Skarp kritik af Miljøkonsekvensrapport – også fra den danske Miljøstyrelse!

Også Miljøstyrelsen retter med hensyn til hav- og vandmiljø skarp kritik af den fremlagte Miljøkonsekvensrapport.

Miljøstyrelsens kontor for Hav og Vandmiljø har indsendt et flere siders høringssvar naturligvis med fokus på hav og vandmiljø. Her er sammenfatningen i dette høringssvar:

”Miljøstyrelsen mener ikke, at oplysningerne i redegørelsen til brug for denne

vurdering tilstrækkeligt belyser projektets påvirkning af målsatte

vandforekomster fsva. projektets havdel, herunder påvirkning som følge af

frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer ved sedimentspredning ifm.

kabellægning samt begrundelse for, hvilke miljøfarlige forurenende stoffer der

vurderes relevante at analysere for i redegørelsen for påvirkning.

Miljøstyrelsen er uenig i grundlaget for vurdering af påvirkning og overholdelse af

kvalitetskriterierne.

Desuden er der fejl i henvisningen til det korrekte og gældende regelgrundlag.”

Dette er en ganske skarp kritik af projektmagers fremlagte Miljøkonsekvensrapport!

Det fremlagte kan grundet utilstrækkelighed, mange direkte fejl omkring forureningskomponenter samt fejlagtig regelgrundlags-reference ikke bruges til at vurdere miljøpåvirkning på hav og vandmiljø.

Man skulle ellers mene at projektmager og dennes rådgiver WSP har haft nok tid til også at lave dette væsentlige punkt korrekt!

Vi har nu på denne hjemmeside præsenteret skarp kritik af det fremlagte materiale fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), den tyske Naturbeskyttelsesforening NABU, de svenske ornitologer (BirdLife Sweden) samt her den danske Miljøstyrelsens kontor for Hav og Vandmiljø.

Der er mange flere kritikpunkter, se eksempelvis foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse.

Men alene de 4 nævnte – uafhængige og yderst kompetente parter – koncentrerer sig om meget centrale miljømæssige emner, fejl og utilstrækkeligheder i det fremlagte, metodiske fejl og fejlagtige konklusioner om mulig indflydelse på miljøet særligt for beskyttede dyrearter og hav/vandmiljø.

Flere af ovenstående er helt klare i deres vurdering, det fremlagte projekt vil kunne have en væsentlig negativ indflydelse på miljøet (de beskyttede arter) og bør ikke gennemføres.

Vi befinder os i en eksamenstid, der er givet (mere end) rigelig tid til forberedelse for dette projekt, materialet er fremlagt, kompetente censorer har talt: Eksaminanden er dumpet!

Projektmager har ikke evnet, ønsket eller kunnet levere det fornødne.

Nu må dette konkurrenceforvridende og helt unødvendige projekt stoppe!

Miljøstyrelsens kritik kan læses her:

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.