Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 23: El-produktion

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… treogtyvende emne omhandler El-produktion.

Elproduktionen fra møllerne…

I det fremlagte VVM-materiale oplyses om møllernes årlige elproduktion i driftsfasen (Klimabilag tabel 19).

Der er anført produktionstal for to mølle-scenarier (60 “mindre” møller eller 34 gigantiske møller):

VVM-materialets oplyste årlige produktion kan da let omregnes til hvor mange fuldlasttimer i drift det svarer til for de to scenarier.

Dette gøres ved at dividere produktionen (MWh) med den samlede installerede effekt (MW) , se resultatet herunder:

Dette er meget høje tal for sådanne havvindmøller!

Danmarks Vindmølleforening oplyser på sin hjemmeside (www.dkvind.dk), at man kan forvente en årlig elproduktion svarende til ca. 2200 fuldlasttimer.

Andre kilder oplyser at man for nyere, større og meget velplacerede møller kan opnå en årlig elproduktion svarende til 2- 3000 fuldlast timer.

Nyeste kilder siger, at en årlig el-produktion svarende til 3500 timer kan opnås for store offshore møller i åbent hav (og altså ikke kystnært i indre danske farvande).

Det er absolut ikke rimeligt eller korrekt i en VVM rapport (der jo skal belyse Worst Case), at anvende noget der ligner en dansk ”verdensrekord” for el-produktion for havvindmøller. Samtidigt med at Jammerland Bugt vindmæssigt er en klart mindre gunstig placering end off-shore parker langt til havs.

Miljø (eller rettere klima-) fordelen overvurderes således tydeligt i VVM materialet. Ej heller her har det den fornødne kvalitet.

VVM materialet har på dette meget centrale punkt for produktion og mulig CO2 fortrængning ej heller den fornødne kvalitet og må afvises.

PS: husk at skrive en indsigelse

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 23: El-produktion

 1. Jeg har i dag indsendt følgende indsigelse:
  “Indsigelse mod planer om placering af 80 vindmøller kystnært i Jammerland Bugt

  Jeg har gennemgået den udsendte VVM-rapport.

  Der er ingen argumenter der får mig til at kunne anbefale projektet.

  Der er tale om en lovgiverfadæse, som vore politikere skulle tage at forholde sig til, men det gør de ikke. De snakker bare og håber på at det går over. I dette tilfælde har de måske forregnet sig, der er trods alt en meget stor befolkningsvrede mod forslaget. Sagen er, at man poltisk ønsker at beskytte de danske kyster, i smuk overensstemmelse med Staunings 80 år gamle lovgivning om kystbeskyttelse. Problemet er, at denne lovgivning stopper ved “den for græsvækst blottede kyst”. Herfra starter havet, og det er aldeles ubeskyttet mod kystnært byggeri. Altså, det vi har beskyttet på landsiden gennem 80 år, er helt ubeskyttet. På land må man ikke så meget som placere en udsigtsbænk uden dispensation, men i udsigten fra bænken, hvor man forventes at kunne sidde og se solnedgangen over Storebælt, der må der gerne placeres alverdens skrammel, blot Energiministeriet finder det passende. Og da energiministeren nøjes med at beklage det uheldige i lovgivningens udformning, men i øvrigt ikke agter at foretage sig videre, ja så kan det kun skyldes at man politisk ønsker at kunne “vaske hænder”, men iøvrigt ikke agter at foretage sig noget. Det er sørgeligt, men sandt: Foketinget er ligeglade med de kyster som de ikke selv har sommerhuse ved.

  Men som sagt, jeg ønsker at fastholde min indsigelse begrundet i

  den ubodelige skade på de store landsskabelige og rekreative værdier knyttet til Jammerland Bugt, som 80 eller færre vindmøller vil påføre land- og vandskab,
  samt de skader som uvægerligt vil blive påført fuglelivet her tæt op ad et fuglebeskyttelsesområde, se denne sørgelige illustration

  https://www.facebook.com/judy.ryan.75457/videos/1003803343116878/

  Med venlig hilsen

  Henning Vincentz Fischer
  Koldemosevej 23
  4180 Sorø

 2. Finn Kertfor skriver:

  Et stort cadeau til foreningen og deres ihærdige indsats i denne sag.
  Jeg har haft min gang i området Bjerge Nordstrand gennem de seneste 55 år, og har haft mange rigtig gode oplevelser, med forældre, familie og venner.

  Jeg har skrevet en almen indsigelse og har således også opfordret min familie og
  venner at gøre det samme, således at vi kan få stoppet/ændret denne vanvittige
  planlægning af gevaldige industrielle produktionsanlæg.

  Go’ vind fremover – såfremt dette er et passende ønske i situationen

  Finn Kertfor

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.