Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 11: Marsvin og sæler

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… elvte emne handler om marsvin og sæler.

Marsvin og sæler er dyr, der nyder særlig beskyttelse!

Jammerland Bugt er kendt for at huse store forekomster af havpattedyrene marsvin og sæl. I de senere år er der også set delfiner i den nordlige del af Storebælt; de finder fremover sikkert ligeledes ud af at bugten er et meget egnet opholdssted.

Blandt biologer (og andre) er bugten kendt som et meget vigtigt opholdssted for marsvin.

Ved en måling for nogle år tilbage måltes i Jammerland Bugt den største tæthed af marsvin, der nogensinde er målt i Nordeuropa!

Dette understreger med al ønskelig tydelighed, områdets betydning for denne dyreart, der som anført nyder særlig beskyttelse bl.a. via Habitatsdiretivets Bilag IV. Zero-tolerance blev det vist kaldt ved mødet 16. januar 2019 i Kalundborg.

Et anlægsarbejde som det foreslåede vil give både forstyrrelse i vandet, sedimentspredning og højt støjniveau. Biologer ved at menneskeskabte lyde kan være meget forstyrrende for marsvin, så de fx stopper med at søge føde eller svømmer væk fra støjende områder.

Resultaterne fra havmølleundersøgelserne viser en markant negativ effekt på marsvin under opførelsen af havmølleparker. Samme må i vidt omfang kunne forventes under demontering.

Under drift ses forskellig fortrængningseffekt af marsvin for de forskellige undersøgte vindmølleparker. Man fandt en langvarig (10 år) negativ effekt på marsvin i Femern Bælt (Nysted Havmøllepark).

Førende biologer oplyser, at Jammerland Bugt i mange henseender er sammenlignelig med Femern Bælt-anlægget (bundforhold, dybde, strøm, samme marsvinepopulation m.m.) fremfor andre undersøgte vindmølleparker.

Det er således naturligt at forvente en tilsvarende langvarig fortrængning af marsvin for Jammerland Bugt ved realisering af et projekt som det ansøgte.

Det forhold, at førende danske havpattedyr-eksperter fremfører:

  • at Jammerland Bugt er et meget væsentligt opholds-, yngle- og/eller fødested for marsvin i danske farvande 
  • at samme dyr skadetrues og/eller bortskræmmes af støjen eller eventuelle afværgeforanstaltninger ved anlægsarbejdet og forventeligt også demonteringsfase
  • at også driftsfasen for den aktuelle park forventeligt vil betyde bortskræmning,

sammenholdt med den særligt og højt beskyttede status som marsvin nyder, må klart føre til, at projektet også af denne grund afvises.

P.S. Husk at skrive en indsigelse. Se vejledning på den side, der hedder “VVM-materiale 2019”

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.