Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 28. oktober 2023

Kære Alle

Vindmølleprojektet i Jammerland Bugt går nu ind i sin afgørende fase, med forventet offentlig høring i starten af 2024. Derfor er det snart tid til at alle kræfter skal sættes ind for at beskytte den sarte kyst og naturen mod dette gigantiske overgreb. Et overflødigt industrianlæg som udelukkende skal gøre milliadæren Knud Erik Andersen endnu mere velhavende, dog pakket pænt ind i tale om den grønne omstilling.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt holder generalforsamling i Gørlevhallen lørdag den 28. oktober kl. 10.00.

Dagsordnen jf. foreningens vedtægter – punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/ Ole Nyvold

3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt

Status på projektet i Jammerland Bugt pr. oktober 2023:

Projektmager European Energy A/S afleverede i august måned 2022 deres “endelige” miljøkonsekvensrapport (MKR) til Energistyrelsen. Denne har nu efter megen forsinkelse været i såkaldt stjernehøring hos relevante styrelser, myndigheder og offentlige instanser. Stjernehøringen er (næsten) fuldført, og foran står nu en granskning af de indkomne bemærkning fra de indbudte parter. Når Energistyrelsens granskning er fuldført vil der bliver gennemført en 8 ugers offentlig høring som forventes at starte op i begyndelsen af 2024. Det er i forbindelse med den offentlige høring, at vi som forening vil granske projektmaterialet med vore specialister og derefter indsende kommentarer til projektet i sin helhed.

Alle borgere har mulighed for at indsende individuelle kommentarer til projektet.

Vi er som forening fortsat modstandere af det omfattende og naturødelæggende projekt der, såfremt det realiseres, vil få omfattende negative konsekvenser for såvel dyreliv som mennesker i området i mange år. Det er bemærkelsesværdigt at European Energy A/S har arbejdet med miljøundersøgelser i mere end 10 år, og stadig ikke har opnået byggetilladelse til projektet, men tiden må efterhånden være moden til, at der kan tages endelig beslutning om projektets realisering eller nedlukning. Vi anser det for sandsynligt, at de kommende 6-12 måneder bliver afgørende.

Håber at vi ses til Generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i foreningen Beskyt Jammerland Bugt

PS. Husk at betale kontingent i god tid.

PS2: Hvis du har læst så langt, så er her lidt nyt om klapning i Jammerland Bugt i 2024:

Vi skal passe på vores havmiljø (kalundborglisten.dk)

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

3 Responses to Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 28. oktober 2023

 1. Gitte Hou Olsen skriver:

  Hej🙂 Er I opmærksomme på den nye undersøgelse, der påviser, at vindmøllefundamenterne ikke som forventet kommer til at udgøre et ‘rev’, hvor fisk og andet trives? Jeg kan sende en artikel fra Ingeniøren, der fortæller om det, hvis I er interesserede. Hilsen Gitte

  • bodil holst kjær skriver:

   Ja, tak.. Det går vel også ud over marsvinene. Men jeg har nu heller aldrig haft tillid til det, i hvert fald måtte der gå en rum tid før “revene” var dannet, så fiskene gad være der.

 2. Lonnie Marthin skriver:

  Ja, send det gerne til bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.