Indsigelser skal skrives nu!

Det er nu ved at være deadline for indsendelse af indsigelser mod det gigantiske havvindmølleprojekt i den naturskønne Jammerland Bugt. Nedenfor følger en kort vejledning.

Men først følgende punkter:

 • Du skal skrive en ny indsigelse – også hvis du skrev en indsigelse i 2019
 • Indsigelsen skal handle om det konkrete projekt og det konkrete høringsmateriale, som der findes et link til nedenfor
 • Du behøver ikke skrive, at projektet er fuldstændigt unødvendigt efter statens nye udbud af “rigtig” havvind for op til 10 Gigawatt. Dette faktum er ikke en del af høringsmaterialet
 • Få alle, der holder af naturen til at skrive en indsigelse – antallet af indsigelser er vigtigt! Så få fat i naboen, familie og venner og bed dem give udtryk for modstand mod dette unødvendige projekt

Her er et link til høringsmaterialet – klik på Jammerland Bugt:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/havvindmoelleprojekter-i-pipeline

Den vigtigste del af høringsmaterialet er selve rapporten, om end den store mængde bilag også er vigtige. Her er et link til rapporten:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindmoller_hav/jammerland_bugt_kystnaer_havmoellepark_-_miljoekonsekvensrapport.pdf

Der er mange emner, der kan nævnes i indsigelsen, f.eks. den visuelle påvirkning, ødelæggelse af følsom natur, herunder belastning for de totalfredede marsvin, store negative konsekvenser for havfugle specielt havdykænder, støjpåvirkning, ødelæggelse af en vidunderlig naturoplevelse for de mange mennesker, der bor og færdes langs Jammerland Bugt, at det nuværende projekt er helt forskelligt for det projekt, der blev forhåndsgodkendt i 2014 og meget meget mere.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt skriver en meget grundig indsigelse, baseret på input fra mange eksperter indenfor både jura, miljø og dyreliv. Men som nævnt er det meget vigtigt at du skriver en indsigelse, den behøver ikke at være synderlig lang, det er bare vigtigt at Energistyrelsen kan mærke modstanden mod projektet.

Når du har skrevet indsigelsen, så skal den – senest den 30. maj – sendes på mail til open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrsgade 43, 1577 København V.

DET ER MEGET VIGTIGT AT BÅDE BREVE OG MAILS HAR FØLGENDE TEKST: “Høringssvar til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark – journal nr. 2019-5937”

Så skriv dette i “emne/subject” feltet i din mail eller uden på kuverten.

Husk at dette er sidste chance for at hjælpe naturen mod et gigantisk og helt unødvendigt overgreb!

Sådan bliver kysten ved Svallerup Strand:

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

6 Responses to Indsigelser skal skrives nu!

 1. Gitte Hou Olsen skriver:

  Indsigelse sendt:-)

 2. bodil holst kjær skriver:

  Det er 0gså vigtigt at få flagermusene med. høringsmaterialet kalkulerer med, at flagermusene passerer storebælt ud fra odder o.lign. med andre ord Reersø og Asnæs, konklusionen er så, at flagermusene ikke flyver ind i møllerne, da de ikke flyver gennem området – men altså lige udenom. Men det fremgår ikke, at der flyver mange flagermus også på kysten, mon de kun følger de to ruter over Storebælt? Flagermus er beskyttet af habitat IV reglerne.

 3. Ellen Olsen skriver:

  NYT siden 2012 er: Tættest befolkning på landet på Sjælland og Fyn i 2017!
  Dvs vi er IKKE tyndt befolket omkring Storebælt !
  Se Danmarks statistik nyt fra juni 2018 nr 226:
  https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=30696.

  Desuden er der i VVM refereret til Nysted ang turister mm, men modstand ikke nævnt. Opflg. på Nysted og Horns rev, der beskriver 1) at man er villig til at betale mere for strømmen, for at få havmøller længere væk end 8 km , helt op til 18 km væk. Men over 18 km væk er man ikke villig til at betale mere. 2) generelle undersøgelser megafon mm giver ikke udtryk for lokalbefolkningens synspunkt. Nysted møller var 110 m høje 9 km væk. Side 113 kapitel 8.

 4. Hans Albertsen skriver:

  vi ønsker møllerne længere væk fra kysten, betaler gerne en tillægspris for strøm fra vindmøllepark længere væk fra kysten. Er vort demokrati i fare ?

 5. Poul schacht skriver:

  Indsigelse hermed sendt

 6. Hanne Ytting skriver:

  For at beskytte natur og kystområder ønsker vi møllerne ud på åbent hav. En placering i Jammerland Bugt vil stresse og skade trækfugle og marsvin pga. lyd og møllevinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.