Klima- og biodiversitetskrise… Løsninger haster!

Vi har en klimakrise der kalder på kloge løsninger for energiforsyning, energiforbrug og meget andet. Det er de færreste vist i tvivl om.

Det er på samme vis hævet over enhver tvivl, at vi også har en biodiversitetskrise! Dyrearter forsvinder med foruroligende hast hvert år. Dette hænger med meget stor sandsynlighed, sammen med at vild natur fortrænges med boligbyggeri, landbrug, industri, infrastruktur og andet. Biodiversiteten er under meget stort pres udtaler Biodiversitetsrådet jvnf. nedenstående kilde.

Danmark ligger på en lidet flatterende placering i EU-sammenhæng, både hvad angår biodiversitet og arealer med fri/vild natur. Vi er meget, meget langt fra EU’s målsætninger både for arealer på land og til havs!

Der tales nu om at der skal ske naturgenopretning, og at der i forbindelse med eksempelvis udbygning med vindenergi og andet, skal ske betaling til sådant. Meget fint for så vidt, men det er ikke al naturgenopretning der er vellykket.

En langt mere sikker tilgang til bedre biodiversitet, ville være at beskytte de områder, der faktisk allerede nu har de kvaliteter man efterspørger. Og det haster udtaler Biodiversitetsrådet i seneste årsrapport, se kildeangivelsen.

Et sådant område er Jammerland Bugt. Vandkvalitetsmæssigt har området tidligere være helt i top og forventes, ifald der ikke sker ændringer at nå i top igen indenfor kort tid. Hvad der har forårsaget dette dyk i vandkvalitet for en periode er ikke endeligt fastlagt… men tidsmæssigt falder det sammen med en ekstraordinær dumpning af havneaffald, såkaldt klapning.

Bugtens lavvandede område er et sandt spisekammer for både fugle og andre dyr. Området rummer truede og internationalt beskyttede dyrearter, som blandt andet edderfugl samt ikke mindst en stor marsvinebestand. Marsvinet er særligt beskyttet i både national og international sammenhæng, der er faktisk ZERO Tolerance for forstyrrelse af disse dyr.

Vi har som nævnt en udfordring med både klima, biodiversitet og naturarealer. De rigtige løsninger er dem der tilgodeser alle disse udfordringer. Og rekreative arealer er i øvrigt også livsvigtige for de tobenede væsener!

I det lys er det aldeles uklogt at ødelægge et område, der allerede fra start netop har kvaliteterne for biodiversitet og naturkvalitet. SÅ DROP HAVVINDMØLLERNE I JAMMERLAND BUGT!

Kilde : Biodiversitetsrådet, presse meddelelse for seneste årsrapport : https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/11/Pressemeddelelse_Biodiversitetsraadet_aarsrapport_2022_udkommet_291122.pdf

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.