Skal natur og biodiversitet ofres… for en lidt lavere anlægspris?

De indre danske farvande er på mange måder unikke. Kysterne og de kystnære områder ligeså. Disse farvande omfatter blandt andet bælter, bugter og vige, og farvandene byder en række steder på helt særligt gunstige føde- og opholdsbetingelser for en lang række dyr, organismer og planter.

Jammerland Bugt er med sine vanddybder, beskyttede beliggenhed og en havbund rig på muslinger og snegle, et sådant væsentligt spisekammer for blandt andet fugle, som vi i Danmark har lovet at passe på. Forekomsten af visse dykænder overstiger langt hvad der almindeligvis er kriteriet for at udpege et område som fuglebeskyttelsesområde!  De dyrearter der nu trues i Jammerland Bugt, er Danmark internationalt forpligtet til at beskytte!

Opstilling af et voldsomt antal meget store havvindmøller – som det er planlagt – vil true disse fuglebestande på deres væsentlige opholdssteder. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund har med udgangspunkt i en anden planlagt kystnær havvindmøllepark i Storebælt, råbt vagt i gevær og lavet en fælles video. Denne video redegør for udfordringer og trusler for disse fugle ved placering af så mange og så store havvindmøller ved fuglenes føde-, opholds- og rastesteder. Videoen kan ses her:

Jammerland Bugt er 100% identisk med Omø Syd for såvidt angår påvirkning af havfugle

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er her på linje med Danmarks Naturfredningsforening. De 3 organisationer har tidligere udsendt fælles pressemeddelelser herom, se eksempelvis her:

Både Klima og Natur er vigtige, men der bør ikke være tale om et enten eller. Begge udfordringer skal løses. Naturen og biodiversiteten skal ikke betale prisen, blot for at skaffe en lidt billigere anlægspris for havvindmøllerne grundet den lave vanddybde… Og da slet ikke lige midt i et for fuglene så væsentligt føde-, opholds- og rastested.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.