikke at de hundredevis af indsigelser, der fremkom under VVM-høringen skal tillægges stor værdi. Kun spørgsmålet om påvirkning af fugle (havdykænder) kræver yderligere undersøgelse. Dette kan læses på side 2 her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_borgere_og_foreninger.pdfger.pdf Nordvestnyt … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Høringsnotat fremlagt. Ikke positiv læsning…

Energistyrelsen har nu fremlagt det såkaldte Høringsnotat. Dette notat rummer en række af de indvendinger der er indkommet i høringsperioden, projektmagers kommentar hertil og sluttelig hvorvidt Energistyrelsen vurderer om indsigelsen skal have indflydelse på projektet eller ej. Foreningen Beskyt Jammerland … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Brev til Energistyrelsen vedr. ny støjberegning

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts advokat, Brian Hebel Andersen har sendt nedenstående brev til Energistyrelsen. I brevet stilles adskillige spørgsmål til den nye støjberegning, der fremgår af den såkaldte hvidbog, jf. tidligere indlæg på denne hjemmeside. Når Energistyrelsen har svaret, vil … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Generalforsamling i foreningen Beskyt Jammerland Bugt blev afhold den 20. oktober 2019.

Her findes referat af generalforsamlingen: Her findes regnskab for foreningen: Dagsorden jf. foreningens vedtægter – Punkt 7: 1 – Valg af dirigent 2 – Formandens beretning v/ Ole Nyvold 3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup 4 – Indkomne … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Marsvin… Et dyr med nul-tolerance for forstyrrelser!

Jammerland Bugt er et meget vigtigt opholdssted for marsvin. Dette er anerkendt ved mange målinger og undersøgelser udført af danske og internationale forskere. Ved en forårsmåling i 2003 måltes en tæthed på 4,9 individer pr. km2, en rekordhøj tæthed i … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Støj… Markante overskridelser af grænseværdier for området!

Vi er fortsat i gang med at kigge på, hvad de tidligere Orbicon folk (der nu pludselig er ansat direkte i European Energy A/S) har svaret på de mange indsigelser. Dette gør de i en såkaldt hvidbog overfor Energistyrelsen. Denne … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Fugle… hvidbogssvar… og fortsatte mangler

Jammerland Bugt er meget væsentlig for en lang række fugle. Trækfugle anvender eksempelvis bugten som et livsvigtigt spisekammer for nødvendig opfedning i en længere periode inden energien bruges til at trække videre, yngle osv. længere mod nord. Bugten er perfekt … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fugle-, dyre- og miljøproblematikken i VVM-materialet

Som skrevet før, så er der kommet mange indsigelser mod VVM-materialets afsnit omkring beskyttelse af fugle og andre dyr. Disse indsigelser kommer fra danske og udenlandske organisationer inkl. udenlandske ministerier/styrelser og fra førende eksperter på området med god indsigt i … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Aktindsigt på udkast til svar til indsigelser… Chokerende Læsning!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har via aktindsigt fået adgang til kommentarer af de indkomne høringsindsigelser fra en række af skribenterne bag VVM-rapportmaterialet. Kommentarerne er bestilt af Energistyrelsen, for at hjælpe med deres besvarelse af de mange indsigelser. Kommentarerne er skrevet … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar