Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt – 30. september 2017

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt.

Tidspunkt:                                 Lørdag den 30. september 2017 – kl. 10:00

Sted:                                            Gørlevhallens mødelokale

Adresse:                                     Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter – Punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/Jens Rønnemoes Pedersen

3 – Fremlæggelse af regnskab v/Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (Alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt (herunder kommentar på VVM-processen)

 

Det kan endvidere oplyses, at VVM-processen ikke bliver startet i august 2017, som myndighederne ellers tidligere har angivet.

På generalforsamlingen vil foreningens ekspert gennemgå, hvorledes der vil blive indgivet indsigelse til VVM-redegørelsen. Detaljer herom kan dog først offentliggøres senere.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status Jammerland Bugt sommer 2017

Der har den seneste tid været en del debat i den skrevne presse, hvoraf det har fremgået at havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er blevet stoppet. Dette er ikke korrekt!

Havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt fortsætter og der indkaldes formodentligt til  offentlig VVM-høring i august 2017.

At dette er status fremgår af nedenstående brev fra Energiminister Lars Chr. Lilleholt.

Brev: 20170619 Lilleholt

Vedrørende den sidste kommentar i brevet, så er det desværre muligt at European Energy opfører havvindmølleparken uden statstilskud, ligesom tilfældet har været ved enkelte af de seneste offentlige udbud.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil fortsat gøre alt hvad der er muligt for at stoppe dette helt groteske overgreb på naturen og ønsker alle en god sommer.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt på Kalundborg Folkemøde

Kalundborg Folkemøde i Høng den 27. maj kl. 10:00-17:00

Beskyt Jammerlandbugt stiller igen op på til folkemødet i Høng. Vi har rigtigt travlt i foreningen og nogle af vores mest aktive kræfter er i år forhindret i at deltage. Det gælder bl.a.  Kirsten og Jan som fejrer en rund fødselsdag – tillykke med dagen. Derfor beder vi om, at så mange som muligt kommer og støtter op om vores stand. Det vil være godt at få gang i debatten om den seneste udvikling.  VVM rapporten (Vurdering af Virkninger på Miljøet) har netop været til høring hos myndighederne og et enigt byråd i Kalundborg går imod opstillingen. Alle de politiske partier er til stede ved Folkemødet så det vil være en god anledning til at høre hvad de gør for at påvirke Christiansborg politikerne.

Forside

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Maj 2017 Status fra advokat Brian Hebel Andersen

Nedenfor en kort opdatering fra foreningens advokat Brian Hebel Andersen.

20170509 brev advokat

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt i Weekendavisen 12. april 2017

Myndighedshøringen om VVM-redegørelsen er slut, og vi afventer nu den offentlige høring, der måske er lige på trapperne. Foreningen Beskyt Jammerland studerer allerede  den udgave af VVM-redegørelsen, der blev brugt til myndighedshøringen, og vi har en stor gruppe af eksperter til at hjælpe os på de forskellige områder som rapporten behandler.

Et af de vigtigere områder er risikoen for støj fra de kystnære havvindmøller, og dette områder behandler VVM-redegørelsen på en yderst diskutabel facon. Metoden til støj-vurdering som rapporten benytter, kan nemlig ikke benyttes til havvindmøller på 4 til 6  kilometers afstand af kysten. Værktøjerne i rapporten er ganske simpelt ikke i orden.

Dette forhold har givet grundlag for en særdeles kritisk artikel i Weekendavisen onsdag den 12. april, skrevet af journalist Poul Pilgaard Johnsen. Vi anbefaler alle at købe Weekendavisen og læse artiklen.

Det forhold at lyden/støjen rejser langt mere effektivt over vand end over land, tages der ikke højde for i den model som Orbicon benytter og som Energistyrelsen har godkendt, under den et år lange kvalitetssikring. Dette udsagn kommer fra professor John Harrison fra Queens University i Canada, der er en af verdens førende eksperter inden feltet lyd over vand. Yderligere angiver han, at der findes en nyudviklet svensk model, der giver et langt mere korrekt resultat.

Hvis den nye og korrekte måling af støj over vand benyttes på projektet i Jammerland Bugt, vil havmølleparken langt overskride de tilladte støjgrænser.

Yderligere oplysninger findes her:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Myndighedshøringen i Jammerland Bugt er nu slut

Der indsamles i øjeblikket aktindsigt, således at offentligheden kan se hvorledes de forskellige myndigheder har stillet sig i sagen om havvindmøllerne i Jammerland Bugt.

Den første kommentar fra Kalundborg Kommune er dog allerede fremme her:

Kalundborg siger klart nej til Havvindmøllepark

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er sendt i myndighedshøring

Med nedenstående tekst har Energistyrelsen fredag den 24. februar 2017 sendt Havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt til høring hos de relevante myndigheder. Efter at disse myndigheder – herunder specielt Kalundborg Kommune – har givet  indsigelser, skal disse indsigelser behandles hvorefter der kommer en offentlig høring.

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” og alle de over 5.000 borgere, der har skrevet under på protest mod havvindmøllerne, samt Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening skal og kan IKKE give indsigelser nu. Det er udelukkende myndighederne der bliver spurgt.

Her er teksten fra ens.dk (og ja, man kan ikke finde teksten i søgefeltet hos ens.dk, der skal et større detektivarbejde til):

“24. Februar 2017 – Myndighedshøring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen har sendt VVM-redegørelsen i myndighedshøring i 4 uger. Myndighederne kan indgive høringssvar med bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter myndighedshøringen kan det være nødvendigt, at der udføres yderligere undersøgelser som tillæg til VVM-redegørelsen.”

Projektet i Jammerland Bugt fortsætter således ufortrødent fremefter, og der bliver brug for alle frivillige kræfter i foråret 2017, for at få stoppet de monstrøse havvindmøller i den naturskønne bugt.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Der er lidt stille nu…

Vi har desværre ikke så mange nyheder om kampen mod havvindmøllerne i Jammerland bugt i denne tid.

Energistyrelsen arbejder fortsat på sagen, men har endnu ikke udsendt den reviderede VVM-rapport til myndighedshøring.

For et af de andre “åben dør” projekter på Vestsjælland: OMØ Syd i Slagelse Kommune, har VVM-rapporten været i myndighedshøring og er nu sendt i offentlig høring frem til den 22. april.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Sagen burde være klar…ja faktisk afgjort…ifald man skal tro Ministeren

I maj 2016 afgav Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt et svar på et spørgsmål stillet af Folketingets Energi-, Forsynings og Klimaudvalg. Udvalget havde ønsket ministerens svar i forbindelse med en henvendelse fra Advokatfirmaet Svendsen vedr. det kystnære havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Ministerens svar er absolut grundigt (næsten 3 sider), og udtrykker forståelse for bekymringen for konsekvenser for naturen og udsigten. Han siger direkte: ”Jeg mener, at vi skal værne om vores natur og landskab”.

Andetsteds i det omfattende svar siger Ministeren blandt andet: ”Der gennemføres VVM-undersøgelser netop for at tage hensyn til miljøet og sikre, at opførelsen af en havvindmøllepark ikke påvirker miljøet negativt…”

Jamen så er sagen jo ganske klar og ligetil! Med udgangspunkt i den VVM rapport projektmagers rådgiver (Orbicon) senest har fremlagt, er der for både anlægs-, drifts og faktisk også demonteringsfase for vindmølleparken påvist et absolut og meget markant overtal af negative miljøkonsekvenser for både dyreliv, landskab, mennesker mv. Disse oplistede negative konsekvenser spænder fra mindre negative til absolut meget store negative påvirkninger.

I alt er der ca. 120 forhold med mulig miljøindflydelse vurderet i den foreløbige version af rapporten for eksempelvis i driftsfasen. Herunder er som eksempel vist en simpel sammentælling rapportens oplistning af miljøkonsekvenserne i denne fase; det er tydeligt for enhver, at det projekt har markant negativ indflydelse på lokalt- og regionalt miljø.

Som nævnt er dette blot hvad projektmagers VVM rapport indtil videre har vurderet.

Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” kan påpege adskillige relevante miljøforhold, der endnu ikke er vurderet samt forhold hvor rapportens konklusioner baserer sig på faktuelt forkerte antagelser. Disse forhold vil få pilen til at svinge yderligere i negativ retning.

Med ministerens kloge ord i sit svar in mente, er der ingen tvivl, projektet har mange negative lokale, regionale og faktisk nationale miljøkonsekvenser og bør på denne baggrund stoppes, hellere før end siden. Uvished og udsættelse øger blot omkostninger for alle parter.

Vi takker ministeren for det klare svar.

Vi ønsker Minister og alle øvrige god jul og godt Nytår

 

Spørgsmålet og ministerens fulde besvarelse kan ses på folketingets hjemmeside.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/efk/spm/182/svar/1322636/1630097.pdf

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Indlæg fra Flemming Hvidt: Hvad betyder den nye regering for Jammerland Bugt?

Den nye regering og havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt

Energiministeren hedder stadig Lars Chr. Lilleholt (heldigvis). Lars Chr. Lilleholt vil stille fremtidige vindmølle- og solenergianlæg på pause, fordi omkostningerne til tilskud langt overstiger det partierne bag energiforliget fra 2012 kunne forudse.

Energiforliget fra 2012 har som krav, at kystnære vindmøller skal producere 350 MW inden 2020.

To kystnære vindmølleparker ved Vesterhavet, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd er allerede besluttet og det svenske firma Vattenfall har vundet licitationen. De 2 parker opfylder kravet til produktion af 350 MW.

Energiforliget skal genforhandles i 2020 og vi må håbe, at de resterende planlagte kystnære vindmølleprojekter opgives til fordel for opførelse af regulære havvindmølleprojekter.

Vi må også håbe, at de politiske partier kan se det urimelige i det udemokratiske procesforløb i ”Åben Dør” projekter, og at forudsætningen for energiforliget fra 2012 er væsentlig ændret, på grund af de fremtidige omkostninger, og ikke mindst på grund af produktudvikling indenfor grøn energi, som med stor hast vil betyde nye måder, at tænke strøm på.

Ny teknologi vil  gøre vindmøller mindre rentable.  Solenergi, varmepumper og batterier til opbevaring af strøm vil udvikles som både mellemstore og små fremtidige ”kraftværker”. Seneste udbud af solceller har vist at disse nu er så konkurrencedygtige at der i dag kun kræves ca. 12,9 øre/kWh i tilskud. Og ingen tvivl; det bliver endnu billigere fremadrettet.

Havvindmølleparker er at betragte som store strømfabrikker. Hvad vil der ske såfremt et vindmøllefirma eller en vindmøllestrømfabrik går konkurs? Vil staten give yderligere tilskud, så dette ikke sker eller vil vindmøllerne stå tilbage som spøgelseslandskaber med rustne tårne og vinger der står stille? Hvem skal betale for at fjerne vindmøllerne?

Ved Vesterhavet er der ikke taget hensyn til protester fra flere grundejerforeninger i områderne. Der er taget hensyn til, at flertallet af borgmestre og fastboende borgere i kommunerne ved Vestkysten ser på en økonomisk gevinst og muligheder for beskæftigelse i byggeperioden. Derefter vil der blive maksimalt 20 fremtidige arbejdspladser til vedligeholdelse af møllerne. Skal vore smukke kyster, vor sidste vilde natur, ødelægges for på sigt at få 20 mand i arbejde?

I dagbladet Børsen 8. og 9. december 2016 udtaler energiminister Lars Chr. Lilleholt, at regeringens mål er, at 50% af energiforbruget i 2030 skal dækkes af vedvarende energi. Ministerens vision er, at tilskudsordninger skal bortfalde, fordi grøn energi fra vindmøller og solceller skal klare sig uden støtte.

Ministerens idé er, at grøn energi skal udbydes på konkurrencemæssige vilkår for derved at holde prisen på strøm nede. Ministeren peger på, at produktudvikling af varmepumper vil blive højt prioriteret og være en vigtig faktor for varmeværker og ikke mindst for private boligejere.

Ved Krigers Flak opføres en havvindmøllepark med en kapacitet på 600 MW til en afregningspris på 37øre pr kWh. Stort set det samme som prisen for strøm fra kystnære vindmøller.  Havvindmøller er altså konkurrencedygtige sammenlignet med kystnære vindmøller. Dette må betyde, at grundlaget for opstilling af kystnære vindmølleparker ikke er til stede.

Vi må derfor håbe på, at de kystnære havvindmølleparker ikke bliver opført, således at også de kystnære vindmølleprojekter under “åben dør” reglerne, herunder Jammerland Bugt, endeligt bliver afvist.

Vindmølleprojektet i Jammerlandbugt er nemlig ikke taget af Energistyrelsens bord og kan stadig blive en realitet, såfremt der gives byggetilladelse.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har påvist, at der er mange faglige faktorer der taler imod vindmøllernes opførelse i vor smukke bugt. Den foreliggende VVM rapport (uagtet at denne er udarbejdet af et rådgiverfirma udvalgt af projektmageren) påpeger også store gener og fremviser et overtal af miljønegative konsekvenser.

Kalundborg Kommune ønsker ikke at vindmølleparken opføres og den store lokale modstand har forhåbentligt gjort et stort indtryk på medlemmerne i Energiudvalget, i regeringen og ikke mindst på energiminister Lars Chr. Lilleholt. Yderligere er der kraftig modstand også fra Danmarks Naturfredningsforening og Akademiraadet.

Vi skal med stor styrke fastholde vor modstand og gøre os så synlige som muligt, overfor regeringen, politikere og medier.

Med venlig hilsen

Flemming Hvidt

Koordination med grundejerforeninger.

  1. december 2016
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar