Referat af generalforsamling i “Beskyt Jammerland Bugt” – 1. oktober 2016

Der blev afholdt generalforsamling i foreningen Beskyt Jammerland Bugt lørdag den 1. oktober 2016. Tilstede var omkring 100 mennesker der bl.a. hørte nedenstående formandsberetning fra Jens Rønnemoes Pedersen. Opdateret pr. 10. oktober 2016.

Beretning: 20161001-bjb-referat-fra-generalforsamling

På mødet blev det understreget at kampen langtfra er vundet, således fortsætter European Energy ufortrødent projektet med at opstille op til 80 gigantiske vindmøller midt i den smukke Jammerland Bugt.

Derfor er der brug for økonomiske midler til bl.a. at betale for konsulenter, advokater og andre, der hjælper os i kampen for at bevare den uspolerede kyststrækning. Alt arbejdet i bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper foregår frivilligt og ulønnet.

Det årlige kontingent for privatpersoner blev derfor hævet til kr. 150, mens grundejerforeninger betaler kr. 30 pr. medlem. Yderligere blev det understreget at foreningen gerne ser langt flere medlemmer herunder flere grundejerforeninger. Husk derfor at betale kontingent, der er brug for pengene.

 

Endeligt fik foreningen, som påskønnelse af indsatsen for naturen, overrakt et maleri, der straks sættes på auktion til fordel for foreningens arbejde. Yderligere oplysninger om auktionen er her: https://www.facebook.com/jammerlandbugt/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Regnskab findes her. Vi beklager at det ikke er blevet lagt op på hjemmesiden tidligere, men kun uddelt på generalforsamlingen. 20171028 BJB-Regnskab-2015-2016

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ordinær generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 1. oktober 2016 og hædersbevisning…

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 1. oktober 2016 – kl. 10.00 i Gørlev Hallens mødelokale – Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev.

Alle er velkomne og vi skal understrege, at kampen for at beskytte Jammerland Bugt langtfra er vundet. European Energy forventer således stadigvæk at det gigantiske projekt bliver gennemført, hvilket de senest har givet udtryk for den 14. september 2016.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er her: 20161001-indkaldelseordgenforsamling

Bemærk i øvrigt at foreningen Beskyt Jammerland Bugt modtager en hædersbevisning på fredag ved kulturnat Slagelse, se mere her: 20160930-donation-bjb-slagelsekn

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Besøg i Folketingets Energiudvalg og svar fra ministeren

En deputation fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, var på besøg i Folketingets Energiudvalg torsdag den 25. august 2016. Besøget drejede sig primært om to emner: 1. Beregning af støj fra kystnære havvindmøller og 2. Edderfugleproblematik for projektet i Jammerland Bugt.

Indkaldelsen til mødet er her: 20160908-status-1

Ad 1. Som det fremgår af indkaldelsen, benyttes der i den foreløbige VVM-redegørelse fra Orbicon/European Energy en forkert metode til opgørelse af støj fra havvindmøller. Således viser svenske undersøgelser fra 2007, at støjen fra havvindmøller, magen til dem der planlægges i Jammerland Bugt, er 18-31% over de tilladte grænseværdier ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Yderligere dokumentation er her: 20160908-status-2

Ad 2. Som tidligere beskrevet her på hjemmesiden vil et eventuelt havvindmølleanlæg i Jammerland Bugt have endog meget negativ indflydelse på bestanden af Edderfugle både i Danmark, men også i EU som helhed. Folketingets Energiudvalg fik en grundig gennemgang af denne problemstilling af biolog Søren Mark Jensen.

Yderligere dokumentation er her: 20160908-status-3

Det er vores indtryk at Folketingets Energiudvalg tog foreningens indsigelser meget seriøst, og de adspurgte straks ministeren om skriftlige kommentarer til de to emner.

Den 8. september modtog foreningen ministerens svar til Folketingets Energiudvalg vedr. vores indsigelser. Ministerens svar konkluderer, at der afventes en ny VVM-redegørelse ultimo september 2016, hvorfor det er for tidligt at forholde sig til de meget konkrete kritikpunkter. Der forventes således adskillige ændringer i den næste udgave af VVM-redegørelsen.

Ministerens svar er her: 20160908-status-4

Her er artikel fra Nordvestnyt om sagen: 20160908-status-5

Her på hjemmesiden vil vi naturligvis følge op så snart der er nyt i sagen.

 

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

August 2016 Status fra advokat Brian Hebel Andersen

Vedlagt statusbrev fra vores advokat Brian Hebel Andersen.

info_august2016

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Edderfuglen og Jammerland Bugt i TV2 Øst i aften

Historien om den stærkt truede Edderfugl i Jammerland Bugt kom i TV2 Øst mandag den 18. juli.

Her er et link til indslaget:

TV2 Øst

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Edderfuglen er lige så udsat i Jammerland Bugt som Sortanden var det i Sejerø Bugt

En ny artikel i Jyllandsposten fra den 13. juli beskriver hvorledes Edderfuglen bliver markant negativt påvirket af eventuelle havvindmøller i Jammerland Bugt.

Artiklen, der kræver abonnement findes her:

Edderfuglen kan ikke lide vindmøller

Ifølge artiklen vil der være betydelige negative konsekvenser for Edderfuglen, hvis havvindmøllerne bliver opført og i forvejen er Edderfuglen trængt i hele Vesteuropa. En meget stor del af den Vesteuropæiske bestand af Edderfugle vil blive fortrængt, hvis havvindmøllerne bliver opført og dette er mindst lige så stort et problem, som tilfældet var for Sortanden i Sejerø Bugt.

 

Uddrag fra artiklen er her:

Sortanden endte med at sætte en stopper for en kystnær havmøllepark i Sejerø Bugt i forbindelse med et snarligt statsligt udbud, hvor de udpegede områder dermed blev reduceret fra seks til fem.

Nu kan det samme ske få kilometer længere mod syd, hvor European Energy ønsker at opføre en stor kystnær havmøllepark under den såkaldte åben dør-ordning, hvor virksomhederne i princippet selv må finde stederne, men får en lavere afregningspris i forhold til det statslige udbud.

Denne gang er det ikke sortanden, der er på spil, men edderfuglen.

Biolog og geograf Søren Mark Jensen, der var engageret i sortand-problematikken i Sejerø Bugt, har netop gennemført et screeningsstudie af edderfuglen i forbindelse med en eventuel vindmøllepark i Jammerland Bugt. Og han konkluderer, at der i givet fald vil være betydelige negative konsekvenser for en i forvejen trængt edderfuglebestand – ikke alene i Danmark, men for hele Nordvesteuropa.

Samtidig kritiserer han en endnu ikke godkendt VVM-redegørelse på ca. 500 sider for både undladelser i oplysninger om edderfuglenes tilbagegang og en optællingsmetode, der ikke dur, og som formentlig underdriver det reelle antal af edderfugle. Optællingen er sket fra fly, der ifølge Søren Mark Jensen flyver alt for lavt – nemlig i 75 meters højde.

»Det betyder naturligvis, at rigtig mange fugle dykker, når de hører flyet – og derved får man et helt misvisende billede, fordi mange fugle vil være under vandet. Det er en pinlig dårlig optællingsmetode, når der er tale om dykænder,« siger Søren Mark Jensen, der har arbejdet med naturbeskyttelse for bl.a. FN og EU og herhjemme for Miljøministeriet.

Han understreger, at han har gennemført screeningsstudiet som privatperson for foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”.

VVM-udspillet fortæller heller ikke noget om, at den nordvesteuropæiske edderfuglebestand er reduceret med over 40 pct. i de seneste tre årtier, og at den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøll (S) derfor også indførte et fireårigt forbud herhjemme mod jagt på edderfuglehunner.

Fakta

Åben dør-projekter

  • I Jammerland Bugt er der planer om at opføre op til 30 store møller på 200 meter i højden.
  • Projektet kører under den såkaldte åben dør-ordning, hvor projektmagere selv kan foreslå placeringer til kystnære havmølleparker.
  • Til gengæld får de kun et tilskud på 25 øre pr. kWh svarende til de landbaserede vindmøller.
  • Ved det statslige og politisk vedtagne udbud på 350 MW kystnære havmølleparker er der mulighed for en noget højere pris.
  • Men her er de mulige fem placeringer godkendt af kommuner og stat.
  • Energistyrelsen har p.t. 14 aktive åben dør-ansøgninger liggende.

Vindmøller og edderfugle

Måske bortset fra blåmuslinger har edderfugle og kystnære vindmøller de samme interesser: De vil gerne opholde sig på ikke alt for dybt vand – 10-20 meter – og gerne et sted, hvor der heller ikke er for meget strøm. Sådan et område er Jammerland Bugt.

Selv med de mangelfulde beregninger viser VVM-redegørelsen, at omkring 273.000 edderfugle opholder sig i området i vintermånederne, hvor Jammerland Bugt fungerer som et rent spisekammer, og hvor fuglene æder sig tykke og fede i de mange blåmuslinger. Det svarer til 25 pct. af den vesteuropæiske bestand, og alene af den grund er udfordringen med edderfuglene ikke kun et dansk anliggende, mener Søren Mark Jensen.

»Det viser, at Danmark har et særligt ansvar, hvor man også bør høre nabolande som Tyskland og Sverige. Det har man heller ikke gjort,« siger Søren Mark Jensen.

Den foreløbige VVM-redegørelse vurderer også, at en kystnær havmøllepark vil kunne fortrænge op til 67.000 edderfugle.

»Det svarer til ca. 7 pct. af den samlede nordvesteuropæiske bestand, hvilket langt overskrider et normalt anvendt kriterium, hvor skade på over 1 pct. anses for at være en væsentlig negativ påvirkning,« siger fugleeksperten og tilføjer:

»Påvirkningen af edderfuglene udgør efter min vurdering et problem på niveau med sortandproblematikken i Sejerø Bugt – og det vil derfor være meget betænkeligt, hvis man tillader en kystnær havmøllepark i Jammerland Bugt.«

Protesterende borgere

Brian Hebel Andersen er advokat for de protesterende borgere i foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”, og han forventer, at man undersøger edderfugle-problematikken i Jammerland Bugt på samme måde, som man gjorde med sortanden i Sejerø Bugt.

»Og det kræver en fuldstændig og omfattende vurdering, så vi er sikre på, at det bliver gjort ordentligt. Vi kan jo ikke vide, om det er manglende evner, eller fordi man ønsker et bestemt facit, at det er så mangelfuldt,« siger advokaten.

Hverken Energistyrelsen eller Orbicon, der står for VVM-redegørelsen, ønsker at kommentere kritikken, men henholder sig til, at VVM-redegørelsen endnu ikke er endelig og sendt ud i offentlig høring. Det vil ske efter sommerferien, oplyser fuldmægtig Emil Axelsen fra Energistyrelsen i en mail.

Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), undrer sig over, at VVM-udspillet nu har ligget hos Energistyrelsen i et helt år, uden at der er sket noget. De såkaldte fremdriftskrav, som politikerne indførte, efter at Jyllands-Posten skrev om åben dør-projekterne, betyder, at projektmagerne skal hurtigt i gang. Men først når der ligger en endelig og godkendt VVM-redegørelse.

»Det er urimeligt at holde borgerne hen i uvished i så lang tid. Men det er da dejligt, hvis en fugl kommer i vejen. Det lyder helt utroligt, hvis man ikke engang kan finde ud af at tælle fuglene på en korrekt måde. Det ender jo med, at man bliver ornitolog på sine gamle dage,« siger Martin Damm.

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Status Jammerland Bugt medio juli 2016

Hvad er status er på havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt?

For god ordens skyld, så er projektet ikke på nogen måde blevet droppet, European Energy arbejder ihærdigt videre!

European Energy fremsendte – jf. www.ens.dk – VVM-redegørelse for Jammerland Bugt til Energistyrelsen den 17. juni 2015. I over et år har Energistyrelsen derefter “gennemgået” redegørelsen for at sikre om den lever op til de stillede krav. Vi er mange, der synes at Energistyrelsen arbejder endog yderst langsomt med denne gennemgang.

I mellemtiden – februar 2016 – har Energistyrelsen ellers vedtaget såkaldte “skærpede fremdriftskrav for åben-dør havvindmøller”, hvorefter den tid der går med godkendelse af et eventuelt projekt skal nedbringes. Det er imidlertid tydeligt, at Energistyrelsen på ingen måde vurderer, at denne nye regel har stor betydning i virkeligheden. Energistyrelsen arbejder præcist så langsomt som de selv ønsker, uden hensyntagen til borgerne i de berørte områder.

Den seneste melding fra Energistyrelsen i mail af 10. juni 2016 fortæller, at de arbejder hårdt på at kommer videre i processen, men at myndighedshøringen nok først kommer efter sommerferien, i modsætning til hvad der står på www.ens.dk.

I foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” følger vi intenst med i udviklingen og forbereder os på at skulle give svar og indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, der kommer efter myndighedshøringen. Vi har allieret os med førende eksperter inden for de mange områder, hvor der i givet fald kommer voldsomme negative miljøpåvirkninger.

Vi ønsker alle en god sommer

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

“Beskyt Jammerland Bugt” deltog i Folkemøde Kalundborg 2016

På det nyligt afholdte Folkemøde Kalundborg i Høng viste der sig stor lokalpolitisk modstand mod de projekterede havvindmøller i Jammerland Bugt. 

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” havde en velbesøgt stand til folkemødet, og besøgte selv de forskellige politiske partier, for at tage temperaturen på den lokalpolitiske opbakning til vores sag.

Det viste sig at stort set alle partier fra både rød og blå blok deler vores synspunkter og bekymringer præsenteret i vedhæftede tipskupons fire spørgsmål. De fleste skrev således glade smileys på de enkelte udsagn. Eneste undtagelse var Alternativet, der efter mange overvejelser endelig havde svaret på det første spørgsmål, men herefter besluttede sig til at trække det tilbage og afbryde deres medvirkning i undersøgelsen.  

Socialdemokratiet og de Radikale støtter os også, men vi forstod fra vores samtaler at der er forskellige holdninger til havvindmølleprojektet i begge partier. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat spørger vores politikere om deres holdninger og hvad de vil gøre for at stoppe projektet med gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt.  

Spg maj 2016

 

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt på besøg (igen) i Folketingets Energiudvalg

Den 12. maj var der en delegation fra “Beskyt Jammerland Bugt” på besøg i folketingets Energiudvalg for at orientere yderligere om vores projekt og den store forsinkelse, der har fundet sted.

Som det fremgår i vedhæftede brev har vi nu bl.a. dokumenteret, at Energiminister Lars Chr. Lilleholt juridisk set godt kan tilbagetrække beslutningen om opsætningen af havvindmøllerne fra Energistyrelsen og tilbage til ministeriet.

folketinget maj 2016 – I

Efterfølgende har medlemmerne af Folketingets Energiudvalg stillet nedenstående opklarende spørgsmål til ministeren.

folketinget maj 2016 – II

Vi følger udviklingen tæt her på hjemmesiden.

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Regeringen vil droppe statslige kystnære havvindmøller, men rører ikke projektet ved Jammerland Bugt

Nyt: Desværre virker det ikke som om det nye forsalg også dækker havvindmøller under åben dør lovgivningen. Dermed er der – i første omgang – intet positivt nyt for Jammerland Bugt.

Her er det officielle forslag:

Regeringen vil skabe vækst ved at sænke elregningen

Fredag, 13 maj, 2016

FORÅRSUDSPIL FRA REGERINGEN: Regeringen vil styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke elregningen og i fremtiden finansiere omstillingen af Danmarks energisystem – de såkaldte PSO-udgifter – via finansloven. I samme ombæring ønsker regeringen at reducere energiforbrugernes omkostninger med et tocifret milliardbeløb.

Støtten til omstillingen af Danmarks energisystem, den såkaldte PSO-afgift, skal væk fra elregningen og over på finansloven. Det foreslår regeringen i dag som et led i en forårspakke, der skal skabe bedre vækstvilkår for danske virksomheder og sænke husholdningernes elregning. Det vil også endegyldigt løse EU-Kommissionens kritik af, at PSO-afgiften strider mod EU-retten og derfor skal laves om inden udgangen af i år.

”Ved at flytte PSO’en over på finansloven løser vi problemet med EU, vi giver en af de mest markante afgiftslettelser til dansk erhvervsliv, og så vil danske virksomheder og borgere få glæde af billigere grøn strøm. Regeringen ønsker i samme ombæring at nedbringe omkostningerne og dermed gøre den grønne omstilling billigere. Det vil betyde, at der skal findes færre penge andre steder til omlægningen af PSO-afgiften til finansloven. Det vil vi nu indlede forhandlinger med Folketingets partier om,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Som et led i omlægningen ønsker regeringen at justere på initiativerne i omstillingen af Danmarks energisystem til vedvarende energi. Der er en række muligheder for at reducere udgiften ved blandt andet at sætte et loft for budprisen på havvindmølleparken Kriegers Flak, annullere det kystnære havvindudbud, reducere puljen til VE til proces og tilpasse energispareindsatsen. Det vil tage toppen af PSO-regningen, som skal ind på finansloven.

De danske virksomheders elregning lettes i gennemsnit med ca. 25 pct. ved omlægningen af PSO-afgiften til finansloven. Det giver erhvervslivet en af de laveste elregninger i EU – på niveau med vores nabolande Sverige, Norge og Finland. Husholdningernes elregning falder med ca. 10 pct., men vil fortsat være blandt de højeste i EU.

”Dansk økonomi befinder sig i slæbesporet. En afskaffelse af PSO-afgiften vil være en markant håndsrækning til danske virksomheder, som ofte konkurrerer med udenlandske virksomheder med langt lavere skatter og afgifter. PSO-afgiften går i dag ud over den danske konkurrenceevne. En afskaffelse er til gavn for alle virksomheder og vil understøtte, at vi fortsat kan have produktion i Danmark. Lavere el-udgifter vil samtidig understøtte en nødvendig digital omstilling af dansk erhvervsliv som grundlag for fremtidig vækst. Regeringen mener, at et stærkt og produktivt dansk erhvervsliv udgør fundamentet for, at vi kan fastholde arbejdspladser i Danmark og øge velstanden til gavn for alle danskere,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen foreslår en gradvis afskaffelse af PSO-afgiften fra 2017 til 2021. Forslaget indebærer PSO-lempelser for 5,7 mia. kr. i 2021, hvoraf lempelserne for dansk erhvervsliv umiddelbart udgør 3,5 mia. kr. Afskaffelsen af PSO-afgiften kan give en samfundsgevinst på omkring 2 mia. kr. i 2021 afhængig af finansieringsform. Regeringen vil drøfte finansieringen med Folketingets partier.

Regeringen ønsker tillige at understøtte en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer ved at fastsætte et krav om iblanding af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Kravet vil blive stillet til alle leverandører af brændstoffer til transport, omfattende benzin, diesel og gas, og vil kunne opfyldes med alle typer af avancerede biobrændstoffer.

For yderligere information kontakt: Pressechef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Rasmus Bjørn, 4172 9077, rasbj@efkm.dk

 

 

Fra dr.dk:

“I et forsøg på et bringe prisen på den grønne omstilling ned med i alt 8 mia. kroner, er regeringen nu parat til at droppe planerne om at opstille alle de kystnære vindmøller, som det tidligere blev aftalt at stille op i energiforliget fra 2012, erfarer DR Nyheder.

Det vil energi- forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) sammen med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) præsentere på et pressemøde klokken 10 i dag.

Den samlede PSO-regning, som er regningen for den grønne omstilling, vil over de næste 10 år løbe op i 70 mia. kroner.

Og ved at droppe de kystnære vindmøller vil regeringen samlet spare otte mia. kroner.

Pengene bliver i dag opkrævet hos elforbrugere og virksomheder, men på grund af EU-regler er regeringen nødt til at finde en ny model for at opkræve pengene. Forventningen er, at det kommer til at ske over finansloven til efteråret.

De kystnære vindmøller skulle efter planen stå klar i senest i 2020 og skulle have produceret 350 megawatt.”

Vi ved ikke om ovenstående er korrekt og slet ikke om det gælder havvindmøller under det såkaldte “åben dør-princip”, men der er mere nyt efter kl. 10.00.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar