Vi undres over Energistyrelsen… Hvordan kan en forundersøgelsesrapport med åbenlyse faktuelle fejl opnå en foreløbig godkendelse?

 

Som skrevet tidligere har Energistyrelsen givet en foreløbig godkendelse af det indleverede VVM-materiale (”forundersøgelsesrapporten”) fra projektmageren European Energy A/S.

Dette er en foreløbig accept af det indleverede materiale samt at dette ikke indeholder forhold, der efter Energistyrelsens vurdering betyder stop for projektaktiviteterne omkring den
kystnære havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten kan ses her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf.

Det er efter vor mening helt utroligt, at Energistyrelsen mener at den
foreliggende rapport og bilag  – med mange og væsentlige faktuelle fejl – er fyldestgørende som vurderingsgrundlag!

Det undrer ligeledes meget, at projektmagers kommentarer til indsigelser får lov at stå alene. Hverken Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” eller andre, er os bekendt inviteret til nærmere at redegøre for indsigelser eller påpegning af fejl i beslutningsmaterialet! Dette er  uhørt i et ellers velfungerende demokrati.

Her nogle ganske få eksempler på de mange fejlagtigheder i rapporten:

        Den visuelle fremstilling af møllerne rummer mange og alvorlige fejl:

  • den markante gule farve på møllerne fremgår intetsteds,
  • der er anvendt vandkantsvisualisering fra steder hvor hovedparten af bebyggelsen er højtliggende,
  • der er undladt visualisering fra oplagte visuelt kritiske steder.
  • Der er på intet punkt heri taget hensyn til forslag og indvendinger fra Borgermødet der indgik i procesplanen.
  • Der er anvendt et sigtbarhedsindeks for et helt andet område i Danmark! Det holder simpelthen ikke som beslutningsgrundlag uanset hvad årsagen måtte være.       

Projekts påvirkning af erhvervslivet er et væsentligt forhold i en sådan VVM-rapport. Her kan vi ganske enkelt konstatere at materialet fejlagtigt angiver:

  • et ukorrekt og for lavt antal campingpladser omkring bugten. Hvor svært er det lige at få styr på? Campingpladserne er ganske væsentlige, de vil påvirkes både visuelt og med støj i både anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.
  • ikke opregner feriecentre samt eksempelvis etablerede pladser for mobil homes
  • undgår at indregne en af de største havne- og lystbådepladser (150 lystbådepladser) i området.

Med hensyn til støjbelastning har Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” eksempelvis i sin indsigelse ønsket at få adgang til de anvendte kildedata. Dette er ikke sket og støj-beregningerne har dermed ikke kunnet kontrolleres… med mindre Energistyrelsen selv har udført dette? De største møller i området er tilsyneladende forsat ikke indregnet i den totale støjbelastning, hvilket er påpeget før men intet er sket?

Dette var blot nogle enkelte eksempler. Hvorfor skal rapporten ikke være retvisende, hvorfor er den ikke rettet og hvorledes skal eksempelvis nye sagsbehandlere i Energistyrelsen kunne vurdere materialet og de mulige miljømæssige påvirkninger, når faktuelle fejl ikke rettes deri?

Er godkendelsen blot en kontrol af at rapporten indeholder de forventede afsnit (formalia), mens faktuelt indhold deri og eventuelle protester derimod er underordnet?

Vi afventer svar!

Foreningen Beskyt Jammerlands Bugts indsigelse kan ses her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.