Vupti…fra 8 til måske 6 km fra kysten…!

På Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk ligger en række dokumenter omkring Jammerland Bugt Havvindmølleprojekt. Man finder dem nu under ”Projekter i pipeline” og ikke som tidligere – absolut misvisende og forkert – under ”Etablerede projekter”.  Så langt så godt.

Der ligger dog fortsat ikke svar på de konkrete indvendinger fra forrige store offentlige høring f.eks. vedr.  indsigelser omkring processuelle forhold. Om disse er behandlet eller om det store arbejde, der er udført i forbindelse med indsigelserne, er spildt vides fortsat ikke?

De to seneste dokumenter for Jammerland Bugt Havvindmølleprojekt på Energistyrelsens hjemmeside er to såkaldte afgrænsningsnotater. Det ene er dateret marts 2022 og det andet juli 2022.

Disse dokumenter opridser de forventede rammebetingelser omkring det helt konkrete projektforslag projektmager (European Energy A/S) nu skal fremlægge.

I afgrænsningsnotatet fra marts 2022 skriver Energistyrelsen i kapitel 5, at havvindmølleparken skal ligge 8 km fra kysten. I notatet fra juli 2022 er dette imidlertid ændret så der nu står 6-8 km fra kysten!

Vupti, så blev der pludselig mulighed for at få kæmpemøllerne meget tættere på kysten!

Der har været rettet henvendelse til Energistyrelsen, for at høre hvilke faglige kriterier der ligger til grund for denne markante ændring samt hvem der har været inddraget i dette.

Svaret er – hold godt fast – at de eneste der har været involveret i denne væsentlige ændring af projektets udformning, er Energistyrelsen samt European Energy A/S!

Så European Energy A/S – ejet af milliardæren Knud Erik Andersen – har fået Energistyrelsens godkendelse til at flytte projektet 2 km tættere på land, til stor ulempe for de tusindvis af borgere, der benytter Jammerland Bugt til rekreative formål m.m.

Hvad er den faglige begrundelse for denne beslutning?

Vi kan godt regne ud, at jo tættere på land projektet opstilles, jo bedre for European Energy A/S, men hvorfor går Energistyrelsen med til at ændre deres første beslutning?

Er vi vidne til en ren skueproces, er dette en sag for ombudsmanden eller for en vågen journalist?

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.