Om projektet

Denne side er oprettet for at orientere om det planlagte projekt for opstilling af 34-80 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt, fra halvøen Asnæs mod nord til halvøen Reersø mod syd.

Seneste borgermøde i Gørlev den 17. marts 2019 kl. 10.00 i Gørlev Hallen.

Projektet vil indebære en markant negativ påvirkning af et område med meget store naturværdier. Møllerne bliver således op til 200 meter høje og placeres i et bælte tæt på land. Projektet er ejet af et privat aktieselskab ved navn European Energy A/S. Staten (Energistyrelsen) skal godkende opstillingen.

Kalundborg Kommune ønsker ikke havvindmøller i Jammerland Bugt, og arbejder aktivt mod projektet, jf. http://www.dr.dk/nyheder/penge/kalundborg-siger-klart-nej-til-havmoellepark

Blandt modstanderne til projektet findes også Danmarks Naturfredningsforening, jf. JB_DN ,Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Den svenske stats naturmyndighed (Naturvårdsverket) og Akademirådet jf. JB_akademi, samt over 5.400 borgere fra lokalområdet.

Hojopl

Jammerland Bugt er givetvis en af de absolut største turistattraktioner i Kalundborg Kommune, i hvert fald det sted hvor der er flest sommergæster.

Nedenstående link anviser Energistyrelsens godkendelse af første del af projektet: Forundersøgelsestilladelsen. Forundersøgelsen er færdiggjort og resultatet er en foreløbig VVM-rapport, som det fremgår af det nederste link, hvor Energistyrelsen beskriver processen fremover.

I materialet nedenfor fremgår det, at møllerne tænkes placeret endog meget tæt på land, i et bredt bælte, der vil virke som en mur for trækfugle, være ødelæggende for mange fugle bl.a. Edderfuglen og generere lavfrekvent støj til skade for marsvin og sæler m.m.

Du kan finde yderligere oplysninger på denne flyer:

flyer2

Link til Energistyrelsen:

forundersoegelsestilladelse_jammerland_bugt_ee_17_06_14_underskrevet_version

Energistyrelsen om Jammerland Bugt juli 2015

Processoversigt fra Energistyrelsen:

tidsoversigt ENS

Om visualisering:

Vi bad oprindeligt arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg Arkitekter om at udarbejde korrekte visualiseringer af havvindmøllerne. Udgangspunktet var det materiale fra Bjerge Nordstrand, som Orbicon benyttede i forbindelse med mødet den 23. april. Selvom det benyttede billede fra Orbicon er blevet uddelt og vist til flere hundrede mennesker, er der rejst et spørgsmål om ophavsret, hvorfor vi ikke længere bruger billedet.

Derfor bruger vi nu nedenstående som eksempel på hvorledes stranden ser ud før og efter havvindmøllerne:

visu1 visu2

De store møller vil kunne ses fra mange steder på Vestsjælland, og der er vores opfattelse, at de endelige visualiseringspunkter bør dække et stort område. Det kunne f.eks være som på nedenstående billede. Bemærk at vi også inkluderer Røsnæs.

punkter

Worstcase1

35 Responses to Om projektet

 1. Stine Foersom og Lars Sørensen skriver:

  Og vi er et par bekymrede borgere, der netop bor således, at vi får 80 møller uden for havedøren, direkte i vindretningen og med et mega tab mht ejendomsvurdering.
  Vi kommer d. 23. apr. og lytter med.

 2. Lene K. Thomsen skriver:

  I dag ville jeg sende orientering rundt til alle Bjergevangs medlemmer.
  Jeg fik det hele retur med afvisning af tre af mail adresserne. Jeg har så søgt at sende til dig, så du kunne se det, men computeren siger fortsat fejl. Spændende om dette kommer frem.
  Iøvrigt stor ros til jeres hjemmeside. Det var også den, jeg ville informere om.

 3. Tak for jeres initiativ.
  Det er en katastrofe og alt bør gøres for at stoppe projektet med havvindmøllerne. Vi er som danskere forargede når kulturarv ude i verden bliver ødelagt. Vor kulturarv er blandt andet vor åbne kyster og selv vor miljøminister har offentligt udtalt sig om det.
  Det er dobbeltmoral hvis man så tillader at ødelægge et naturområde som Jammerland Bugt.
  Jeg har fået fremstillet plakater der bliver sat op ved Bjerge Sydstrand så beboerne kan se alvoren af det som er ved at ske.
  Bruno Kjær Jensen

 4. Anders Andersen skriver:

  Gad vide hvem, der skal rydde op efter alle disse vindmøller, når de enden er utilsvarende eller slidt op. Dem der ejer dem vil sikkert løbe fra ansvaret, og så hænger staten på dem. Mig bekendt bliver der ikke gemt penge til bortskaffelse når det bliver aktuelt

 5. Bruno Kjær Jensen skriver:

  Højden på møllerne
  Er alle mon klar over at de påtænkte havvindmøller er cirka 4-5 gange rundetårn i højden. Det bliver noeget af industrianlæg at se på, hvis man kan lide det især når det er 40-80 møller!!
  Skorstenen på Asnæsværket er 220 meter høj – og der tales nu om at havvindmøllerne skal være cirka 200 meter høje. Det er dermed lidt nemmere at forestille sig hvordan 40-80 møller vil spolere udsigten over Jammerland Bugt. Jeg tror man også vil kunne se dem fra Gørlev og Kalundborg uden problemer.
  Bruno Kjær Jensen

 6. Michael Amstrup skriver:

  – Er de nogen der ved hvordan “4 km-grænsen” er opstået (der må vel have været nogle “kompetente” navngivne mennesker som har anbefalet dette, da man i sin tid besluttede sig for at udbyde kystnære havvindmølleparker)?

  – Er der nogen der kender reglerne for hvornår der skal monteres advarselslys på havvindmøllerne?

  – Er der nogen der ved hvilke krav der gælder for udarbejdelsen og præsentation af
  visualiseringerne?

 7. John H, Formand GF Bjerge Nordstrand skriver:

  Hej Webmaster og Administratorer, http://www.jammerlandbugt.dk

  TIL ORIENTERING, HVIS I FINDER DET RELEVANT!

  Under ”Om projektet” spørger Michael Amstrup – Er der nogen der kender reglerne for hvornår der skal monteres advarselslys på havvindmøllerne?

  På under selvbetjening på Trafikstyrelsens hjemmeside http://www.trafikstyrelsen.dk findes 3 meget interessante dokumenter:
  ”Bestemmelser om Luftfartsafmærkning af vindmøller”
  – se link: BL 3-11, 2. udgave af 28. februar 2014
  Under pkt. 9 beskrives krav til Vindmølleparker på hav – bl.a. at der på vindmøller over 150 meter også skal være lys på midten. PS: Er der indflyvning til Gørlev Flyveplads over Jammerland Bugt??
  ”Vejledning til Bestemmelser om Luftfartsafmærkning af vindmøller”
  – se link: Vejledning til BL 3-11, 2. udgave af 28. februar 2014

  Og Comment response sheet til BL 3-11, 2. udgave –
  – se link: Comment response sheet til BL 3-11, 2. udgave af 28. februar 2014
  I dette dokument(Høringsspørgsmål/svar) bemærkede jeg Naturstyrelsens 3. spørgsmål og Trafikstyrelsens svar – Specielt svar ”3.3 Flyvning med helikoptere”.
  Betyder det, at en vindmøllepark på 40-80 vindmøller i Jammerland Bugt begrænse/fjerne muligheden for at foretage Eftersøgnings- og Redningsaktioner med helikoptere, da dette typisk sker 200-500 fod (60-150 meter) over havets overflade??
  Der findes meget anden god læsning i dette dokument!

  Lav link til disse dokumenter, hvis i finder det relevant!

  Mvh
  John H, Formand GF Bjerge Nordstrand
  Mobil: +45 4020 7112 – Mail: john-h@mail.dk

  PS. De 3 dokumenter findes på hele denne link:
  http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fcivilluftfart%2fDokumenter%2fLove%20og%20bestemmelser%2fBestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20%28BL%29%2fBL%2003-serien%2fBL%203-11%2c%202.%20udgave%20af%2028.%20februar%202014&FolderCTID=0x01200032F0E615332DA245956D84211AA290FA

 8. Jeppe Westrup - Kystagervej 18, Svallerup Strand - jw@domicil.dk skriver:

  Kære alle
  Ja det ser ikke for godt ud med de vindmøller – nu er jeg imod – specielt fordi vindmøllebyggeren åbenbart snyder på vægtskålen ifm. illustrationerne – så er man dømt ude! – hvad kan de ellers finde på? – jeg vil nu skrive til ministre og andre.

  PS
  Husk – hvis embedsmænd, ministre og andre offentlig ansatte ikke svarer på dine henvendelser, så skriv til folketingets ombudsmand – og vupti – så sker der noget!

  Aktindsigt er også en mulighed!

 9. Christian Wacker skriver:

  Efter at have overværet mødet den 23/4 og prøvet at fordøje det i løbet af aftenen, sidder jer tilbage med en følelse af, at vi bliver stærkt manipuleret. European Energy Offshore A/S og Orbicon prøvede at tale projektet ned ” det bliver ikke så slemt som I tror” worst case behøver ikke at blive til noget, misvisende fotos osv. osv.

  Når jeg efterfølgende tænker på at VVM redegørelsen er udslagsgivende for at projektet bliver gennemført, bliver jeg rædselsslagen.
  European Enegy Offshore har hyret Orbicon, betaler for VVM undersøgelsen der foretages af Orbicon.

  Jeg er sandsynligvis påvirket af mine mange års arbejde først i Sovjet og senere i Rusland, men der havde/har betaleren oftest meget stor indflydelse på det endelige resultat.

  Kalundborg Kommune har ifølge den redegørelse vi fik, tilsyneladende intet at skulle have sagt i forbindelse med ”hav”møllerne kun nødvendige anlæg på land.
  Jeg tænker her på brevet fra Landliggerudvalget gennem advokat til kommunen
  Hvis det ikke allerede er gjort, vil det sikkert være en god ide at søge aktindsigt hos Energistyrelse, Naturstyrelse og andre relevante styrelser.

  Jeg anbefaler at der startes en eller flere Facebookgruppe(r), det vil sikkert kunne skaffe mere opmærksomhed om projektet og flere modstandere, end ”kun” sommerhusejere og andre landliggere.

  Derudover bør vi benytte os af, at vi står umiddelbart foran et valg, og der er sikkert flere landspolitikere, ikke alene i Vestsjællandsområdet, der gerne vil genvælges. Vi bør prøve at gøre disse interesseret i projektet. Vi kunne starte med et brev til relevante partier i Folketinget med vor information om projektet.

  Endvidere kunne det være en ide at kontakte miljøgrupper, sejlsportsklubber, fiskeriorganisationer, sommerhusudlejningsfirma(er), turist organisationer, de kunne også være interesseret i at få stoppet et sådant projekt.

  Jeg er overbevist om at der blandt alle sommerhusejerne i området er nogle der har specialviden på området, kender eller har forbindelse til politikere, kender eller har forbindelse til Energistyrelsen og andre relevante styrelser eller har forbindelse til de ovennævnte organisationer.
  Vi må benytte os af alle de lovlige virkemidler vi har.

  Med venlig hilsen

  Christian Wacker
  Lyngbuen 5
  Bjerge Nordstrand

 10. Michael Christian Knudsen skriver:

  Dette er ikke et spørgsmål om for eller imod vind-energi, men om det absurde paradoks der ligger i begrebet ”Kystnære havvindmøller”. Jammerland bugt er jo netop ikke et hav men en bugt og det vil have ødelæggende konsekvenser for miljøet, trivslen og turismen hvis der placeres op til 80 enorme vindmøller i det stykke uberørt natur som Jammerland bugt udgør. Desværre tror jeg at kommunalbestyrelsen er begejstrede for projektet – i hvert fald har vi ikke set nogen indikationer på det modsatte.
  Michael Chr Knudsen

 11. Axel Valentin Fredskovens Åvej 4 Bjerge Sydstrand. skriver:

  Dette projekt, HAVVINDMØLLER I EN BUGT, skal for en hver pris stoppes, vi er mange der har købt sommerhus i området fordi der er fred og helt ro, så man kan slappe rigtig af, dette vil blive ødelagt af støj fra de mange møller.
  Der er næsten altid vind fra vest, som vil føre støjen ind fra bugten, så vi døgnet rundt skal leve med en konstant summen, det samme gælder den støj der bliver tilført undergrunden, idet møllernes dybe fundamenter vil give lyde i undergrunden.
  Vi taler om lav frekvent støj, hvilket er det allerværste.
  vi bor selv privat, tæt på Avedøre Holme, hvor nogle tilsvarende store møller afgiver rigtig meget støj, og her er kun nogle få møller, i forhold til et antal på 40 eller 80.
  herudover vil man oven i købet lægge kabel ned holdt på plads af en “stenvold” under vandet, dette vil afstedkomme at bugtens vand kommer til at stå helt stille, og vi kan risikere at vores tangproblemer, som blev væsentligt større da broen kom, vil accelerere væsentligt, med det resultat at vi får en næsten stillestående vandmængde med tang, der kommer til at lugte fælt, det samme resultat som man fik skabt i Køge bugt strandpark, da man begyndte at ændre på naturen.
  DETTE ER FULDSTÆNDIGT UACCEPTABELT, JEG VIL OPFORDRE ALLE TIL AT
  MELDE SIG UNDER FANERNE, OG PROTESTERE, LAD OS FÅ HAVVINDMØLLERNE UD PÅ HAVET, OG IKKE I EN BUGT SOM VORES.
  OBS: endnu et væsentligt problem er at alle priser på ejendomme langs kysten, og langt ind i landet vil falde væsentligt i pris.
  TURISMEN vil falde, der er ingen som vil sidde og høre på denne støj i deres ferie,
  og hermed falder indtægterne i områderne også, i værste fald kan det koste arbejdspladser.

 12. Hans Martinsen skriver:

  KOMMUNENS ROLLE I VINDMØLLESAGEN

  Kalundborg Kommune kunne fra starten have udeladt Jammerlandsbugt som vindmølleområde hvis de ville.
  Ved tidligere etablering af møllerne på Asnæs tilfaldt der kommunen et beløb, der bl..a.blev brugt på kunststofbaner.
  Hvad får Kalundborg Kommune tilført (og tilført mere) for at åbne døren for Jammerlandsbugt.?
  Ved VVM mødets afslutning, lignede forholdet mellem Orbicons ledelse og Kalundborg Kommunes borgmester noget kammeratligt, hvilke forhold spiller ind her.
  Er der lavet ”aftaler” under bordet som vi ikke kender til eller er det vitterligt Kalundborg Kommune vi kan ”takke” for den mulige placering i Jammerlandbugt.

 13. Mette Thorkilsen skriver:

  Har skrevet til KK’s borgmester, se svar nedenfor til orientering

  Kære Martin Damm

  Jeg har et sommerhus i Jammerlandbugten fordi det er et fredeligt område, sammen med min familie, som er bosiddende i Kalundborg kommune.

  Vi deltog alle i informationsmødet den 23. april 2015 i Gørlev Hallen, og resultatet/forløbet kender du sikkert allerede.

  Jeg håber og tror på at det er en fejltagelse at Kalundborg Kommune har været vidende til dette projekt uden at gribe ind eller at stoppe det. Det er ikke kun sommerhusejerne der vil blive ramt, men en meget stor del af kommunens borgere da vindmøller i op til 200 meters højde kan ses fra Røsnæs til Drøsselbjerg og rigtig mange beboer i bugten vil ramt af lavfrekvent støj. For ikke at tale om miljøet; strømforhold, fugletræk, …. mm.

  Så vidt jeg ved at der ikke andre steder i Danmark at der planlægges med at opstille så mange vindmøller kystnært, og så er det da meget ærgerligt at Kalundborg Kommune skal være den første, når regeringen ikke engang kan blive enige om de vedtagne 6 vindmøller parker.

  Jeg vil stærk anbefale Kalundborg Kommune at lade tvivlen, usikkerhed og de manglende erfaringer komme miljøet, borgerne og sommerhusejerne til gode ved at stoppe projektet inden det kommer for langt.

  De bedste hilsner

  METTE THORKILSEN
  Hjertegræsvej 25

  Kystnære havmøller i Jammerland Bugt

  Åbent

  Sagsnr.: 326-2015-7272 J.nr.: 01.16.00 Dokumentnr.: 326-2015-40891

  SAGSFREMSTILLING

  Energistyrelsen har i juni måned 2014 givet forundersøgelsestilladelse til “Jammerland Bugt Nearshore A/S” til havmølleparken Jammerland Bugt. I den forbindelse har Kalundborg Kommune nu modtaget VVM-anmeldelse vedr. landdelen af projektet, som er anlæg og drift af 66 kV kabler på land (se Bilag 1).

  Projektområdet dækker ca. 71 km² og afgrænses i en afstand af ca. 4 km mod øst fra Jammerland Bugts bueformede kystlinje.

  Længden af kabelkorridoren fra kysten til Asnæsværket er ca. 2,5 km. Ilandsføringskablerne vil være 66 kV og det forventes, at der landføres op til 6 kabler, der kobles direkte til Asnæsværkets transformerstation. Kablerne etableres enten ved nedgravning eller styret underboring.

  Historisk gennemgang

  I sommeren 2012 afholdt Energistyrelsen en offentlig høring om placering af kystnære områder til havmøller i bl.a. Sejerø Bugt og Jammerland Bugt. Efterfølgende blev Sejerø Bugt udvalgt til at være ét af de seks områder som staten udbyder til kystnære havmøller.

  I den proces fremsendte Kalundborg Kommune høringsbrev i august 2012 til Energistyrelsen (se Bilag 2). Svaret udtrykte overordnet, at det var Kalundborg Kommunes holdning, at Sejerø Bugt Havmøllepark prioriteres frem for havmøller i Jammerland Bugt, og det anbefales, at kun ét havmølleprojekt ud for kommunens kyster realiseres.

  I foråret 2014 fremsender Energistyrelsen myndighedshøring med det formål at indhente bemærkninger og forslag til indhold af VVM- og konsekvensvurderingsundersøgelserne for vindmøller i Jammerland Bugt.

  Her fremsatte Kalundborg Kommune bemærkninger til eventuelle havmøllers placering i relation til kysten samt til indholdet af en eventuel VVM-redegørelse (se Bilag 3). Bemærkningerne til Energistyrelsen omhandlede i hovedtræk forventninger til en undersøgelse af projektets visuelle påvirkning af landskabet, samt fokus på en konsekvensvurdering af nærliggende NATURA 2000 område.

  Den videre proces

  I forbindelse med vindmølleanlæg placeret på søterritoriet har Kalundborg Kommune ikke myndighedskompetencen, den varetages af Energistyrelsen. Dvs. at Kalundborg Kommune, som høringspart udelukkende kan indgå i dialog. Projektudvikler angiver i anmeldelsen, at der ønskes en tæt dialog med Kalundborg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, for at opnå en åben og inddragende proces, hvor kommunens interesser tilgodeses bedst muligt.

  Det skal foreslås, at kommunen påskønner ønsket om at indgå i dialog med henblik på at sikre, at kommunens borgere inddrages i processen. I dette samspil får kommunen tillige mulighed for fx. at fokusere på møllernes placering, opstillingsmønster og mølletype for at tilgodese mindst mulig påvirkning af kystområdet.

  BEHANDLING

  Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

  INDSTILLING

  Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune indgår i tæt samspil med projektudvikler for at sikre en optimal proces, hvor kommunens borgere inddrages og kommunens interesser tages i betragtning.

  ØKONOMISKE KONSEKVENSER

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Direktionens møde den 24. februar 2015:

  Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

  Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2015:

  Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at udvalget fortsat er af den holdning, at Kommunalbestyrelsens beslutning i 2012 fortsat ønskes fastholdt.

  Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015:

  Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

  Bilag

  Bilag 1 – VVM-anmeldelse fra European Energy Offshore A/S

  326-2015-43619

  Bilag 2 – Høringssvar til Energistyrelsen 2012

  326-2015-43630

  Bilag 3 – Høringssvar til Energistyrelsen 2014

  326-2015-43637

 14. Finn Bach skriver:

  Konstaterer at der i dag meldes om bred politisk opbakning til Kriegers Flak hav vindmøllepark. En vindmøllepark som placeres min. 15 km. fra land.
  Det svarer nogenlunde til placeringen af Anholt mølleparken – hvor vi på borgermødet den 23. blev underholdt af EE´s Ian med alle mulige faktuelle oplysninger om Anholt Hav vindmøllepark, men hvor han belejligt nok glemte den vigtigste faktuelle oplysning: at møllerne står så langt fra land at mennesker ikke generes af dem.
  I øvrigt læser jeg mig til at Sverige og Tyskland også påtænker at opstille møller på Kriegers Flak – derude hvor det ikke generer mennesker!
  Finn Bach

 15. Frederikke Kroon skriver:

  God artikel i weekendavisen idag på forsiden. Flot arbejde fra aktionsgruppen. Hvordan kan interessen udbredes til andre medier?

 16. Iben Lykkebo skriver:

  Hej,
  Jeg læste om møllerne i WA og blev chokeret over, at man vil spolere den smukke, unikke natur. Jeg kan se på jeres gruppe, at der, forståeligt nok, er mange lokale kræfter igang med modstanden. Men vi er også mange fra de store byer, der holder ferie og kommer på besøg og nyder området uden at eje et sommerhus. Jeg tror, det være godt for jeres argumentation/appel i medierne også at huske dette, hvis I gerne vil slå igennem på landsplan. Det er ikke kun lokalehusejere, der taber noget – det er ALLE danskere, der mister noget. Jeg håber I får held med projektet. De møller skal ikke op.
  Bedste hilsner
  Iben Lykkebo
  Frederiksberg

 17. eva odderskov skriver:

  Sikken et chok at få: Et helt vanvittigt projekt med så mange og høje havvindmøller i en bugt så nær kysten. jeg går ind for vedvarende energi, såkaldt grøn energi, men det skal bruges med omtanke for vores livskvalitet. den må ikke ødelægges, og det er det, I vil gøre med alle disse møller . både visuelt, rent æstetisk, så bliver det en ganske anden oplevelse at gå langs kysten eller sejle i Bælthavet der i bugten. For slet ikke at tale om støjen!!!! For de mennesker, som særligt er lydhøre overfor INFRA- OG LAVFREKVENT lyd, kan det blive et støjhelved at leve i for fremtiden. Desuden er det nedbrydende for folks sundhed. os, som ikke er så bevidste om den dybe støj, (infralyd), som vindmøllerne giver, bliver naturligvis også påvirket på helbredet, dyr kan også høre lyden.HVORFOR SKAL VI HAVE FORRINGET VORES LIVSKVALITET PÅ BEKOSTNING AF ØKONOMIEN? DER SKAL VÆRE EN VIS BALANCE FOR AT HA DET GODT, OG BARE AT TÆNKE PÅ ØKON. VÆKST, VÆKST, VÆKST DEN GÅR ALTSÅ IKKE LÆNEGERE, FORDI DER ER EN GRÆNSE OGSÅ FOR DEN. VORES DEJLIGE KLODE SKAL BEVARES, SÅ SAMTIDIG MED DE GRØNNE TILTAG BEHØVER VI AT TÆNKE I ANDRE BANER, NEMLIG : AT LADE VÆRE MED AT VÆRE SÅ GRÅDIGE . VI LEVER I ET OVERFLODSSAMFUND OG KAN SAGTENS SPARE PÅ ALT DEN LUKSUS, SOM VI FORBRUGER. VI BEHØVER IKKE AT GÅ HELT TILBAGE TIL STENALDEREN, MÅSKE BLOT TILBAGE TIL 70ERNE? VI SKAL TÆNKE OG HANDLE ANDERLEDES, HVIS VI VIL BEVARE VORES KLODE !

 18. Maria Rosenberger skriver:

  Jeg vil også gerne rose gruppen for at bringe disse vigtige informationer frem. Det er uacceptabelt, og vi må alle kæmpe for sagen. Jeg har sendt informationerne videre til TV-avisen og TV2-nyhederne i dag, og jeg håber, at sagen kan blive taget op af de landsdækkende medier. Jeg vil gerne opfordre andre til at skrive læserbreve, kontakte journalister og Energistyrelsen.

 19. Torben Anskjær skriver:

  Det bliver et støjhelvede, hvis det gennemføres. Dengang Kalundborg-Århus færgen sejlede hørte vi den lavfrekvente motorstøj tydeligt, når vindretningen var i den hyppigste vestlige retning. Og den færge var under vores horisont, over 20 km væk. Så bare én færge sammenlignet med 80 stk 200 meter høje møller kun 4 km væk! Hvis det ikke allerede er etableret en lobby til påvirkning af de toneangivende og realistiske politikere, som forhåbentligt findes, så kan det ikke ske for hurtigt.
  Det kan blive en sag om politiske valgløfter, som måske for en gang skyld kan indfries.

 20. Inge Merethe Olsen skriver:

  Tak til arrangørerne af debatmødet i Høng i eftermiddag.Det gav anledning til nye refleksioner.
  Mit spørgsmål til panelet i eftermiddag blev lidt for kortfattet, derfor denne uddybning:
  Beboere, virksomheder og interessenter iøvrigt har ret til at blive taget seriøst i deres henvendelse i anledning af havvindmølleprojektet i Jammerlandsbugten. Det virker umiddelbart helt uforståeligt, at ministeren ikke har indflydelse på afgørelsen og komplet uforståeligt er det, at det er Energistyrelsen, dvs. embedsværket, der har den endelige afgørelse. (Jeg husker flere sager omkring tilbagesendelse af børn til oprindelseslandet, som ville betyde separation fra forældrene, hvor ministeren gik ind i sagen og afgjorde denne til barnets fordel). Så Rasmus Helveg Petersen må besinde sig, vedstå sig sit ansvar som minister på området, forstå og erkende, at dette er et projekt, der er kommet ind ad en åben dør ved en fejl i lovgivningen. Der er tale om en misfortolkning, der ligger langt fra hensigten med “en åben dør”, og projektet må derfor naturligvis annulleres. Uagtet at ministeren selv orienterede om, at der ved fremadrettede projekter, ikke vil blive denne mulighed, og at der er tale om et igangværende projekt. Troværdigheden af European Energy A/S og Orbicons VVM-undersøgelse, som de selv har rekvireret og finasieret, kan anfægtes og det kan være tvivlsomt hvorvidt alle elementer er objektivt belyst. Derfor må vi som interessenterne i denne sag ved hjælp af fakta dokumentere, at opsætning af havvindmøller i en BUGT er et dødsdømt projekt. Mit forslag er derfor, at Støttegruppen tager initiativ til, at der bliver foretaget en second opinion af fx firmat Rambøll, således at vi får afdækket om opsætning af om havvindmøller med de oplyste dimensioner og det oplyste omfang IKKE giver anledning til ændringer i miljøet for fx boblerev, havpattedyr, ynglefugle og fisk. Desuden er det afgørende, at dybvandssejlende skibe kan nå at undvige en evt. kollision for at undgå olieforurening og at undgå at spolere Storebæltsregionens havområde. Desuden skal det dokumenteres hvorvidt flykorridorer og helikopterkorridorer bliver påvirket. Yderligere, og formodentligt aller vigtigst, skal der fremskaffes dokumentation for støjgener, herunder den lavfrekvente støjs påvirkning og konsekvenser for mennesker og dyr på landjorden. Vi er oppe imod stærke økonomiske kræfter og derfor ved vi, at det er utilstrækkeligt at fremføre vores subjektive følelser omkring projektet. Det er nødvendigt at fremskaffe facts som kan dokumentere, at møllerne er projekteret i et naturområde, der kalder på beskyttelse. Til at finansiere en second opinion foreslår jeg, at vi etablerer en indsamling både på Facebook og blandt støttemedelemmerne.

  • jammerlandbugt skriver:

   Kære Inge

   Tak for et rigtig godt indlæg og dit forslag om en “second opinion”. Vi har nedsat et udvalg til at arbejde med Miljø, teknik og VVM, og de vil bruge dine betragtninger og forslag, når VVM-redegørelsen foreligger. Du kan evt. kontakte Jan de Wit på jdw@dgc.dk og diskutere sagen med ham.

   Vi er helt enige i dine betragtninger om Rasmus Helveg og hans muligheder i sagen, men Rasmus har vist forlængst truffet det valg, at havvindmøllerne er langt vigtigere end hensyn til naturen og mennesker i lokalområdet.

 21. kirsten baktrup skriver:

  Jeg var med på folkemødet i Høng i lørdags, og jeg må sige at det var nedslående oplevelse.
  Sørgeligt at opleve, at vi har en miljøminister, der i den grad signalerer at toget er kørt, lokumsaftalerne på plads og at han i hvert fald ikke har tænkt sig at røre en finger for at hjælpe os. Også selv om han er øverst og endelig ansvarlig for, hvad Energistyrelsen beslutter. Han argumenterer med at loven kun kan ændres fremadrettet. Jeg kan ligesom andre erindre sager, hvor en minister er gået ind i en sag og har vist vilje til at “gøre det godt igen” . Det kan åbenbart ikke lade sig gøre her.
  Men sig mig: er manden ikke på valg her i Kalundborg?
  Han skal da ikke have så meget som een stemme, vel?

  I øvrigt stor ros til Jørgen Karlsen som ordstyrer i lørdags for at holde tonen sober, selv om bølgerne gik højt!

 22. Peter Kolding skriver:

  Jeg talte i går tilfældigvis med den lokale Danbolig mægler. Han fortalte de havde en køber til en af mine naboers sommerhus på Reersø. Men køber sprang fra grundet Vindmølleprojektet. Det er her tale om et sommerhus uden havudsigt, så vindmøllerne har tilsyneladende også stor negativ effekt på ejendomme der ligger inde i landet.

  Som jeg opfatter det, er det kun ejerne af Vindmøllerne der tjener på projektet. Lokalområdet lider kun økonomiske tab, og gør området væsentligt mindre attraktivt i herlighedsværdi. Det er vel ikke just det Vestsjælland, (der ofte omtales som udkantsdansmark) har brug for?

  Min pointe er om det vil være muligt for udvalget at rekvirere en seriøs rapport der belyser den negative økonomiske effekt projektet vil have for lokalområdet?

  Omkostningen for en sådan rapport er sikkert i den høje ende, men hvis prisen er kendt, kan man herefter organisere en pengeindsamling til formålet.

  Der må være andre organisationer og erhvervsdrivende som har interesse i en sådan rapport og som kan bidrage økonomisk eller med ressourcer. f.eks. Visit Vestsjælland, Lokale Ejendomsmæglere…

 23. Dorte Pilegaard skriver:

  Jeg er interesseret i at få oplyst, om VVM-redegørelsen er blevet offentliggjort. Jeg har læst et sted, at den skal være færdig senest engang her medio juni 2015. Er der nogen, som kan svare på det?
  Venligst
  Dorte Pilegaard

  • jammerlandbugt skriver:

   Hej Dorte
   Den er ikke blevet offentliggjort endnu.
   Du kan følge med på høringsliste på Energistyrelsens hjemmeside (hvor Orbicon har meddelt at den vil blive bragt) samt den helt offentlige ”Høringsportalen”.
   Mvh
   Beskyt Jammerland Bugt

 24. Bodil Holst Kjær skriver:

  Jeg har skrevet en kommentar, som er rubriceret under Weekendavisen og Martin Damm. Den skulle vist være skrevet her “om projektet”. Det var jeg ikke opmærksom på.

 25. Inge skriver:

  Hej – måske har det interesse at se udbudsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside.

  Har lige set linket via Hortens hjemmeside, og vil kigge nærmere på det i løbet af weekenden.

  http://horten.dk/Nyhedsliste/2015/Juni/3-ansoegere-praekvalificeret-til-at-byde-paa-udbud

 26. Finn Bach skriver:

  Hej alle

  Er faldet over denne artikel, med landsretten fastholder erstatning på kr. 2 mill til en skovejer for gener i forbindelse med vindmøller. Tidligere har taksationsmyndigheden afgjort at værditabet til kr. 150.000 !!
  I artiklen redegøres bl.a for at et væsentligt element i rettens afgørelse har været tabet af herlighed……. det synes jeg er rigtigt, og vældig interessant i forhold til vores situation i Jammerland Bugt.
  Endvidere kunne jeg håbe at den slags erstatningsbeløb kunne afskrække “bag-dørs firmaer” som European Energi.
  Læs selv artiklen:
  http://www.avisen.dk/skovejer-faar-millionerstatning-for-vindmoellegener_331855.aspx?redir=eniro&utm_campaign=eniro&utm_medium=Eniro&utm_source=eniro

  Mvh Finn Bach

 27. Ole Hilden skriver:

  Hej alle.

  Dejligt at se en aktiv forening, som kæmper imod vindmøllerne!

  Nu står der oppe i teksten at “Martin Damm har dog udtalt, at Kalundborg Kommune foretrækker havvindmøller i Sejerø Bugt…”

  Havvindmøller i Sejerø Bugten vil heller ikke være et kønt syn. I kan se projektet på et kort her:
  http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/kystnaere-havmolleparker-5

  Skulle vi ikke stå sammen omkring at disse havvindmølleparker placeres et andet sted end lige disse meget smukke strækninger langs kysten!

  Jeg er spændt på at høre fra jer.

  Mvh
  Ole Hilden

  • jammerlandbugt skriver:

   Hej Ole
   Foreningen Beskyt Jammerland Bugt, er ikke modstandere af vedvarende energi eller vindmøller som sådan. Foreningen er oprettet med det formål, at friholde Jammerland Bugt for de grotesk store havvindmøller, som det private firma European Energy A/S vil opsætte.
   Ønsker du yderligere oplysninger eller samarbejde, kan du skrive til formanden for Beskyt Jammerland Bugt.

 28. Jørgen Karlsen skriver:

  Hej Ole, Beskyt Jammerland Bugt har fokus på st stoppe projektet med kæmpe havvindmøller i Jammerland Bugt som del af en generel beskyttelse af vores værdifulde kystmiljø. Du er meget velkommen til at ringe til mig på 61334853. Mvh Jørgen Karlsen næstformand

 29. jammerlandbugt skriver:

  De må tro at vi er dumme..

  Var til møde i Gørlevhallen i går aftes.
  Hvor var det godt at vi var så mange, og at vi så tydeligt fik givet udtryk for vores store modstand mod vindmølleprojektet.
  Folkene fra European Energi og Orbicon, er fulde af fup!
  Ud over at de mødet talte usandt omkring adskillige elementer, så synes jeg også at svar på vores spørgsmål afslørede at de betragter os som dumme.

  Her lidt umiddelbare betragtninger:

  I materialet som Orbicon har lavet, fremgår det konsekvent at der er tale om en hav vindmøllepark – men projektet er en KYSTNÆR havmøllepark.

  Det er selvfølgelig med fuldt overlæg at informationen om projektet kommer så sent, så vi har mindst mulig tid til at forberede protest. Ligeledes at mødet holdes en torsdag aften hvor rigtig mange sommerhusejere ikke har mulighed for at deltage.

  I forhold til eventuel værditabserstatning svarede Ian(EE) at “det har vi ikke regnet på” – mens Erik(EE) svarede at der var afsat et beløb…. som han dog ikke kunne huske ????
  Erik(EE) kunne godt huske kommatallene for subsidier i flere andre projekter – men altså ikke tal som havde relevans på gårsdagens møde!

  Erik(EE) forklarede hvor fantastisk billig strøm der kan laves – eller med andre ord: grunden til at projektet ønskes gennemført i Jammerlandsbugten er den simple at møllerne kan opstilles tæt på land, billigt at anlægge, billigt at drifte og billigt i tilslutning fordi Asnæsværket ligger tæt på…… men det er vores herlighedsværdi der betaler for den billige strøm!

  Worst case visualisering – Ian (EE) redegjorde for dette med mange små møller tættere på kysten og færre større møller mindre tæt på kysten. Da der blev stillet spørgsmål ved visualiseringen blev der svaret at billederne af møller mindre tæt på kysten var de store møller – men det passer heller ikke, for ved billedet af de små møller fremgår det at det er de små møller i 6 km. afstand. Så det er IKKE worst case der er visualiseret.
  Og hvad med visualiseringen om natten? 40-80 røde lamper med møllevinger som får det hele til “blinke”…. det bliver forfærdeligt.

  Spørgsmål omkring knytningen mellem EE og Orbicon: “nej” – når vvm undersøgelsen er lavet så er det forbi… var svaret. Sludder og vrøvl!
  Orbicon er købt ind til at lave en undersøgelse som skal sikre EE mulighed for at gennemføre projektet. Så for at pleje forholdet til kunden som betaler lønnen/salæret, så vil man selvfølgelig gøre sit yderste for at dette lykkedes. “Succeen” i forhold til nærværende vvm undersøgelse vil ganske sikkert have betydning for om Orbicon får flere/nye opgaver for EE.

  Der blev talt om lyksaglighederne ved Anholt projektet:
  Tror vi er mange som er enige i at der skal udvikles alternativer til afbrænding af fossile brændstoffer – og at HAVvindmøller er en god mulighed.
  Dog er det afgørende at møllerne ikke opstilles kystnært hvor de generer en masse borgere, men at de opstilles på havet ….. som det for eksempel er gjort ved Anholt projektet – hvor det angives på hjemmesiden at afstanden fra Grenaa havn til nærmeste mølle er 20 km..

  Kære alle – vi kom godt i vej i går via det store fremmøde MEN – jeg vil opfodre alle til at bakke op og deltage, tage initiativ og inddrage alle kræfter, personer i vores netværk, naboen, foreninger, virksomheder mv. i den fortsatte kamp for et forhindre at herlighedsværdien forsvinder fra Jammerlandsbugten.

  Finn Bach, Bjerge Nordstrand

 30. Birthe Maltha Petersen skriver:

  Jeg er stærk modstander.

 31. Ulrik skriver:

  Kære Jammerlandsbugt

  Søger opdateret information om projektet, men kan se at det er noget tid siden, der sidst har været skrevet.

  Meget nysgerrig efter, om der fortsat er en chance for at projektet ikke bliver til noget?

  Mvh
  Ulrik

  • jammerlandbugt skriver:

   Ja, der er stadig en chance for at projektet ikke bliver til noget, så deltag gerne i kampen for naturen i Jammerland Bugt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.