Stor aktivitet hos Energistyrelsen… men intet herom på styrelsens hjemmesidepunkt for Jammerland Bugt? – holdes ting hemmeligt for offentligheden?

Her i det tidlige efterår er der tilsyneladende gennemført en såkaldt Stjernehøring omkring Jammerland Bugt Havvindmølle-projektet blandt diverse offentlige myndigheder samt berørte kommuner!

Energistyrelsen oplyser intet om denne væsentlige høring under punktet Jammerland Bugt på deres hjemmeside. Det er meget besynderligt, at man ikke finder det rimeligt at oplyse om denne aktivitet eller blot ønsker at vise hvad disse myndigheder har indsendt af indsigelser/høringssvar, se Link sidst i dette indlæg.

Efter ovenstående stjernehøring udestår yderligere to høringer:

 1. Der skal gennemføres en høring af nabolande mht. til projektets grænseoverskridende påvirkninger – en såkaldt Espoo høring. Der står på Energistyrelsens hjemmeside ikke noget om, hvornår denne gennemføres. For denne høring forventer vi, at den gennemføres anstændigt og mere sobert end forrige gang, hvor projektet ikke var ordentligt beskrevet, hvor udsendelsen skete i ferietid og hvor man fra dansk side agtede at skrive at et af nabolandene ingen kommentarer havde… uagtet at pågældende land netop udbad sig lidt ekstra dage, idet de havde kommentarer, og høringen i ferieperioden havde skabt problemer…
 2. Efterfølgende skal der gennemføres endnu en stor offentlig høring som omhandler præcis det konkrete projekt som projektmager European Energy A/S ansøger om tilladelse til at bygge. Denne ekstra offentlige høring skyldes et ”mudret” høringsforløb omkring projektet Vesterhav Syd nogle år tilbage. Efter det forløb besluttede myndighederne – fornuftigvis – at man afslutningsvis skal have en høring hvor det helt præcise projekt, man overvejer at opføre er detaljeret beskrevet. Ej heller denne offentlige høring for Jammerland Bugt er tidsmæssigt angivet på Energistyrelsens hjemmeside. Men man har i avisartikler kunnet se, at Energistyrelsen forventer at denne finder sted i 2024… Igen holdes offentligheden ikke oplyst!

I den kommende offentlige høring forventer vi som nævnt naturligvis at alene det helt konkrete projekt præsenteres.

Og ifald man ønsker kvalificeret input hertil, skal beregningsforudsætninger naturligvis være medtaget. Ellers kan de fremlagte resultater jo ikke kontrolleres og høringen får dermed ikke den fornødne kvalitet.

Lad os i øvrigt igen lige minde om at en række indsigelser fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt fra forrige offentlige høringsrunde fortsat ikke ses behandlet? Dette kan passende gøres inden en ny høring… for det er vel ikke proforma-høringer der gennemføres?

Link:

Energistyrelsens info- og statuspunkt for Projektet Jammerland Bugt kan findes under dette menupunkt:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/havvindmoelleprojekter-i-pipeline

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Stor aktivitet hos Energistyrelsen… men intet herom på styrelsens hjemmesidepunkt for Jammerland Bugt? – holdes ting hemmeligt for offentligheden?

 1. Tove Stokholm skriver:

  Hej,
  Jeg har efterhånden fulgt jammerlandbugt.dk i en del år og deler jeres frustration over udsigten til høje vindmøller i Jammerland Bugt. Jeg kommer af og til på Reersø og kender Røsnæs. Jeg bor i Vestjylland og oplever de efterhånden mange vindmølleparker både til lands og til vands i Jylland. Ved Ferring strand er der lige opstillet 21 vindmøller i det såkaldte Vesterhav Nord. Møllerne står 5,5 km fra land, hvor de står nærmest kysten. Det er meget tæt på kysten og meget dominerende for området.
  Lokalt i Jylland har en landsby lavet underskriftsindsamling for at stoppe opstilling af 185 m høje vindmøller i nærområdet, og kommunen stoppede projektet. Jeg forestiller mig, at alle lokale og sommerhusejere fra Reersø til Kalundborg og videre til Røsnæs gerne vil bremse det projekt, der er udsigt i Jammerland Bugt, for det bliver ikke kønt. Hvis møllerne først bliver rejst, vil det synsmæssigt opleves, som om de står 1 km fra land, og hele området vil blive badet i rødt lys i alle mørke timer.
  Jeg håber, at det store arbejde, du/I yder, bærer frugt.
  Mange hilsner
  Tove Stokholm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.