Brev til Energistyrelsen vedr. ny støjberegning

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts advokat, Brian Hebel Andersen har sendt nedenstående brev til Energistyrelsen. I brevet stilles adskillige spørgsmål til den nye støjberegning, der fremgår af den såkaldte hvidbog, jf. tidligere indlæg på denne hjemmeside. Når Energistyrelsen har svaret, vil vi skrive svaret her.

Vedr.: Aktuelt projekt Jammerland Bugt Havmøllepark.

Som advokat for NGO Beskyt Jammerlandbugt retter jeg henvendelse til Energistyrelsen vedrørende aktuelt projekt Jammerland Bugt Havmøllepark.

I Hvidbog – Myndigheder Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark er angivet nye beregninger af støj. Jeg forudsætter, at støj er beregnet i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen  – BEK nr 135 af 07/02/2019. Vindmøllebekendtgørelsen bestemmer eksakte grænseværdier for støj. Beregningsmodeller er angivet i Bilag 1 til Vindmøllebekendtgørelsen.

Grænseværdier er eksakte størrelser som er bindende. Beregninger skal dokumentere, at grænseværdier er overholdt. Grænseværdier forudsættes i henhold til beregninger faktuelt overholdt efter opsætning af vindmøller. Med andre ord skal grænseværdier og beregninger sikre, at den faktuelle støj efter opsætning af møller ikke overstiger det tilladte niveau. Førnævnte selvfølgelig af hensyn til støjens påvirkning af mennesker.

Det er almindeligt videnskabeligt kendt, at beregninger af støj er forbundet med en vis usikkerhed. Jeg henviser til følgende, som blot er et udpluk af videnskabelige redegørelser:

‘Bulletin of Science, Technology & Society’, 2011 af Professor John Harrison, ‘Wind Turbine Noise’. På side 4 “Deficiencies With Present Noise Regulation” anføres bl.a. følgende:

“The authors of noise prediction algorithms appreciate that there is uncertainty in the calculations. For instance, the manual for ISO 9613-2 puts the uncertainty at +/- 3 dBA for a
source to receptor distance in the range 100 to 1,000 meters.
The turbine makers know that there is variability in manufacture; this is put at +/- 1 or +/- 2 dBA. Combining these, the predictions can be no better than +/- 4 dBA. This uncertainty is
ignored by the wind energy developers and by the regulatory authorities. This is despite the fact that the final siting plans are signed off by professional engineers and approved by
professional engineers.”

På side 5 “The Way Ahead” anføres bl.a. følgende:

“Uncertainty in design calculations is the norm in engineering practice. The +/- 4 dBA is real and should be tolerated in the noise prediction calculation. For the wind developers, erring on the side of caution could protect their very large investments when testing for compliance does become the norm.”

Artikel 2017: “Wind Farm Noise Uncertainty: Prediction, Measurement and Compliance Assessment” udgivet i “Acoustics Australia” af  professorerne Kristy Hansen, Branko Zajamsek og Colin H. Hansen. I Abstract anføres følgende:

“In most jurisdictions containing wind farms, base noise limits have been set by local regulatory authorities, with the intention of protecting the amenity of surrounding communities. It is a standard requirement that during the planning process for a new wind farm, the developer  demonstrates that the proposed wind farm will comply with the relevant limits. At present, results from noise prediction models are commonly presented without uncertainty values, despite the fact that simplifications and approximations have been made in the models. Therefore, when prediction models indicate that the wind farm will generate noise within 3 dB of base noise limits, it is likely that these limits will be exceeded. Despite the fact that regulatory authorities often require that compliance measurements are taken to validate predictions of wind farm noise, it is very difficult to make substantial changes to noise emissions, without a corresponding reduction in electrical power output. Current methods of compliance assessment do not provide an indication of the amount of time that wind farms exceed allowable noise limits as they focus on ‘average’ levels only. Therefore, it is possible for wind farms to exceed allowable limits on a regular basis, and by significant margins. Hence, a more conservative approach is warranted during wind farm noise prediction and it is proposed that the upper level of the uncertainty estimate of the prediction model should not be permitted to exceed the allowable level.”

 I “Wind Farm Noise: Measurement, Assessment and Control” af Kristy Hansen, Con J. Doolan og Colin Hansen side 35 anføres:

Adjustment for uncertainties. Any noise level calculated using a generally accepted propagation model with down-wind conditions included, should have a 4 dBA added to the calculated level to account for uncertainties in turbine sound powers and uncertainties in the propagation model parameters.”

Energistyrelsen bedes besvare følgende spørgsmål:

 1. Er beregninger af støj angivet i ovennævnte hvidbog foretaget i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen  – BEK nr 135 af 07/02/2019?
 • Er anvendte støjberegningsmodul i støjberegningsprogrammet WindPRO valideret af støjmålinger til anvendelse af beregning af støj over vand og i bekræftende fald over hvor lang afstand? I bekræftende fald bedes dokumentation for akkreditering fremsendt.
 • Er oplyste værdier for støj i hvidbog tillagt usikkerheder ved beregning, og i bekræftende fald hvad er da størrelsen af den tillagte usikkerhed?
 • Flere støjberegninger er meget tæt på grænseværdier. Hvordan forholder Energistyrelsen sig til usikkerhed ved beregning af støj ved vurdering af om støjgrænser er overholdt?

I forbindelse med pågående undersøgelser af nye beregninger af støj anført i Hvidbog – Myndigheder bedes Energistyrelsen endvidere venligst besvare nedennævnte spørgsmål:

I Hvidbog – Myndigheder side 25 er anført følgende:

Besvarelse: Der er gennemført nye støjberegninger for projektet i henhold til den nyevindmøllebekendtgørelse af 7. februar 2019. Støjberegningerne er udført i programmet WindPRO ved modulet ”decibel”.

WindPRO er udviklet af EMD International A/S. EMD International A/S oplyser, at WindPRO inkluderer landespecifikke beregningsmodeller. For Danmark anføres om WindPRO følgende – se https://www.emd.dk/windpro/windpro-modules/environment-modules/decibel/

“Denmark; The Guidelines of the Dept. of Environment, 2015 (including low Frequency)”

 • Kontrollerer Energistyrelsen, at den i Hvidbog – Myndigheder anvendte beregningsmodel opfylder krav i Vindmøllebekendtgørelsen 2019?

I Hvidbog – Myndigheder side 27 Tabel 1 og 2 og side 28 Tabel 3 definerer European Energy, hvilke punkter, der er støjfølsomme og ikke støjfølsomme. Det antages, at førnævnte sker i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen § 2, nr. 7.

 • Er Energistyrelsen i besiddelse af kort, som viser hvilke områder ved Jammerland Bugt, som er henholdsvis støjfølsomme og ikke støjfølsomme?
 • Er Energistyrelsen i besiddelse af støjkort udarbejdet på baggrund den i Hvidbog – Myndigheder beregnede kumulativ støj? Vi er bekendt med, at det nu anvendte støjberegningsprogram Modul WindPRO / Decibel producerer kort over støjbelastning med ISO kurser for beregnet støjniveau i området. De kort anmoder jeg om at få tilsendt.

Det bemærkes, at kumulativ støj jfr. Tabel 3 er meget tæt på grænseværdier – 0,2 decibel. Førnævnte forudsætter, at områder er defineret korrekt. I modsat fald er grænseværdier overskredet væsentligt. Det er derfor relevant at udarbejde detaljerede kort visende støj og henholdsvis støjfølsomme og ikke støjfølsomme områder.

 • Er Energistyrelsen af EE blevet oplyst om værdi af variabler ved beregninger af støj? I bekræftende fald bedes værdi af variabler oplyst.
 • Hvorfor er nogle af de største eksisterende vindmøller i området fortsat ikke medtaget?

Med venlig hilsen

Brian Hebel Andersen

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Brev til Energistyrelsen vedr. ny støjberegning

 1. Lars Werner skriver:

  TAK for det fantastiske arbejde🙏🏻

 2. Gitte Hou Olsen skriver:

  Jeg er så enig. Det er helt fantastisk arbejde!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.