Open Door – Åben Dør, en vanvittig gavebod…

Opdatering: Energistyrelsen har den 3. marts offentliggjort nedenstående redegørelse for hvorfor “åben-dør” projekterne er sat i bero. Konklusionerne fra Energistyrelsen matcher næsten fuldkomment de holdninger som er angivet i dette indlæg.

Link til Energistyrelsens redegørelse:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindmoller_hav/redegoerelse_om_forloebet_frem_mod_berostillelse_af_aaben_doer-ordningen.pdf

Energistyrelsen har, som det har kunnet læses i deres pressemeddelelse samt på mange andre medier, indstillet behandling af ansøgninger under ”Åben dør” ordningen.

Denne danske og ganske besynderlige ordning er formentlig i strid med EU-regler om statsstøtte samt i strid med vanlige regler for udbud.

Åben Dør ordning er en meget besynderlig dansk ”udbudsordning”. Den går kort fortalt ud på, at ifald staten af gode og saglige grunde opgiver/forlader, eksempelvis et område man har undersøgt for eksempelvis vindmølleopsætning, da kan en privat aktør – den der kommer først (!) – ansøge om ret til igen at undersøge og eventuelt udnytte området.

I mange år kunne man faktisk på denne enkle vis, ganske gratis reservere retten til et sådant område blot fordi man kom først!  ”Åben bagdør” er ordningen også blevet kaldt.

Ordningen sikrede således på ingen vis, at den bedst kvalificerede og måske også hurtigste aktør kom i spil.

Lige så snart første tilfældige ansøgning havnede hos Energistyrelsen, ja så var området reserveret på ubestemt tid og andre mulige aktører kunne blot se måbende til.

Dette ”Først til mølle” princip, gør det ekstraordinært svært for aktører fra resten af EU at deltage i gaveboden, og ligger da også ganske langt fra sædvanlige metoder for offentlige udbud.

Ordningen var i sin oprindelige udformning ej heller demokratisk og løftede ikke det samfundsansvar, der knytter sig til vore fælles ressourcer og arealer. Kommuner i områder hvor der pludselig var udsigt til gevaldige kystnære vindmølleprojekter, havde ingen særlige ret til indsigelse uagtet at præcis samme kommune administrerer opsætning af bænke, byggelinjer og andet ved selvsamme kyststrækning. Det betød ej heller noget, at eksempelvis en samlet kommunalbestyrelse ønskede en anden placering.  Lige dette punkt er der dog siden ændret på.

Men ordningen har som nævnt heller ikke sikret, at den mest kvalificerede leverandør er den, der vinder retten til at udarbejde endeligt projektforslag. Der er ikke fremlagt udbudskriterier og vægtning heraf, som ellers vanligvis afgør hvilken leverandør der kommer i spil. Det har været fuldstændig tilfældigt, hvem der har fået førsteret til et givet område og hvornår det så bekommer vedkommende at gøre brug heraf.

Man forærer kvit og frit landets fælles arealer og ressourcer væk til en tilfældig privat aktør over en lang årrække, arealer som projektansøgere under andre udbudsformer gerne betaler betragteligt til fællesskabet for!

Det er overraskende at de danske politikere ikke har råbt vagt i gevær over denne gavebod. Hvorfor skal staten forære gigantiske værdier gratis til tilfældige industrimagnater?

En vanvittig og fuldstændig tilfældig gavebod som på ingen måde ligner de udbudsformer staten ellers benytter.

Så det lyder meget klogt, at videre behandling af ansøgninger under denne ordning er sat i bero.

I en artikel i Nordvestnyt den 8. februar bekræfter Energistyrelsen, at åben dør udbudsmetoden ikke er holdbar, hvilket også hænger sammen med markedsudviklingen. I sommeren 2022 var det gået op for adskillige energiselskaber, at åben-dør muligheden er en ren gavebod, og Energistyrelsen modtog ikke mindre end 54 ansøgninger til nye åben-dør projekter. Yderligere oplyste branchen, at man var villige til at betale for at etablere havvindsprojekter på statens havbund.

Når staten kan blive betalt for at afgive noget havbund til brug for et industrianlæg, kan man ikke lade udbuddet afgøres ved et ”først-til-mølle” princip!

Artiklen fra Nordvestnyt findes her (bag betalingsmur):

https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/energistyrelse-foerst-til-moelleprincip-ikke-godt-nok/

Så det lyder klogt, når klima-, energi- og forsyningsministeren udtaler, at ordningen næppe kan køre videre, se udtalelserne i linket her (bag betalingsmur):

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/minister-sandsynligt-at-det-er-slut-med-aaben-dor?b_source=borsen&b_medium=row_11&b_campaign=six_seven_1

Yderligere oplysninger om baggrunden for at sætte projekterne i bero findes her (Ikke bag betalingsmur):

https://www.mm.dk/artikel/hvem-skal-hoeste-havvindsmilliarderne

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.