Forfatterarkiv: jammerlandbugt

Ingen tvivl: Havfuglene i Jammerland Bugt skal beskyttes!

Som omtalt før er biodiversiteten i Danmark truet, se eksempelvis indlægget her på siden fra 9. november 2020 samt 19. januaar 2021. Samtidig har Danmark modtaget International kritik for ikke i tilstrækkeligt omfang at sikre truede dyr og områder som … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal kendt viden og fakta anvendes i VVM-rapporten eller ej?

Energistyrelsens afgørelse for tilladelse eller afvisning af opførelse af den store havvindmøllepark i Jammerland Bugt hviler, efter det oplyste, i meget vidt omfang på Miljøvurderingsrapporten for projektet (den såkaldte VVM – Vurderinger af Virkninger på Miljøet – rapport). Miljøvurderingsrapporten er … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Balance…

Klima- og miljøhensyn er meget væsentlige for den menneskelige aktivitet her på jorden. Ligeså er opretholdelsen af biodiversitet og nødvendige habitater. De bedste løsninger er naturligvis dem som gør en positiv indsats på alle ovennævnte områder. Men sådan er det … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvem er den ansvarlige minister, Dan Jørgensen?

Projektet med gigantiske havvindmøller i den idylliske Jammerland Bugt er et grotesk og unødigt overgreb på både natur og mennesker. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har derfor, på vegne både af naturen og de mere end 5.000 danskere, der har skrevet … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Processen herfra…

I maj 2020 gav Energistyrelsen projektmager European Energi A/S en foreløbig godkendelse af den indleverede miljøkonsekvensrapport (VVM-rapporten). Dette uagtet at mange væsentlige forhold deri bestrides, og at der ikke synes lavet kvalitetskontrol og tredjepartsvurdering af mange af disse forhold.  Energistyrelsens … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi venter stadig på de ønskede data til vurdering/kvalitetssikring!

Som bekendt er det projektmager (European Energy A/S), der har bestilt, betalt og fremlagt miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapporten) for det gigantiske havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt. Det er naturligvis meget vigtigt, at miljøvurderingen er korrekt og fuldt dækkende. Derfor bør og skal der … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Intelligent, effektiv Grøn Omstilling – uden skader på natur og mennesker!

Som det er fremgået i dagspressen og på Energistyrelsens hjemmeside, har partierne bag klimaaftalen indgået en politisk aftale om oprettelse af verdens første såkaldte Energi ø. Energiøen bliver anlagt 80 km fra den jyske vestkyst som en egentlig kunstig ø, … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vindmøller med lys på giver udfordringer…

“Et tivoliland, en månebase og lysshow med blinkende røde lygter” således beskriver Danmarks Radio den 30. januar 2021, opstillingen af (kun) 5 vindmøller ved Thisted. De pågældende vindmøller er fejlagtigt blevet placeret for tæt på Thisted Lufthavn, hvorfor der skal … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal natur og biodiversitet ofres… for en lidt lavere anlægspris?

De indre danske farvande er på mange måder unikke. Kysterne og de kystnære områder ligeså. Disse farvande omfatter blandt andet bælter, bugter og vige, og farvandene byder en række steder på helt særligt gunstige føde- og opholdsbetingelser for en lang … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Det kommende år bliver meget afgørende for om det lykkes at friholde den unikke natur i Jammerland Bugt for det gigantiske industrianlæg. Et industrianlæg, som under normale vilkår aldrig så meget som ville komme på tale noget sted i Danmark. … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar