Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt”

Støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt” arbejder på at forhindre opsætning af kæmpe havvindmøller i Jammerland Bugt.

Formålsparagraffen lyder: “Foreningen er en miljøorganisation med det formål at beskytte naturværdierne i Jammerland Bugt, herunder specielt at friholde Jammerland Bugt for havvindmøller. Foreningens formål søges bl.a. opnået via afholdelse af møder, via informationsvirksomhed og via nedsættelse af arbejdsgrupper. Foreningen er ikke modstander af vedvarende energi eller den grønne omstilling. Foreningen er partipolitisk neutral”.

Vedtægterne for foreningen findes her: 20161001-vedtaegter-revideret

Referat af stiftende generalforsamling findes her: referat1

Bestyrelsen og de faste arbejdsgrupper udgøres af følgende: pr. oktober 2023

Formand: Ole Nyvold – ole.nyvold@babc.dk

Kasserer: Michael Amstrup –kassererjammerlandbugt@yahoo.com

Menigt medlem: Hans Simonsen – hans@simonsen.nl

Menigt medlem: Pernille Kehlert Øhrstrøm

Menigt medlem: Finn Bach – FINBAC@gladsaxe.dk

Menigt medlem: Ulla Thørgersen – ullathoegersen@gmail.com

Suppleant: Flemming Rønholt Hansen – f.roenholt@gmail.com

Suppleant: Kaj Flemming Nielsen

Miljø, teknik og VVM: Jan Albert de Wit – jan-dewit@hotmail.com

Pressekontakt: formanden

Økonomi og funding: kassereren

PR., medier og kampagner:  Ulla Thørgersen

Gennemførte arrangementer:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt afholdte borgermøde i Kalundborghallerne:

Lørdag den 5. september 2015 kl. 14.00

Agenda:

 1. Velkomst ved Jens Rønnemoes Pedersen og indlæg ved Energiminister Lars Christian Lilleholt
 2. Baggrund for den situation Jammerland Bugt er havnet i
 3. Værditabsordningen, hvem er omfattet?
 4. VVM rapporten for Jammerland Bugt set med foreningens øjne
 5. Hvad er processen den kommende tid?
 6. Hvad gør vi i foreningen for at den planlagte havvindmøllepark ikke bliver til noget?
 7. Eventuelt

På mødet vil vi fortælle om de fremskridt, der er sket og gennemgå hvilke udfordringer vi ser fremover. Vi vil også fortælle om vores overvejelser i forbindelse med de indsigelser til VVM-raporten, som vi skal sende. Den foreløbige VVM-rapport fra firmaet Orbicon, viser rigtig mange negative indvirkninger for miljøet på mange forskellige felter. Dette gælder både i anlægs- og driftsfasen.

Blandt de vigtigste fremskridt kan nævnes, at vi har fået mere end 4.600 underskrifter mod havvindmølleprojektet, vi har fået projektet omtalt i mange medier, herunder DR, TV2, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Nordvestnyt. Herduover har vi medvirket til at Kalundborg Kommune klart har meldt sig på banen som modstander af projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt. Endeligt har vi haft kontakt med Folketingets Energi- og Miljøudvalg. Det seneste nye er at Energiministeren nu vil arbejde for en ændring af loven, således at kommunerne vil få mulighed for at gøre indsigelser, mod de såkaldte “åben dør projekter”

11 Responses to Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt”

 1. Gunnar Lauring skriver:

  Ønsker ikke vindmøllepark .

 2. Lillian Jørgensen skriver:

  ønsker overhoved ikke den vindmøllepark

 3. Peter Jørgensen skriver:

  Nej tak til vindmøllepark i Jammerland bugt!

 4. Michael Solander skriver:

  Det er så skønt at stirre ud over det åbne hav….

 5. jørgen krarup skriver:

  Dejligt at modstanden er kommet massivt frem i TV og aviser, og at politikere er engageret.
  Det er imponerende resultat af foreningens indsats. Hatten af for det!
  Herunder gives søgeord til en indsigelse mod VVM, som medførte at et havbrug v Endelave ikke blev givet tilladelse efter VVM vurderingen. Det er godt nok IKKE et vind-projekt, men eksemplet kan alligevel bruges, da det viser hvordan der skal argumenteres fra flere vinkler, og hvordan det skal stilles op.
  Du kan Google: “Endelave Hav og Dambrug – Nej Tak” og finde indsigelsen.
  Jørgen Krarup

 6. Mariane Pedersen skriver:

  Jeg ønsker ikke vindmøllerpark, jeg ønsker at se ud over det smukke hav ved Bjerge strand

 7. Orla Janum skriver:

  Imponerende – fantastisk arbejde af en utrolig arbejdende bestyrelse – et flot stormøde, som vi i dag deltog i – i Kalundborghallerne ( 5/9 15) Det kan alle være stolte over.

 8. Jens Nielsen skriver:

  Ja det er “yndigt”. Geniale politikkere vi har i Danmark. Under navn og beskyttelse af miljørigtig energi, skal danskerne have ødelagt natur og have gener, for at udenlandske investorer kan leve fedt og få afkast uden selv at have gener af de store møller. Det er uanstændigt.!

 9. brev til folketingsmedlem Jacob Jensen
  Kære Jacob Jensen

  Jeg skriver til dig, fordi jeg har den opfattelse, at du er imod opsætning af havvindmøller i Jammerland Bugt.

  Vi var alle vidne til en dybt pinlig, arrogant og respektløs præsentation – og optræden – fra Orbicon, European Energy og Energistyrelsen i Kalundborghallen i aftes.
  Den fremlagte VVM – rapport på høringen g. d. blev af kompetente personer tilbagevist som mangelfuld og direkte fejlagtig på væsentlige punkter, og rapporten blev fremlagt på manipulerende vis, idet panelet undlod at medtage de store usikkerhedsmomenter, der fremgår af VVM-rapporten.

  Vi har et dejligt sommerhus på Bjerge Sydstrand, og er utroligt berørte over den negative forventning, der er skabt i forbindelse med planlægning af etableringen af havvindmøller i Jammerland Bugt.

  Det er tydeligt, at etablering af havmølleprojektet i Jammerlands Bugt er et tiltag, der vil stigmatisere hele det Nord- og Vestsjællandske område yderligere i fremtiden.

  Derfor opfordres du til i din egenskab af folketingsmedlem, med rødder i netop dette udsatte område, at stå ved dit ansvar som politiker, uanset at det ikke er en ministeriel beslutning, der kan standse projektet (men alene Energistyrelsen – altså en embedsmandsfunktion, endda involveret i klare inhabile sagsbehandlinger – at iværksætte fjernelse af dette forslag fra Energistyrelsens bord.

  Opfordringen skal ses i lyset af den enorme folkelige opstand og modstand mod projektet, der forsøges trukket ned over hovederne på – i mange tilfælde – ældre mennesker, som har disponeret deres økonomi og levevis ud fra helt andre forudsætninger.
  Et havvindmølleprojekt vil helt klart forringe sommerhusejernes mulighed for at bevare værdien på deres ejendom – endsige sælge deres ejendom. Det vil desuden influere væsentligt på se socioøkonomiske forhold i hele det Nord- Vestsjællandske område, og desuden vil det påvirke tilgangen af turister til området i negativ retning og de eksisterende campingpladser i området vil lide store økonomiske tab, idet områdets herlighedsværdi og attraktion vil forsvinde under såvel etableringsfasen som i hele driftsfasen – og i hele projektets levetid..

  Du har som politiker er kæmpe ansvar for at forhindre projektet i Jammerland Bugt. I min optik vil det være en god gerning for både borgerne og for hele området i Nord- og Vestsjællands i fremtiden, om du og dit politiske team i Folketinget iværksætter at fjerne dette forslag fra Energistyrelsen bord.

  Det var meget positivt at se dig til høringen, og vi har de allerbedste forhåbninger om, at du som folketingsmedlem kan formå at overbevise interessenterne i dette projekt om, at en havmøllepark i Jammerland Bugt vil destruere og ødelægge det Nord- og Vestsjællandske landskab med stor værdiforringelse til følge.
  Vi ser frem til dit svar, som vi vil publicere på Jammerlands Bugts webside.
  Bedste hilsner
  Inge Merethe Røpke

  svar fra Jacob Jensen

  Kære Inge Merethe Røpke

  Tak for din henvendelse. Din opfattelse er helt korrekt – jeg er absolut modstander af vindmøller i Jammerland Bugt. Som du skriver har jeg selv rødder i området, hvor min familie bor. Og vi har i øvrigt haft sommerhus gennem en del år (dog ikke længere) på Bjerge Nordstrand.

  Jeg kan love dig, at jeg fortsat gør alt, hvad der står i min magt for at dette projekt bliver skrinlagt. Og her hjælper den lokale modstand enormt. Det er mit indtryk også fra mødet i går aftes, at der i befolkningen egentlig er en opbakning til vindmøller som en del af den grønne omstilling. MEN – de skal bare opsættes på steder, hvor de ikke generer mennesker unødigt – og hvor de ikke smadrer en unik natur som i Jammerland Bugt.

  Jeg er derfor i dialog med alle relevante aktører for at se på, hvilke muligheder, der kan være inden for de spilleregler, som gælder i denne sag. Og som jeg nævnte i går har jeg fint samarbejde med Rasmus Horn Langhoff (S) om dette, som er af samme opfattelse som jeg. Blot for at understrege, at modstanden i Folketinget også er bredt forankret, herunder i øvrigt hos Ministeren, som også har udtalt dette offentligt.
  Med venlig hilsen
  Jacob Jensen

 10. Ellen Olsen skriver:

  Kan vi hver især tage røde blinkende lygter med til mødet 24.4 for at illustrere generne fra blinkende lys om natten. På en pind feks men kun så det ses fra scenen og ikke generer tilhørerne . Evt fast hvidt lys og gult også…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.