Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 21: Turisme i anlægsfasen?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… enogtyvende emne omhandler turisme i anlægsfasen.

Turisme-aspektet under anlægsfasen?

VVM-materialets hovedvægt for angivelser vedrørende turisme og rekreative oplevelser er i vidt omfang fokuseret på driftsfasen.

Det er ganske åbenlyst, at også anlægsfasen for dette store projekt må forventes at have en ganske væsentlig negativ indflydelse på turismen.

Anlægsfasen vil være den fase med højest støjbelastning, konstant arbejdsbelysning og med megen maritim transport.

Arbejdet forventes, af hensyn til vejrmæssige forhold, intensiveret i sommerperioden (turismens højsæson). Man agter at søge dispensation, så støjgrænser her kan overskrides om natten i forbindelse med forsat arbejde. Arbejdet forventes at foregå 24/7 iht. VVM-rapporten.

Det turde være indlysende, at denne fase med voldsom støj- samt arbejdslys-belastning dag og nat vil være til stærk ugunst for turisme- og rekreative værdier for Jammerland Bugt.

Ingen turist på campingplads, koloni, i feriecenter, i sommerhus eller i mobilhome ved kysten vil anse dette for attraktivt – ingen!

Dette væsentlige aspekt er absolut ikke tilstrækkeligt belyst i VVM-materialet.

Materialet har ej heller her den fornødne kvalitet.

PS: Husk at skrive en indsigelse

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.