Høring om Jammerland Bugt Havvindmølleprojekt på trapperne?

Som man har kunnet læse i diverse aviser samt fagtidsskrifter, har European Energy solgt 85% af sit ejerskab i Jammerland Bugt projektet til franske Total Energies!

Med dette salg beholder European Energy således symbolske 15 % af projektet. Og Total Energies er på smart vis kommet med ind under en udbudsform, der ellers af gode grunde endegyldigt er lukket.

Fremover vil det derfor sandsynligvis være Total Energies, der sidder ”for bordenden” i drøftelser omkring projektet… og ikke længere milliardæren Knud Erik Andersen.

Man må håbe, at Total har sat sig grundigt ind i materialet om projektet samt danske miljøregler mv…

Status for Jammerland Bugt er, at der i sensommeren har været en ”hemmelig” høring af myndigheder mv. Hemmelig, fordi den overhovedet ikke omtales på Energistyrelsens hjemmeside?

Det der så mangler (eller er i gang?) er en revision af Miljøkonsekvens-rapporten for projektet, baseret på de høringssvar der er indkommet under den hemmelige høring.

Hvis man (=Energistyrelsen) efter dette fortsat mener, at projektet kan have en miljøforsvarlig chance, så skal man både gennemføre en såkaldt Espoo-høring af nabolande samt en offentlig høring.

Den ekstra offentlige høring er et resultatet af en tidligere ”mudret” høring omkring projektet havvindmølle projektet Vesterhav Syd. Her var projektet for upræcist beskrevet i første udsendelse og det blev derfor for fremtidige projekter besluttet, at der afslutningsvis skulle udsendes materiale for det helt konkrete projekt bygherre ansøgte om.

Så det der i givet fald skal fremlægges i en ny høring for Jammerland Bugt, er et helt konkret projekt, velbeskrevet og med miljøanalyser alene knyttet til præcist det fremlagte projekt.

Det vil være helt urimeligt og helt ude at trit med hørings-beslutningerne, der fulgte Vesterhav Syd, at fremlægge flere alternativer med tilhørende baggrundsrapporter og beregninger som borgere og organisationer skal forholde sig til.

I Beskyt Jammerland Bugt forventer vi at en ny offentlig høring er lige på trapperne, så vi beder alle vores følgere om at holde sig klar, det er nu det store slag skal slås!

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.