Mens du skriver indsigelse, er her lidt inspiration…

Sidste nyt: For god ordens skyld skal det præciseres at Kalundborg Kommune fortsat siger klart NEJ TAK til gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt!

link til Kalundborgs indsigelse her:

Bestyrelsesmedlem i Beskyt Jammerland Bugt Pernille Øhrstrøm har skrevet følgende kommentar som svar på et indlæg som European Energy A/S har i lokalavisen SN. Link til indlægget nedenfor. Husk at deadline for indsigelser er på torsdag den 30. maj 2024.

Åbent svar til Andreas Karhula Lauridsen, chef for havvind hos European Energy A/S:

Jeg er 100% sikker på, at alle i Kalundborg inkl. kommunen selvfølgelig er for grøn omstilling!

Men de seneste 12 år har gjort os alle meget klogere på grøn omstilling, og hvis jeg skal starte der, så er jeg gået fra at være en tillidsfuld tilhænger af projektet til at være en desillusioneret borger, der bliver overset i debatten om at effektuere grøn omstilling på en ordentlig måde – og det er meget begrædeligt IKKE det, der er ved at ske med European Energy’s projekt i Jammerland Bugt. Når man finder ud af, hvad der egentlig foregår omkring etableringen, bliver man både forundret, forarget og vred over at det foregår i et land som Danmark!

Husk at den danske stat jo netop opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente det ville blive en alt for stor en belastning af området. I, European Energy A/S, fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. Derfor er det et projekt vi gør indsigelse i mod, for projektet skulle I med al sund fornuft og for Danmark’s skyld for længst have opgivet.

Jammerland bugt er en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Så hvis vi skal tale om klima og miljø, så burde European Energy rykke møllerne ud på havet, hvor HAVvindmølleparker hører til – og gennemføre en grøn omstilling UDEN at det samtidig er på bekostning af edderfuglene, sortænderne, marsvin og en i forvejen belastet havbund i bugten.

Det er en meget trist miljøkonsekvensrapport, og flere uvildige fageksperter (svenske miljømyndigheder, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund m.fl) har været ude og påpege faglige mangler i den rapport European Energy selv har betalt for at få lavet.

Det passer ikke, Andreas Karhula Lauridsen, ”at de miljømæssige påvirkninger er yderst begrænsede”, og det er derfor borgerne og kommunen reagerer. Jeg vil formode, at de borgere der stadig måtte være tilhængere, kun er det fordi de ikke har fået tilstrækkelig information om de miljømæssige konsekvenser og ikke ved, at I kan gøre det her bedre, hvis I vil betale lidt mere for det.

  • Der er sket et markant fald i bestanden af marsvin og edderfugle, som ved seneste officielle tællinger, viser bekymrende tilbagegang. Dette betyder at beskyttelsen af disse arter netop nu er særlig vigtig.
  • Bugten har ikke længere ”God økologisk tilstand” som den (igen) skal opnå om få år iht Vandrammedirektivet.
  • Mange omkringliggende områder i bugten på både Sjælland og Fyn er udpeget som karakteristiske og/eller sårbare landskaber.
  • Røsnæs er senest (tilligemed) udpeget som National Naturkanon blandt andet grundet det karakteristiske landskab samt netop udsigten herfra – og det er så her European Energy planlægger at opstille et industrianlæg med hvad der bliver verdens højeste vindmøller – hver mølle over 7 gange Rundetårns højde og med et snurrende vingefang svarende til 2 fodboldbaner!!
  • I bugten er der foretaget en ganske omfattende ekstra klapning/dumpning af i alt 925.000 m3 havneslam. Mængden svarer i runde tal til, hvad der forventes fjernet i forbindelse med det gigantiske oprydningsarbejde efter Nordic Waste jordskredene. Dette har en markant negativ indflydelse på miljøtilstanden for bugten og påvirker forekomsten af blåmuslinger, som er føde for dykænderne og edderfuglene.
  • Flagermus i og omkring Jammerland Bugt er ikke tilstrækkeligt belyst i miljøkonsekvens-rapporten. Den nye opdaterede håndbog om Bilag IV arter fremhæver, ”at der forventes at ske flagermus-vindmølledrab på kystnære vindmøller”. I European Energy’s rapport er der blot observeret flagermus i visse perioder i kun ét år – og ikke i selve mølleområdet eller i dets allernærmeste omgivelser. Os der bor i området observerer flagermus meget ofte.
  • Det er et markant anderledes projekt i dag end i 2012, hvor I planlægger at opsætte, hvad der bliver verdens største havvindmøller i bugten
  • Kalundborg kommunes stillingtagen til projektet har været den samme siden de første gang hørte om planerne i 2012. Kalundborg kommune har aldrig ønsket etableringen gennemført.
  • Vi er IKKE afhængige af den russiske gas. Det danske Tyrafelt gasfelt er nu (primo 2024) færdigrenoveret og klar til forsyning igen. Gasproduktion er opstartet 22/3 2024. Det har en produktionskapacitet der langt overstiger det danske gasforbrug.

Så jeg synes, du misbruger det klimakort, du har fået i hånden som direktør for European Energy. Under dække af den grønne omstilling og for at opnå vores opsatte klimamål, er du og European Energy således i gang med at vælge de billigste og nemmeste løsninger, uden skelen til, om vi uopretteligt ødelægger vores danske natur og havmiljø for os selv og vores efterkommere.

Vindmølleindustrien omsatte for 128 mia. Kr. i 2020, og Knud Erik Andersen, CEO og grundlægger af European Energy A/S, har mere end fordoblet sin formue på bare to år, så han nu er nummer 17 på listen over Danmarks rigeste personer med langt mere end 1100 millioner på bankkontoen. Så både Knud Erik og European Energy A/S burde vel have råd til at opføre de store industrielle vindmølleanlæg bedre, mere skånsomt og ansvarsfuldt – ude på havet.

Lad os nu gøre det ORDENLIGT!! Det gælder ikke kun i Jammerland bugt. Det gælder i hele dét Danmark, vi har arvet fra vores forfædre, og som vi skal give videre til vores efterkommere. Vi har faktisk et ansvar.

For nylig satte Energistyrelsen Danmarkshistoriens største havvindprojekt i udbud med en kapacitet på 6 gigawatt, og med mulig udvidelse til mere end 10 gigawatt strøm til mere end 10 millioner husstande. JA TAK! Altså masser af grøn strøm, produceret langt ude på havet, svarende til over 40 gange Jammerland Bugt projektets størrelse!

Så…HVIS den grønne omstilling er for naturens og klimaets skyld og IKKE for økonomisk vinding, så må vel selv I, European Energy, være enige i, at Jammerland Bugt projektet selvfølgelig bør droppes?

Her er link til indlæg fra European Energy A/S:

https://www.sn.dk/danmark/debat-lyt-til-det-stiltiende-flertal

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.