Det Tyske Naturbeskyttelsesforbund (NABU) rejser meget stærk kritik af det fremlagte materiale for Jammerland Bugt Havvindmølleprojekt!

Når så store projekter som havvindmølleparken i Jammerland Bugt er på tale med potentiel international betydning for dyr og andet, skal også nabolande høres i en såkaldt Espoo-høring.

Det tyske naturbeskyttelsesforbund har til den tyske Espoo ansvarlige 28/5 2024 indsendt meget stærk faglig kritik af det fremlagte høringsmateriale herunder miljøkonsekvensvurderingen. Deres indsigelse er også sendt direkte til den danske Miljøstyrelse!

Tyskerne påpeger graverende metodiske mangler (”gravierenden methodische mängel”) i de fremlagte undersøgelser og det fører til absolut forkerte fagligt falske (”fachlich falsche”) fremlæggelser/konklusioner. De har særligt koncentreret sig om materialet vedr. de beskyttede flagermus. De undrer sig, som flere andre også har gjort, over hvorfor der ikke er målt over 2 år og hvorfor der ikke er målt i selve projektområdet?

De har gjort sig den anerkendelsesværdige indsats at omregne måledata for de positioner i land der dog foreligger, til tal for flagermus i projektområdet.

Anvendes tal fra målepunkt Stavreshoved kommer man frem til 650.000 flagermus pr 8 km pr år.

Anvendes tal fra Reersø er tallet 2.500.000 (2½ million) flagermus pr 8 km pr år.

Disse tal viser sammen med andet materiale (deres referenceliste er omfattende) at:

Projektområdet har hvad de kalder enestående, overregional betydning for disse særligt beskyttede dyr.

Materialet viser, at området er af væsentlig betydning for migrerende flagermus.

NABU’s skriver på baggrund af ovenstående klart og tydeligt:

På grund af dets enestående internationale betydning for flagermusenes vandring bør projektområdet ikke bebygges med en havvindmøllepark!

NABU er ikke tvivl, Storebælt er generelt et afgørende, højaktivitetsområde for flagermus og fungerer som migrationskorridor. Deres referenceliste viser stor indsigt og interesse også for danske forhold vedr. flagermus.

NABU beder om tilbagemelding på det fremsendte, forbeholder sig ret til yderligere indsigelser samt inddragelse fremadrettet i sagen!

Hvorledes Energistyrelsen kan mene at det fremlagte høringsmateriale er retvisende og har den fornødne kvalitet – med så graverende fejl på både anvendte metoder, anvendte måleperioder samt fejl i konklusioner, alene på dette område – er en gåde.

Også materialet på fugleområdet giver anledning til kritik jf. eksempelvis indsigelsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

De anførte fejl og utilstrækkeligheder er påfaldende i en Miljøkonsekvensrapport, hvor Energistyrelsen overfor projektmager netop denne gang havde understreget nødvendigheden af høj kvalitetssikring.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.