Edderfuglen er lige så udsat i Jammerland Bugt som Sortanden var det i Sejerø Bugt

En ny artikel i Jyllandsposten fra den 13. juli beskriver hvorledes Edderfuglen bliver markant negativt påvirket af eventuelle havvindmøller i Jammerland Bugt.

Artiklen, der kræver abonnement findes her:

Edderfuglen kan ikke lide vindmøller

Ifølge artiklen vil der være betydelige negative konsekvenser for Edderfuglen, hvis havvindmøllerne bliver opført og i forvejen er Edderfuglen trængt i hele Vesteuropa. En meget stor del af den Vesteuropæiske bestand af Edderfugle vil blive fortrængt, hvis havvindmøllerne bliver opført og dette er mindst lige så stort et problem, som tilfældet var for Sortanden i Sejerø Bugt.

 

Uddrag fra artiklen er her:

Sortanden endte med at sætte en stopper for en kystnær havmøllepark i Sejerø Bugt i forbindelse med et snarligt statsligt udbud, hvor de udpegede områder dermed blev reduceret fra seks til fem.

Nu kan det samme ske få kilometer længere mod syd, hvor European Energy ønsker at opføre en stor kystnær havmøllepark under den såkaldte åben dør-ordning, hvor virksomhederne i princippet selv må finde stederne, men får en lavere afregningspris i forhold til det statslige udbud.

Denne gang er det ikke sortanden, der er på spil, men edderfuglen.

Biolog og geograf Søren Mark Jensen, der var engageret i sortand-problematikken i Sejerø Bugt, har netop gennemført et screeningsstudie af edderfuglen i forbindelse med en eventuel vindmøllepark i Jammerland Bugt. Og han konkluderer, at der i givet fald vil være betydelige negative konsekvenser for en i forvejen trængt edderfuglebestand – ikke alene i Danmark, men for hele Nordvesteuropa.

Samtidig kritiserer han en endnu ikke godkendt VVM-redegørelse på ca. 500 sider for både undladelser i oplysninger om edderfuglenes tilbagegang og en optællingsmetode, der ikke dur, og som formentlig underdriver det reelle antal af edderfugle. Optællingen er sket fra fly, der ifølge Søren Mark Jensen flyver alt for lavt – nemlig i 75 meters højde.

»Det betyder naturligvis, at rigtig mange fugle dykker, når de hører flyet – og derved får man et helt misvisende billede, fordi mange fugle vil være under vandet. Det er en pinlig dårlig optællingsmetode, når der er tale om dykænder,« siger Søren Mark Jensen, der har arbejdet med naturbeskyttelse for bl.a. FN og EU og herhjemme for Miljøministeriet.

Han understreger, at han har gennemført screeningsstudiet som privatperson for foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”.

VVM-udspillet fortæller heller ikke noget om, at den nordvesteuropæiske edderfuglebestand er reduceret med over 40 pct. i de seneste tre årtier, og at den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøll (S) derfor også indførte et fireårigt forbud herhjemme mod jagt på edderfuglehunner.

Fakta

Åben dør-projekter

  • I Jammerland Bugt er der planer om at opføre op til 30 store møller på 200 meter i højden.
  • Projektet kører under den såkaldte åben dør-ordning, hvor projektmagere selv kan foreslå placeringer til kystnære havmølleparker.
  • Til gengæld får de kun et tilskud på 25 øre pr. kWh svarende til de landbaserede vindmøller.
  • Ved det statslige og politisk vedtagne udbud på 350 MW kystnære havmølleparker er der mulighed for en noget højere pris.
  • Men her er de mulige fem placeringer godkendt af kommuner og stat.
  • Energistyrelsen har p.t. 14 aktive åben dør-ansøgninger liggende.

Vindmøller og edderfugle

Måske bortset fra blåmuslinger har edderfugle og kystnære vindmøller de samme interesser: De vil gerne opholde sig på ikke alt for dybt vand – 10-20 meter – og gerne et sted, hvor der heller ikke er for meget strøm. Sådan et område er Jammerland Bugt.

Selv med de mangelfulde beregninger viser VVM-redegørelsen, at omkring 273.000 edderfugle opholder sig i området i vintermånederne, hvor Jammerland Bugt fungerer som et rent spisekammer, og hvor fuglene æder sig tykke og fede i de mange blåmuslinger. Det svarer til 25 pct. af den vesteuropæiske bestand, og alene af den grund er udfordringen med edderfuglene ikke kun et dansk anliggende, mener Søren Mark Jensen.

»Det viser, at Danmark har et særligt ansvar, hvor man også bør høre nabolande som Tyskland og Sverige. Det har man heller ikke gjort,« siger Søren Mark Jensen.

Den foreløbige VVM-redegørelse vurderer også, at en kystnær havmøllepark vil kunne fortrænge op til 67.000 edderfugle.

»Det svarer til ca. 7 pct. af den samlede nordvesteuropæiske bestand, hvilket langt overskrider et normalt anvendt kriterium, hvor skade på over 1 pct. anses for at være en væsentlig negativ påvirkning,« siger fugleeksperten og tilføjer:

»Påvirkningen af edderfuglene udgør efter min vurdering et problem på niveau med sortandproblematikken i Sejerø Bugt – og det vil derfor være meget betænkeligt, hvis man tillader en kystnær havmøllepark i Jammerland Bugt.«

Protesterende borgere

Brian Hebel Andersen er advokat for de protesterende borgere i foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”, og han forventer, at man undersøger edderfugle-problematikken i Jammerland Bugt på samme måde, som man gjorde med sortanden i Sejerø Bugt.

»Og det kræver en fuldstændig og omfattende vurdering, så vi er sikre på, at det bliver gjort ordentligt. Vi kan jo ikke vide, om det er manglende evner, eller fordi man ønsker et bestemt facit, at det er så mangelfuldt,« siger advokaten.

Hverken Energistyrelsen eller Orbicon, der står for VVM-redegørelsen, ønsker at kommentere kritikken, men henholder sig til, at VVM-redegørelsen endnu ikke er endelig og sendt ud i offentlig høring. Det vil ske efter sommerferien, oplyser fuldmægtig Emil Axelsen fra Energistyrelsen i en mail.

Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), undrer sig over, at VVM-udspillet nu har ligget hos Energistyrelsen i et helt år, uden at der er sket noget. De såkaldte fremdriftskrav, som politikerne indførte, efter at Jyllands-Posten skrev om åben dør-projekterne, betyder, at projektmagerne skal hurtigt i gang. Men først når der ligger en endelig og godkendt VVM-redegørelse.

»Det er urimeligt at holde borgerne hen i uvished i så lang tid. Men det er da dejligt, hvis en fugl kommer i vejen. Det lyder helt utroligt, hvis man ikke engang kan finde ud af at tælle fuglene på en korrekt måde. Det ender jo med, at man bliver ornitolog på sine gamle dage,« siger Martin Damm.

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Edderfuglen er lige så udsat i Jammerland Bugt som Sortanden var det i Sejerø Bugt

  1. Gitte Hou Olsen skriver:

    Hold da op en spændende udvikling. Fantastisk indsats!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.