Ikke meget nyt om havvindmøller i Jammerland Bugt, og så alligevel…

Som skrevet tidligere forlyder det fra Energistyrelsens pressechef Ture Falbe-Hansen, at der meget vel kan foreligge et svar på den af European Energy/Orbicon indleverede VVM-rapport, om nu kun 6 ½ måneder…

Dette er faktisk opløftende nyt, idet det så absolut må betyde at projektet afvises!

Det vil nemlig næppe være muligt for Orbicon indenfor denne tidsfrist, at gennemføre de mange arbejder der skal til, for at gøre rapporten dækkende og retvisende for den miljømæssige belastning af området, samt at gennemføre fornyet offentlig høring samt de nødvendige nationale og internationale vurderinger heraf.

Som eksempler på sådanne helt nødvendige ekstraarbejder kan nævnes:

  • Retvisende visualiseringer. Nuværende visualiseringer viser slanke hvide møller. Faktum er at møllerne dels vil være malet gule på en stor del af tårnet, dels vil være forsynet med store numre og at visse af møllerne kan være tykkere end øvrige grundet placering af transformator herpå. Viser man et billede af sådanne hvide møller samt delvis gulmalede havvindmøller til børn i børnehaven (og opefter) og spørger om disse er ens… ville man nok få svaret: Et rungende nej! Derfor er de anvendte billeder ikke retvisende og kan ikke ligge til grund for miljømæssig vurdering af visuel belastning. Og disse nye visualiseringer må naturligvis i en fornyet høring.
  • Misvisende repræsentation og manglende visualiseringer. Ganske frækt anvender Orbicons rapport et vandkantsbillede som repræsentation for Røsnæs! Dette er ikke repræsentativt for de mange, højtliggende og oftest sydvendte boliger/sommerhuse/feriecentre mv. på Røsnæs. Og ved nærmere eftersyn viser det i rapporten ene anvendte billede sig overhovedet ikke at være fra Røsnæs, men nærmere Kystvejen inde ved Kalundborg. Dette duer naturligvis ikke, der må nye retvisende billeder til. Og disse må naturligvis i fornyet høring, da det fremlagte materiale er alvorligt fejlbehæftet og ikke retvisende.
  • For alle billeder er anvendt et forkert sigtbarhedsindeks, dette bekræftede Orbicon på mødet i Kalundborg. Man har anvendt sigtbarhedsindeks for Kattegat fremfor Storebælt! Alle billeder må laves om, og sendes i fornyet høring for vurdering af visuel belastning.
  • Der er påpeget metodefejl i forbindelse med de udførte fugletællinger. Man har anvendt et meget lavtgående fly, hvor mange af dykænderne forventeligt dykker under overflyvning. Uagtet dette, er Orbicon allerede ved den anvendte metode kommer frem til en meget betragtelig og i vesteuropæisk optik kritisk bestand af visse af de talte (og beskyttede) arter.
  • Også for optælling af de meget beskyttede marsvin anvendes en ikke optimal metode. Og man ignorerer anerkendte nyere tællinger af marsvin, hvor man i Jammerland Bugt tæller den største tæthed, der nogensinde er målt i Nordeuropa, se nærmere i foreningens indsigelse for kilder mv. hertil.
  • Beregning af sejladsrisici ligner en parodi i det fremlagte materiale, i alle fald når man ser på de fremlagte resultater (såkaldte returperioder) for hændelser og sammenligner med andre vindmølleparker til søs i både Danmark og eksempelvis Sverige, se nærmere i vor indsigelse. Dette område er af afgørende betydning for risikoen for en voldsom miljøforurening af det marine miljø og kysten, og arbejdet må naturligvis gøres om.
  • Og mange, mange andre punkter… se nærmere i indsigelsen fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt

Indsigelsen mod den fremlagte VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet) fra “Beskyt Jammerland Bugt” går naturligvis på de miljømæssige forhold. Sådanne indvendinger er der rigtig mange af, mere end 100 punkter er berørt i foreningens indsigelse mod den fremlagte VVM-rapport.

I de diskussioner, der er foregået siden afslutningen på VVM-høringen, herunder TV-udsendelser, prøver European Energy A/S at gøre foreningens modstand til et spørgsmål om holdning for/imod vindmøller. Intet kunne være mere forkert!

Foreningens VVM-indsigelse (og givetvis mange øvrige indsigelser) handler alene om de miljømæssige belastninger som forventeligt skal tages alvorligt! Ellers er der jo ingen grund til at have regler for fuglebeskyttelse, særlig beskyttelse af marsvin, Espoo-høringer og mange øvrige fagligt baserede danske og internationale miljølove.

Vi imødeser som nævnt indledningsvist afvisning af projektet grundet de mange væsentlige negative effekter på miljøet ved den påtænkte placering.

Troen herpå bestyrkes klart af Ture Falbe-Hansens venlige udmelding, tak for den!

Husk at: Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.