Miljøministeren støtter Jammerland Bugt!

I et svar til til folketingsmedlem Jacob Jensen, skriver miljøminister Lea Wermelin, at der skal være “bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser” for at tillade, at der kan opføres havvindmøller i Jammerland Bugt.

Med opførelsen af den nye Energi-ø i Nordsøen er det på ingen måde “bydende nødvendigt” også at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, som jo er yngle-, raste- og opholdsområde for flere nationalt og internationalt beskyttede dyrearter!

Dette er helt på linje med hvad foreningen Beskyt Jammerland Bugt gennem flere år har påpeget: Projektet i Jammerland Bugt er et helt unødvendigt overgreb på naturen!

Ovenstående fremgår af denne artikel i SN: https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/ministersvar-goer-det-svaert-at-tillade-havmoeller/

I Jammerland Bugt er der flere arter, der er beskyttede “bilag IV-arter” først og fremmest Marsvin.

Desværre er det ikke miljøministeren, der beslutter om der skal opføres havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt, men hendes kollega energiminister Dan Jørgensen. Vi håber dog at også Dan Jørgensen vil tænke på naturen – og de mange mennesker der nyder denne – når han skal træffe beslutning om havvindmøllerne.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm. Med den nye Esbjerg-aftale, planlægges der yderligere produktion svarende til 230 millioner husstande!

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Gode nyheder… Det er sådan den grønne omstilling skal foregå!

Fra DR.dk: “Halvdelen af EU’s havvind skal komme fra Nordsøen

Det er præcis således at man kan bringe den grønne omstilling frem, UDEN at ødelægge sårbar natur!

Som vi har plæderet for på denne side i mange år, så hører havvindmøller hjemme på havet og IKKE i en naturskøn bugt som Jammerland Bugt.

Derfor er det meget positivt at Danmark, Tyskland, Holland og Belgien har indgået en aftale om at bygge ikke mindre end 150 gigawatt havvind i Nordsøen inden år 2050.

Når man planlægger 150 gigawatt, så er der da absolut ingen grund til at ødelægge et naturskønt område for sølle 250 megawat!

De 150 gigawatt er 10 gange så meget, som der findes i dag.

Yderligere oplysninger kan f.eks. findes her: www.dr.dk/nyheder/seneste/halvdelen-af-eus-havvind-skal-komme-fra-nordsoeen-i-morgen-gaar-de-i-gang-paa

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm. Med den nye Esbjerg-aftale, planlægges der produktion svarende til 230 millioner husstande!

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Møllerne bliver større og større…

Energistyrelsen har nu udarbejdet et såkaldt afgrænsningsnotat, der overfor projektmager beskriver hvad den reviderede miljøkonsekvens-rapport for det endelige projekt skal indeholde.

Afgrænsningsnotat kan ses på energistyrelsens hjemmeside på nedenstående adresse:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/afgraensingsudtalelse_om_indhold_af_miljoekonsekvensrapport_for_hav_marts_2022.pdf

Det er denne reviderede miljøkonsekvensrapport for det endelige og konkret ansøgte projekt, der forlægges til endnu en offentlig høring, forventeligt indenfor et års tid. Der lyder desværre forskellige tidspunkter fra henholdsvis pressechef i Energistyrelsen og på hjemmesiden for Energistyrelsen.

At der overhovedet kommer en sådan supplerende høring, skyldes projektet Vesterhav Syd. Her var det først fremlagte projektmateriale ikke præcist og konkret nok til en individuel vurdering for borgere og myndigheder. Derfor gennemføres der en anden høring (både for Vesterhav Syd samt andre efterfølgende projekter) hvor det præcise og endeligt ansøgte projekt og dets præcise miljøkonsekvenser skal beskrives.

Afgrænsningsnotatet for Jammerland Bugt omtaler nu et projekt med lidt færre havvindmøller. Det lyder jo egentlig godt. Men læser man så avisartikler om samme, lader det nu til at projektmager planlægger endnu højere havvindmøllerne end de tidligere på 200 meter.

Der tales om 236 meter… En højde der overgår Asnæsværkets højeste skorsten og faktisk nu nærmer sig Storebæltspylonerne! Lige med den forskel at der her skal 24 af disse ind i en bugt, der er livsnødvendig for internationalt beskyttede dyrearter samt giver rekreation og bopæl til rigtig mange mennesker.

Så store møller er i sandhed havvindmøller, der bør sættes op langt til havs hvor både vindforhold er bedre, gener væsentligt mindre. Den helt rigtige løsning er de Energi-øer som Energinet.dk og Energistyrelsen aktivt arbejder med.

Samtidig kan man i aviser læse at Europas (selvskabte) afhængighed af russisk gas nu gør ”at edderfugle må vige for vindmøller” og Miljøministeren gør sig til talsmand for at der af samme grund ”må gøres op med det det grønne bureaukrati” Samme miljøminister, der masser af gange har gjort sig til talskvinde for nødvendigheden og vigtigheden af biodiversitet mv. Prøv blot at google Miljøminister Lea Wermelin” og ”biodiversitet” Alt dette er nu pludselig tilsyneladende ikke så vigtigt mere!

Et citat fra Wermelin er ”Der er brug for akut handling, hvis vi skal nå at vende udviklingen for vores pressede natur” link: https://www.netnatur.dk/eu-styrker-indsats-for-biodiversitet/

Vi ved hvor svær og langvarig en proces det kan være at få beskyttet truede dyrearter, og har derfor en tro på at de regler, der nu er gældende er væsentlige og særdeles veldokumenterede. Og derfor skal disse ikke lige fejes til side af en selvskabt forsyningsmæssig afhængighed af eksempelvis russisk gas.

Og det lyder også meget mærkværdigt, at gældende regler pludselig skulle kunne erstattes af nye. Vi har jo i årevis måtte lægge øre til, at uagtet Jammerland Bugt havvindmølleprojektet ikke ville kunne fortsætte under nugældende (absolut mere fornuftige) regler, er det ansøgt under ældre regler og dette må respekteres og kan ikke ændres!

Afgræsningsprojektet indeholder en række miljømæssige forhold for dyr, landskab og mennesker som projektmager skal redegøre for. Og der skal redegøres både for projektets egen påvirkning samt den samlede påvirkning med andre eksisterende samt planlagte forhold/arbejder.

Afgræsningsnotatet skriver nu heldigvis også tydeligt, at både Sverige og Tyskland ønsker at deltage i den videre proces. Der erindres her om at Sverige også i Jammerland Bugt (som med Lynetteholmen i København) har talt med store (kritiske) bogstaver overfor projektet… Et forhold der tidligere var tilløb til at Energistyrelsen ikke ville viderebringe.

 Vi afventer den reviderede miljøkonsekvensrapport for projektet. Vi forventer at samme giver mulighed for kontrol og kvalitetssikring, det er vel derfor den sendes i høring?

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Folketinget på besøg ved Jammerland Bugt

Orientering fra bestyrelsen for Beskyt Jammerland Bugt:

Vi havde den 29. marts besøg af 8 folketingsmedlemmer fra Folketingets miljø- og fødevareudvalg. Besøget var en del af en samlet 2 dages-studietur for udvalgsmedlemmerne til forskellige lokationer og virksomheder. Et af de lokale besøg gik til Jammerland Bugt og blev afholdt på Urhøj Camping, hvor Lone og Alex velvilligt stillede lokaler til rådighed. Også repræsentanter fra European Energy var mødt frem. Fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt var bestyrelsesmedlemmerne Hans Simonsen og Michael Amstrup mødt op, flankeret af biolog og miljørådgiver Søren Mark Jensen som faglig ekspert på fugleområdet.

Mødets primære formål var at drøfte dilemmaet: ”Hvordan undgår man konflikt mellem klimahensyn (vindmøller) og miljøhensyn (beskyttede fuglearter m.v.)?”

Ved mødet fortalte repræsentant fra European Energy om status på projektet samt, at man forventer, at arbejde med ”Miljøkonsekvensrapporten” (tidligere kaldet ”VVM”) vil blive færdiggjort i løbet af indeværende år, hvilket sandsynligvis ville indebære en offentlig høring i løbet af 2023. Repræsentanten fra European Energy fortalte ligeledes, at projektet, såfremt det blev realiseret, ville kunne forsyne ca. 240.000 danske husstande med grøn strøm, eller hvad der, hvis strømmen blev leveret til et ”Power to X – anlæg”,  ville kunne producere grønt brændstof svarende til brændstofforbruget for 2 stk. Mærsk supertankskibe. Som det måske er mange bekendt bliver forskellige ”Power to X” løsninger rigt fremført af vindbranchen som løsningen på at kunne ”lagre” energi fra vedvarende energikilder for senere at kunne anvende den til f.eks. fly- eller skibstrafik eller for at kunne dække energibehovet i de perioder, hvor det ikke blæser eller solen ikke skinner.

Repræsentanterne fra European Energy mener grundlæggende ikke at konflikten mellem fugle på den ene side og etablering af en gigantisk vindmøllepark på den anden side, nødvendigvis er et problem, hvilket European Energy´s egne undersøgelser taler for.

Dette synspunkt blev skarpt kritiseret af vor faglige ekspert og biolog som anså undersøgelsen for at være ufaglig og udokumenteret. Netop dette dilemma vil med stor sandsynlighed være et af hovedstridsemnerne i forbindelse med den kommende høring, hvilket foreningens fagekspert tydeligt forklarede for de tilhørende. Der blev stillet mange gode spørgsmål fra politikerne som indikerede de mange dilemmaer der er forbundet med etablering af en gigantisk vindmøllepark i en forholdsvis uforstyrret bugt i et indre dansk farvand.

Vort korte svar på løsningen af dilemmaet: Flyt de store havvindmøller ud til de allerede besluttede ”Energi-Øer”, hvor de gør mest gavn (mere vind, mm.) og mindst skade. Det giver ingen mening at ødelægge sparsom, værdifuld natur for at redde klimaet, når der findes klart mindre skadelige alternativer.

Ved tidspunktet for besøget var der god sigtbarhed langt ud forbi bugten, hvor man meget tydeligt kunne se spidsen af Reersø, spidsen af Asnæs, Fyn, Romsø mm. samt ikke at forglemme nogle elementer med skala – dsv. den 220 meter høje skorsten fra Asnæsværket og møllerne på Asnæs. Med disse elementer er det ikke svært at forestille sig den betydelige voldsomhed som en realisering af projektet vil påføre området. Det er min fornemmelse at alle kunne forholde sig til dette, selvom det jo ikke var en del af agendaen for mødet.

På foreningens vegne

Michael Amstrup, bestyrelsesmedlem

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Samlet miljøpåvirkning af bugten…

Folketingsmedlem Jacob Jensen har taget et vigtigt initiativ til at Folketingets miljø- og fødevareudvalg i slutningen af marts skal se Jammerland Bugt. De skal ved selvsyn se, hvor European Energy A/S under ”Åben dør” ordningen har indsendt ansøgning om opførelse af en voldsom og udstrakt vindmøllepark med endog meget store havvindmøller.

Bugten har en høj rekreativ værdi for et meget stort antal mennesker og udgør en yderst vigtig lokalitet for en lang række dyr, heriblandt flere arter der nyder særlig og international beskyttelse. Blandt sidstnævnte kan bl.a. nævnes den eneste hvalart i de indre danske farvande, marsvinet samt edderfuglen. Til april kan man (måske) ved selvsyn se marsvinet yngle tæt på kysten ved Bjerge Nordstrand, som det fremgår af denne video fra april 2020:

Jacob Jensen har tidligere rejst samråds- og ministerspørgsmål omkring hvorledes bugten miljømæssigt kan forventes at blive udfordret.

Svaret på dette kan man allerede få et indtryk af ud fra det materiale som projektmagers rådgiver indleverede i 2018 (Miljøvurderingsrapport/VVM-materiale). Heri vurderes miljøpåvirkningerne fra over 100 miljøkritiske punkter for henholdsvis anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Ser man alene på anlægs- samt driftsfasen er resultaterne fra projektmagers materiale af de lidt over 100 mulige påvirkninger af miljøet følgende:

Det ses at langt de fleste af påvirkningerne ender som samlet negative for miljøet i både anlægs- og driftsfasen!

Det er derfor ganske tydeligt, at den valgte lokalitet er uegnet for det aktuelle gigantiske havvindmølleprojekt i bugten. Det har en alt for høj pris for miljøet!

Den viste sammentælling er foretaget for projekts påvirkning alene. Inkluderer man de øvrige forhold i området, de såkaldte kumulative forhold, falder projektet endnu tydeligere negativt ud!

Og den kumulative betragtning er jo præcis hvad man reelt vil opleve både som dyr og mennesker mv.

Mange forhold er udeladt eller utilstrækkeligt behandlet i det af projektmager i 2018 fremlagte materiale. Så de miljømæssige ulemper er flere og ofte mere alvorlige end det der er vist i projektmagers materiale.

Danmark har som bekendt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet (som de kommende Energi-øer) og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tak for mange gode input… Processen herfra

Både myndigheder, organisationer og private har i slutningen af 2021 indsendt forslag til, hvad det er væsentligt at få dækket i den kommende miljøkonsekvens-rapport – for det konkrete projekt – der nu skal udarbejdes. Energistyrelsen er ved at gennemgå det indsendte materiale og videregiver derefter forventelig et oplæg til indholdsfortegnelse for rapporten til projektmager (European Energy A/S) og dennes rådgiver.

En sådan rapport har allerede inden de ovennævnte forslag til indhold en række faste elementer som sådanne miljøkonsekvensrapporter (tidligere kaldt VVM-rapporter) skal indeholde.

Kalundborg Kommune har klart fastslået både kommunens holdning til det aktuelle projekt samt specificeret hvad de gerne ser behandlet i rapporten. Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes deltaget med input. Og naturligvis har også foreningen Beskyt Jammerland Bugt indsendt respons.

Det forlyder at det kan forventes at miljøkonsekvens-rapporten for det konkrete ansøgte havvindmølle-projekt udsendes i 8 ugers offentlig høring sidst på året.

Den forrige rapport havde et omfang (hovedrapport, bilag samt væsentligste referencer) på over 2.000 sider. Dette er et ganske voldsomt materiale at få læst og meget ressourcekrævende (tidsmæssigt som økonomisk) at få kontrolleret.

Energistyrelsen synes meget overraskende – og helt ude af tråd med tidligere afgørelse fra Energiklagenævnet – at have arbejdet med at projektmager nu skulle kunne fremlægge op til 5 alternative projekter fremfor ét konkret projekt.  Fem forskellige projekter er det helt urealistisk at få vurderet på 8 uger og som nævnt absolut ude af trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet.

Det skal nu alene være det konkrete anlægsforslag man ønsker at opføre der fremlægges.

Den forrige miljøkonsekvensrapport var som bekendt fyldt med pinlige og ganske åbenlyse fejl og gav ikke på alle punkter mulighed for kontrol.

Det er derfor vigtigt, at de nødvendige baggrundsdata fremlægges for kontrol, hvis man da ønsker at beslutningsmaterialet skal være retvisende. Dette må vi forlange at Energistyrelsen støtter op om, ellers bliver der blot tale om at høringen er en formalia der skal overstås og processen herom blot er en skin- eller skueproces.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status vinter 2022… og processen herfra

På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) kan man under punktet ”Vindenergi og aktuelle projekter” finde status for det påtænkte kystnære havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

De senest nævnte aktiviteter, ses at være indkaldelse af ideer til hvilke punkter, der skal tages med i den endelige Miljøvurderings rapport (VVM-rapport) for projektet. Deadline for indsendelse af sådanne indholdsforslag til rapporten var som tidligere nævnt 2/12 2021.

Det procestrin vi så nu venter på er, at der som skrevet på Energistyrelsens hjemmeside udarbejdes en ny VVM-rapport for det helt konkrete projekt. Denne Miljøvurderingsrapport kommer så i offentlig høring i 8 uger. Hvornår dette sker, er ikke angivet på Energistyrelsens hjemmeside.

På Energistyrelsens hjemmeside står der følgende om denne rapport:

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

At der kommer en sådan ny VVM-rapport samt ny høringsfase, skyldes en afgørelse fra Energiklagenævnet i 2018 for vindmølleparken Vesterhav Syd. Denne afgørelse siger meget fornuftigt, at der skal fremlægges et helt konkret anlægsprojekt og det er dette helt konkrete anlægs mulige miljøpåvirkninger, der sluttelig skal vurderes og indhentes kommentarer til.  

Det besynderlige ”Afgrænsningsnotat” fra projektmagers nuværende rådgiver WSP, som Energistyrelsen også fremlagde i tilknytning til ideindkaldelsen, omtaler en rapport med op til 5 alternative anlægsudformninger!

Det er helt uacceptabelt at bede folk, organisationer og andre forholde sig hertil.

Og det er helt ude at trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet. Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” har naturligvis skrevet til Energistyrelsen og protesteret over denne åbenlyse mistolkning af hensigt og indhold i Energiklagenævnets tidligere afgørelse.

Vi ser frem til en væsentligt mere gennemarbejdet og retvisende konkret rapport end det (ret fejlagtige) materiale projektmager og dennes daværende rådgiver fremlagde i 2018.  Skal der være mulighed for kontrol og reel faglig dialog er det naturligvis væsentligt, at forudsætninger og baggrundmateriale dertil fremlægges/gøres tilgængelige.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Udsigt til 2022: Har projektmagers miljøvurderingsmateriale den krævede kvalitet?

Energistyrelsen forventer ifølge deres hjemmeside, at der i starten af 2022 foretages en offentlig høring om nyt Miljøvurderings-materiale vedr. det ansøgte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Det er dette materiale, der skal belyse om det ansøgte – voldsomt store projekt – er miljømæssigt forsvarligt overfor dyr, fauna, landskab, mennesker mv. Det gælder både projektet i sig selv, men også den samlede belastning af såvel havvindmølleprojektet som øvrige forhold (nuværende samt kommende kendte) der på den ene eller anden vis vil kunne belaste området omkring Jammerland Bugt.

Vi må – helt naturligt – forlange et samlet, overskueligt, revideret og kvalitetssikret materiale til brug for den kommende vurdering!

Dette siges, fordi ingen vil kunne overskue yderligere nye supplerende rapporter inklusiv den tidligere mere end 500 siders VVM-hovedrapport. Denne rapport havde adskillige åbenlyse og væsentlige fejl i såvel hovedrapport som i de mange hundreder siders bilag og andet baggrundsmateriale, der ligger til grund for angivelserne i hovedrapporten.

Det er lidt som at sætte ræven til at vogte gæs, at lade projektmager (European Energy A/S) udarbejde miljøvurderinger for det privatejede projekt!

Da den første VVM-rapport blev udsendt, bekræftede Energistyrelsen naturligvis at have gennemlæst denne inden udsendelsen. Alligevel havde der sneget sig mange helt åbenlyse fejl med i rapporten, så som forkerte kommunenavne, gale kilometerangivelser, forkert betegnelse af storskibstrafikruten i Storebælt, fejlagtig oplysning om at alle tankskibe i Storebælt sejlede med slæbebåds-assistance… og meget meget andet.

Flere af de efterfølgende udarbejdede notater har også helt åbenlyse fejl. For eksempel har projektmagers rådgiver i de efterfølgende udførte støjberegninger – for samlet støjbelastning – udeladt områdets 2 største landmøller! Og der er fortsat ikke afholdt den lovede workshop omkring sejlads-risici med relevante parter for området. Dette oplyste man ellers at have lavet i den oprindelige VVM-rapports hoveddel… Men efterfølgende research viste, at dette var en workshop for et helt andet område med deltagere så som Langelandsfærgen og Bisserup Sejlklub!

Det må derfor forlanges, at der udføres uvildig tredjeparts-kvalitetskontrol af oplysninger og væsentlige beregninger i det kommende VVM-materiale.

Visualiseringer er et væsentligt punkt, flere af de pt. fremlagte visualiseringer er bestemt ikke retvisende. Dette er nævnt flere gange her på hjemmesiden samt i de fremsendte indsigelser ved forrige offentlige høringsperiode. Der mangler visualiseringer for en række væsentlige – og ved det oprindelige inputmøde -lovede punkter. Visualiseringer skal i sagens natur være retvisende og der skal derfor anvendes korrekte farver, staffering, lys, sigtbarhedsindeks osv… Forhold der burde være ret indlysende. Ikke desto mindre er det tidligere fremlagte ikke korrekt på disse punkter.

Der er for flere år siden udlagt et antal nye sommerhusområder omkring bugten, disse grunde er nu til salg. Mange af disse grunde er højtliggende. Dette indgår ikke i det tidligere fremlagte materiale ligesom der heller ikke er foretaget visualiseringer for disse områder. På Fyns siden (Hindsholm – lige overfor Jammerland Bugt) diskuteres pt. et større sommerhusområde (110 huse), også dette aspekt bør inddrages og naturligvis visualiseres.

Som nævnt mange gange er bugten meget væsentlig for flere beskyttede dyrearter!

Dette gælder for eksempel marsvin (Danmarks eneste tandhval, en såkaldt strengt beskyttet Bilag 4 art med ”Zero Tolerance” for forstyrrelse) og edderfugle (truet og derfor beskyttet på EU-niveau) med en bestand der gør at bugten langt overstiger hvad der normalt anvendes som udpegning som fuglebeskyttelses-område. Bugten har således præcis de kvaliteter mht. biodiversitet, landskabelige og rekreative kvaliteter, som man andre steder bruger mange penge og ressourcer på at forsøge at skabe eller genskabe!

Med de væsentlige og ganske åbenlyse fejl, der er i det tidligere fremlagte miljøvurderingsmateriale for Jammerland Bugt projektet, kan sagsbehandlingen her jo egentlig koges ned til at konkludere, at ansøger ikke har villet eller ikke har evnet at fremlægge et retvisende materiale og det ansøgte meget voldsomme projekt derfor må afvises.

Den grønne omstilling kan ikke tilsidesætte miljøbeskyttelseshensyn og lovgivning… men heldigvis kan begge tilgodeses ved f.eks. opstilling af havvindmøller til havs på ”energiøer” som Energinet.dk omtaler allerførst på deres hjemmeside. De to planlagte ”energiør” forventes – i første omgang – at levere energi til 5 mio. husstande og de vil betyde langt mindre negativ påvirkning af naturen end det helt unødvendige anlæg ved Jammerland Bugt.

Med løftet om at ”Beskyt Jammerland Bugt” også i 2022 vil kæmpe indædt og med alle lovlige midler for vores naturskønne område, ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Indkaldelse af ideer til Miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen indkalder nu ideer til indhold i Miljøkonsekvensrapporten for det ansøgte Havvindmølleprojekt med 34 – 60 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt, frist 2.december 2021.

Borgere, organisationer, myndigheder og andre der kan blive berørt af projektet kan her komme med forslag til hvad man ønsker medtaget i Miljøkonsekvensrapporten.

Forslag skal senest 2. december 2021 indsendes til adressen open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937.

Der har, som mange sikkert husker, tidligere også været en sådan ide-indkaldelse. De meget relevante forslag der dengang blev fremsat af folk med lokal indsigt, blev fuldstændig tilsidesat i det materiale der siden blev udarbejdet. Vi håber man denne gang mener og tager inddragelsen seriøst.

Yderligere info kan findes på Energistyrelsens hjemmeside under adressen: 

https://ens.dk/presse/hoering-indkaldelse-af-ideer-til-miljoekonsekvensrapport-jammerland-bugt-kystnaer

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil naturligvis indsende sådanne væsentlige punkter og opfordrer ligeledes andre der er berørt af projektet til at gøre det samme!

I Jeres henvendelse kan I for eksempel skrive at I er påvirket af nogle af disse forhold:

  • Visualisering – den smukke udsigt over vandet og solnedgangen forsvinder
  • Dyrelivet – De i EU-regi fredede edderfugle og de sjældne marsvin forsvinder
  • Sommerhusudlejning og campingpladser lider store økonomiske tab, da herlighedsværdien i området reduceres markant
  • m.m.

Skriv gerne andre forhold i henvendelsen. Jo flere der skriver til Energistyrelsen jo bedre!

Frist for indsendelse af ideer er allerede om 13 dage, den 2. december 2021.

Det kan nævnes, at der pt. også pågår en anden høringsfase vedr. åben-dør-ordningen for eventuelle fremtidige projekter indenfor åben-Dør-ordningen. Man kalder det en justering og siger at det handler om små og kystnære projekter ved at indføre nye krav til vedvarende energianlæg på havet fra den 1. juli 2022. Her lægges eksempelvis op til at give hjemstedskommunen ”vetoret” vedrørende sådanne projekter.

Meget fornuftigt og givetvis en erkendelse af at de oprindelige regler har været aldeles uhensigtsmæssige både for beskyttelse af Danmarks særkende og sidste vilde natur: kysterne, samt for at sikre folkelig opbakning til den nødvendige grønne omstilling. Desværre hører projektet i Jammerland Bugt til under de oprindelige regler for åben-dør…

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 23’ende oktober afholdes der en meget velbesøgt generalforsamling, her følger formandens beretning. Regnskab for året 2020/21 findes nederst.

Formandens beretning på generalforsamlingen.

I løbet af året fra juli 2020 til juni 2021 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde. Vi har stadig et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer af foreningen. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller. Fælles for os alle er, at vi siger: ”NEJ TAK til de møller”, som European Energy arbejder på at få placeret i Jammerland Bugt. Vi ønsker dem ikke og vil gøre hvad vi kan for at forhindre projektet i at blive realiseret. De kystnære havvindmøller er og bliver helt unødvendige. Havvindmøller hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdier. Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER.

Baggrunden for vores situation.

Vi har nu gennem en periode på meget snart 10 år været taget som gidsler af projektudvikleren European Energy A/S og af Energistyrelsen. Vi har gennem de sidste snart 8 år kæmpet imod projektet med de demokratiske midler, som eksisterer i et samfund, som det danske. Vi har opført os pænt og nogen vil sikkert sige FOR PÆNT.

I dagspressen kan vi nu ugentlig læse om vanvidsbilister, der får deres biler konfiskeret. Vi læser om direktører for virksomheder, der bliver idømt konkurskarantæne. Men hvad stiller vi op med politikere, der med velvillig hjælp fra embedsværket får tilvejebragt en lovgivning, der tillader kystnære vanvidsprojekter, der er helt ude af proportion med omgivelserne. De folkevalgte politikere i Folketinget skulle måske overveje en form for opstillingskarantæne.

Figenbladet, som politikerne forsvarer sig bag, består i, at vi ikke i et retssamfund laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det har vi taget til os. Og vi har peget på en alternativ vej for vores politikere til at få ryddet op i en fuldstændig misforstået klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi har overfor de ansvarlige politikere anvist, at de kan udpege de berørte kystnære områder til internationale fuglebeskyttelses-områder. EU kører – og heldigvis for det – en pilotsag mod Danmark for manglende opfyldelse og udmøntning af den lovgivning, som Folketinget gennem markedsudvalget og regeringen har forpligtet Danmark og de andre EU-lande til omkring beskyttelse af truede dyrearter, herunder trækfugle, der flyver fra det ene EU-land til det andet.

Forleden dag læste jeg en artikel om V236-15.0 MW. V står for Vestas. 236 angiver afstanden fra vingespids til vingespids. Den skyder 280 meter op i luften og kan, når vinden blæser producere 15,0 MWh eller nok til at hver mølle vil kunne dække det årlige el-forbrug i 20.000 husstande.

Forestil Jer disse møller placeret i Jammerland Bugt. 280 m høje eller væsentlig højere end pylonerne på Storebæltsbroen. Utænkeligt – vanvittigt – skammeligt – men lovgivningen selv i dag – er indrettet sådan, at en kommunalbestyrelse, en projektudvikler og Energistyrelsen sammen kunne gennemføre et sådant projekt indenfor 15 km fra kysten. Der står ingen begrænsninger i selv den nuværende lovgivning om størrelsen på den enkelte mølle, om højden på møllerne, om antallet af møller, om deres indbyrdes placering, opstillingsmønstret. Den eneste begrænsning er, at møllerne skal stå minimum 4 km fra land. Politikerne og for den sags skyld også vindmøllebranchen har endnu ikke indset, at virkeliggørelsen af projektet i netop Jammerland Bugt kan udløse en voldsom folkelig modstand mod den Grønne Omstilling. Tillad mig endnu en gang at fastslå, at havvindmøller ikke hører hjemme i de indre danske farvande – de hører naturligt hjemme langt ude på havet.

Vi har udfordret og vil vedblive med at udfordre Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder således, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. Energistyrelsen gør det med udgangspunkt i VE-loven af 2012, hvor de hævder, at politikerne i energifor­ligskredsen én gang for alle har taget stilling til, at havvindmøller kan placeres helt ind til 4 km fra kysten. Og at alle andre hensyn skal vige herfor. Energistyrelsen tillægger det ikke nogen betydning, at politikerne i 2012 var tvunget til at acceptere vilkårene ud fra et helt overordnet hensyn til at nedbringe de samfunds­økonomiske omkostninger ved den grønne omstilling. I dag – 10 år senere – er etableringsomkostningerne for havvindmølleparker faldet med 70 – 80 %. Med det som udgangspunkt, må Energistyrelsen nødvendigvis gøre aktivt brug af afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi kan her pege på begrænsning af antallet af møller, begrænsning på størrelsen af møllerne, forøgelse af afstanden til nærmeste kyst, krav til opstillingsmønstret mv.. Det er derfor glædeligt, at projektopstilleren er blevet bedt om at udarbejde nye visualiseringer og nye fotopunkter.

Det er blandt andet i det lys, at vi valgte at indbringe Energistyrelsens betingede godkendelse af VVM-redegørelserne den 22. maj 2020 til Energiklagenævnet. Vores klage blev afvist, idet Energiklagenævnet nåede frem til, at vi ikke var klageberettigede. Det vil vi dog være når det endelige og konkrete projekt skal gennem godkendelsesprocessen.

I løbet af året har vi talrige gange hørt om European Energy’s og Knud Erik Andersens fantasifulde udlægning af sameksistens mellem de meget sky trækfugle og havvindmøllerne. Regeringens rådgivere i fuglespørgsmål – DCE på Aarhus Universitet har ganske enkelt hældt European Energy’s rapport ned ad brættet med begrundelsen manglende videnskabelig dækning for konklusionerne. Hertil kommer domstolspraksis ved EU-domstolen, hvor domstolen går meget langt i bestræbelserne på at beskytte såvel natura 2000 områder som internationale fuglebeskyttelsesområder. Der er derfor næppe tvivl om, at European Energy har tabt slaget om Omø og står overfor at skulle udgiftsføre et tab på 2,5 mio. Euro eller 18,5 mio. kroner. Det vil naturligt lægge yderligere pres på realiseringen af projektet i Jammerland Bugt. Her har selskabet med udgangen af 2020 i alt brugt Euro 4,8 mio. eller 35,8 mio. kroner. Et beløb, som vi forventer vil blive øget betydeligt i løbet af 2021 til supplerende fugleundersøgelser (15 fugletællinger i perioden september 2020 til august 2021), flagermus undersøgelser, nye visualiseringer, nye støjmålinger med alle områdets eksisterende landvindmøller inkluderet, geologiske jordbundsundersøgelser mv.

Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, har vi henvendt os til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttel­ses­­områder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Alle senere energiaftaler og lovændringer har indholdsmæssigt indebåret forøget lokal indflydelse og fremdriftskrav. I dag har kommunerne indflydelse på afgørelsen, hvis den påtænkte havvindmøllepark placeres inden for 15 km fra nærmeste kyst.

Vi har fortsat direkte kontakt til EU’s miljøkommissær og vice miljøkommissær omkring vigtigheden af Jammerland Bugt i forhold til Ederfuglene.  

Den 22. maj 2020 udstedte Energistyrelsen en betinget godkendelse af VVM-redegørelserne for Omø Syd og Jammerland Bugt.  Som forventet indsendte European Energy den 16. oktober 2020 deres ansøgning om etableringstilladelse  

Klapning.

Langt de fleste af os har ikke noget forhold til klapning, men hvis vi hører om, at havet bliver brugt som losseplads bliver vi straks opmærksomme. I forbindelse med uddybningen af den eksisterende havn i Kalundborg og udvidelse med Vesthavnen er området ud for Jammerland Bugt blevet brugt som losseplads for 925.000 tons jord og havneslam. Jeg er sikker på, at vi alle ville have reageret, hvis det var foregået via lastbiltransport. Ingen af os ville i givet fald have overset de lidt mere en 23.000 40-tons lastbiler. Dele af havbunden er med denne klapning blevet hævet med op til 6 meter. Nu er materialerne over en periode på nogle år, stille og roligt blevet sejlet ud i bugten og dumpet. Tungmetallet i slammet er særdeles giftigt for blåmuslingerne, som Ederfuglene jo lever af. Ingen heller ikke konsulentfirmaet NIRAS, der har været rådgivere for såvel Miljøstyrelsen/Kalundborg Havn som for European Energy/Energistyrelsen har overhovedet haft øje for denne helt åbenlyse mulige konsekvens for fødegrundlaget i Jammerland Bugt for trækfuglene. En ganske alvorlig og afgørende miljømæssig sag er derfor under udvikling til ugust for de truede og rødlistede Ederfugle. I forbindelse hermed og i forbindelse med udpegningen af fuglebeskyttelsesområder samt Havplan 2021 har vi anmodet om foretræde for Folketingets Miljøudvalg. Det sker onsdag den 10. november 2021. Efter selve generalforsamlingen vil vi have lejlighed til at vende Havplan 2021 nærmere.

Hvad kan vi forvente i den nærmeste fremtid?

Der vil være fortsatte undersøgelsesaktiviteter hen over efterårs- og vinterperioden. Vi vil kunne se skibe, der udfører geologiske undersøgelser og i henhold til tidsplanen skal European Energy inden udgangen af marts måned 2022 af levere tillægget til VVM-redegørelsen. Energistyrelsen skal i forbindelse med den offentlige høringsfase på 8 uger i foråret 2022 også offentliggøre deres udkast til etableringstilladelse. Så det ser ud til, at vi nærmer os afslutningen på et vanvidsprojekt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad der står i vores magt for, at projektet aldrig virkeliggøres.

Lad os nu og før det er for sent få fornuften tilbage i energidebatten. Havvindmølle­parker hører til langt ude på havet og ikke i de indre danske farvande.  

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Jørgen Karlsen, der har solgt huset og derfor træder ud af bestyrelsen. Tak for indsatsen gennem årene. Endelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte.

Ole Nyvold

Formand   

Regnskab:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar