De svenske ornitologer ikke i tvivl – vindmølleprojektet udgør en væsentlig trussel for beskyttede arter!

Også Sverige har fået forelagt høringsmaterialet om de gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt og Sverige er dermed blevet hørt omkring mulig indflydelse og påvirkning af naturen.

Den svenske ornitologiske forening (BirdLife Sverige) er meget bekymret særligt for fuglearterne edderfugl og sortand.

De har læst det fremlagte materiale grundigt igennem, og naturligvis særligt hæftet sig ved de foretagne fugleundersøgelser. De mener absolut ikke at de fremlagte tal for fortrængning af disse fugle samt forventede dødstal er acceptable!

Her er de fuldstændig på linje med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

BirdLife Sveriges konklusion er klar:

Tallene for fortrængning samt de forventede dødstal er af en sådan størrelse at fugledirektivets forbudsregler må træde i kraft for at undgå betydeligt negative effekter for disse beskyttede og truede arter.

De siger klart, at det fremlagte projektforslag ikke opfylder kravene til, hvad der kan kaldes hensigtsmæssig placering.

Hvorledes den danske Energistyrelse kan komme frem til at det forelagte projekt med den aktuelle placering ikke skulle kunne have en væsentlige negativ indflydelse på naturen og truede arter er en gåde?

Som det fremgår af de seneste fremlæggelser på denne hjemmeside, er eksperter fra store uafhængige kompetente organisationer som eksempelvis tyske NABU samt svenske BirdLife absolut uenige heri. Også Danmarks Naturfredningsforening (DN) udtaler i siet høringssvar, at det fremlagte materiale ikke er tilstrækkeligt på en række områder. DN’s høringssvar koncentrerer sig også om de beskyttede arter edderfugl, sortand samt marsvin.

Alle de nævnte uafhængige organisationer er fuldt bevidste om nødvendigheden af grøn omstilling/klimaproblematikken og samtidig nødvendighed af beskyttelse af natur- og biodiversitet. Deres udsagn omkring det fremlagte materiale, de anvendte metoder og de fundne konklusioner må veje tungt!

Her er link til høringssvar fra BirdLife Sverige:

Og her er link til svar fra tyske NABU:

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.