Meld dig ind

Kære Alle

Her kan I melde Jer ind i støtteforeningen “Beskyt Jammerland Bugt” – se vores persondatapolitik (GDPR) nederst på denne side.

Det årlige gebyr er på kr. 150 pr. person, for grundejerforeninger er det kr. 30 pr. medlem af grundejerforeningen. Man kan naturligvis også sponsorere et større beløb.

Indbetal venligst beløbet direkte til vores bankkonto i Sparekassen Sjælland:

Reg. nr: 0516  Konto nr: oooo356118

Husk at skrive navn på indbetaler f.eks. GF Bjergevang.

Meld dig ind her:

Contact Form Demo (#5)

 

Persondatapolitik (GDPR) for www.jammerlandbugt.dk:

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige kontaktoplysninger

Persondata behandles med følgende formål:

 • Tilmelding til foreningen og udsendelse af kontingent og informationer

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Vi kontrollerer og opdaterer ikke dine persondata, hvis ikke du skriver til os
Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende. Da vores forening er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan maile ændringer til foreningers kasserer: Michael Amstrup –kassererjammerlandbugt@yahoo.com

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata

Vi beskytter dine persondata og har regler om informationssikkerhed
Alle data opbevares på medier med adgangskode, og kun foreningens kasserer har adgang hertil.

Vi benytter kun generelle cookies til statistikformål

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til foreningens kasserer.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata: send en mail til foreningens kasserer

 

7 Responses to Meld dig ind

 1. Poul Schacht skriver:

  Vi følger sagen med stor opmærksomhed, da vi får stor forringelse af udsigt, såvel som
  nedsat værdi af ejendom.
  Vi bor og har vores eneste hjem her. Skal vi virkelig være tvunget til at flytte, fordi et åbendør project er helt forfejlet politik. Er det ikke ved at blive for let at tilsidesætte
  den menige befolknings trivsel.

  M.v.h. Birthe & Poul

 2. Annette Strøm skriver:

  En meget dårlig ide! Det er en lille bugt med fugleliv og et udsyn på havet som alle nyder! Det vil påvirke os alle her i bugten. Der må være nogle politikker der har aktier i kystnær vindmøller – og ikke har sommerhus her i bugten! Håber politikerne kommer til besindighed!!! Mvh Annette og Flemming Strøm -Johanne vej 7

  • jammerlandbugt skriver:

   Hej Erik
   Bestyrelsen i Jammerland Bugt er ikke 100% overbeviste om at de angivne nyheder er korrekte. Vi er således blevet informeret direkte fra Energistyrelsen om, at projektet på ingen måde er opgivet og at der sandsynligvis kommer en offentlig høring om VVM-rapporten for Jammerland Bugt projektet i løbet af efteråret 2017.
   Det er derfor at vi ikke har videreformidlet de ellers så positive nyheder.
   Med venlig hilsen
   Beskyt Jammerland Bugt

 3. Mailkorrespondance med Borgmester Martin Damm
  Kære Martin Damm
  Jeg skriver til dig, fordi vi har modtaget en invitation til dialogmøde omkring sommerhusudlejning i Kalundborg Kommune.
  Det er min opfattelse at dette er et yderst kortsigtet tiltag, idet området forventeligt stigmatiseres yderligere i fremtiden?
  Vi har et dejligt sommerhus på Bjerge Sydstrand, og er utroligt berørte over den negative forventning, som der er skabt i forbindelse med planlægning af etableringen af havvindmøller i Jammerland Bugt.
  Mit spørgsmål til dig vil være hvordan du/I som ansvarlige politikere har moral til at lade denne etablering foregå – set i lyset af både det naturskønne område, mange sommerhusejere, campingpladser, turister og dermed indtjeningen for kommunens borgere – desuden i forhold til at landsdelen i forvejen er stigmatiseret som udkantsområde – med alt hvad det indebærer som fx lavt uddannelsesniveau, lave skatteindtægter, ringe infrastrukturer herunder ikke mindst offentlig transport, dårlig vedligeholdelse af bygninger i landområdet osv osv osv . idet det er helt klart – ikke mindst efter høringen i Kalundborghallen g. d.. – at såvel etablering og drift af havmøllerne vil påvirke området i en så høj grad, at det må forventes at få stor indflydelse på demografien, økonomien, herligheden, og i øvrigt hele velfærden i det Nord-Vestsjællandske område.
  I har som politikere er kæmpe ansvar for at forhindre dette. I min optik vil det være en god gerning for borgerne om du og dit politiske team kommunalt såvel som i regeringen og Folketinget iværksætter at fjerne dette forslag fra Energistyrelsen bord.
  Den fremlagte VVM – rapport på høringen g. d. blev af kompetente personer tilbagevist som mangelfuld og direkte fejlagtig på væsentlige punkter fremlagt på manipulerende vis, idet panelet undlod at medtage de store usikkerhedsmomenter, der fremgår af VVM-rapporten.
  Det var meget positivt at se dig til høringen, og vi har de allerbedste forhåbninger om, at du som borgmester og formand for Kommunernes Landsforening kan formå at overbevise interessenterne i dette projekt om, at en havmøllepark i Jammerland Bugt vil destruere og ødelægge det Nord- og Vestsjællandske landskab med stor værdiforringelse til følge.
  Vi ser frem til dit svar, som vi vil publicere på Jammerlands Bugts webside.
  Kære Inge Merete Olsen
  Tak for din mail.
  Kalundborg Kommune støtter som bekendt ikke opstilling af vindmøller i Jammerland Bugt. Dette synspunkt arbejder vi for ved enhver given lejlighed.
  Kalundborg Kommune har ikke myndighedsansvar på havet, og kan under de gældende regler for projektet ikke gøre indsigelse. Vi kan derimod afgive høringssvar til VVM rapporten, hvilket vi agter.
  Mht. udlejning af sommerhuse er det et forhåbentligt udmærket møde, som vi har inviteret til. Det var i hvert fald en succes sidste gang.
  Med venlig hilsen
  Martin Damm
  Borgmester
  Direkte: 59 53 44 03
  Mobil: 29 60 90 47
  Email: martin.damm@kalundborg.dk
  Politisk Organisation
  Holbækvej 141B
  4400 Kalundborg
  http://www.kalundborg.dk

  Kære Martin Damm,
  Tak for dit svar.
  Vi er helt bestemt glade for, at Kalundborg Kommune vil afgive høringssvar til VVM-rapporten, og at I arbejder på at havvindmøllerne ikke bliver opstillet.

  Vi bliver nødt til at spørge om, hvorfor det ikke er muligt at omgøre beslutningen for de gældende regler for projektet, og således lade de nye regler ligge til grund for en afgørelse om at skinlægge projektet og annullere ’åben-dør-tilladelsen’, uagtet at de nuværende interessenter af det forhåndsgodkendte projekt vil kritisere beslutningstagerne for misligholdelse og kræve erstatning.

  Det turde være åbenbart for enhver, at havvindmølleprojektet vil forringe og væsentligt influere på de socioøkonomiske forhold i hele det Nord- Vestsjællandske område. Dersom havvindmøllerne etableres i Jammerland Bugt, vil området stigmatiseres yderligere og både erhverv, turisme, borgere, natur samt fugle- og dyreliv vil blive påvirket i svær negativ grad.
  Det må og skal kalde på ansvarlige politikere på Christianborg til at gribe ind og skinlægge projektet.

  Hej igen
  Jeg er ikke jurist, men de nye regler for ”åben-dør” projekter, hvor en kommune kan gøre indsigelse, gjaldt først for projekter indgivet efter loven var vedtaget. Fremdriftskravene gælder derimod alle projekterne, da ingen af de oprindelig projekter var nået frem til en godkendt VVM ved loven vedtagelse.

  Med venlig hilsen
  Martin Damm
  Borgmester
  Direkte: 59 53 44 03
  Mobil: 29 60 90 47
  Email: martin.damm@kalundborg.dk
  Politisk Organisation
  Holbækvej 141B
  4400 Kalundborg
  http://www.kalundborg.dk

  Hej igen,
  Således opdateret ved jeg nu, at European Energy har ansøgt og fået tilladelsen af Energistyrelsen.

  Så er udfordringen bremse projektet hos Energistyrelsen, så de ikke giver flere tilladelser til dette ugunstige havvindmølleprojekt i en forsømt og skrøbelig egn af Danmark.
  Bedste hilsner Inge Merethe

 4. Hej
  Hvor er de uansvarlige ,der har givet tilladelse til at ødelægge vores enestående natur ,vi har nogle store yngle pladser,ved Bjerge Syd Strand ,fællesfolden, der munder ud i flasken,og fortsætter mod Reersø,vi bor selv klintebakken på Svallerup Strand,og der får vi udsigt til blinkende møller og støj, ikke at forglemme,vores sæler marsvin mm,vil forsvinde

 5. Kirsten Moesgaard skriver:

  Jeg er formand i grundejerforeningen Nålestien13parceller.

  Jeg har tidligere fået tilsendt opkrævning – det har jeg ikke modtaget – vil gerne fortsat have det.

  psychkm16@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.