Balance…

Klima- og miljøhensyn er meget væsentlige for den menneskelige aktivitet her på jorden. Ligeså er opretholdelsen af biodiversitet og nødvendige habitater.

De bedste løsninger er naturligvis dem som gør en positiv indsats på alle ovennævnte områder.

Men sådan er det ikke altid, mange løsninger er et plus for det ene aspekt, men et minus for et eller flere af de andre.

Den VVM-rapport projektmager European Energy A/S har fremlagt for Jammerland Bugt Havvindmøllepark, oplister fordele og ulemper for miljø, klima og en række andre forhold for det foreslåede projekt.

Laver man en simpel sammentælling af fordele/ulemper for projektet, alene ud fra projektmagers fremlagte materiale, hvor ca. 100- 150 mulige påvirkninger vurderes, fås følgende resultat for henholdsvis anlægs- og driftsfasen:

Ovenstående gælder for projektet alene, sammentælles såkaldte kumulative (hvor andre anlæg og allerede eksisterende forhold i området indgår) fordele/ulemper i projektmagers rapport, fås at ulemperne når op over 90 %!

Resultatet af sammentællingerne taler sit eget tydelige sprog: Ulemper og miljømæssige negative påvirkninger står i kø for det foreslåede projekt.

Den foreslåede lokalitet er simpelthen ikke egnet!

Ovenstående er som nævnt lavet ud fra optælling af de fordele/ulemper projektmager selv oplister i sin VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) rapport.  Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er som det fremgår af vores tidligere indsigelse, ikke enig i rapporten, fordelene er tydeligvis overdrevne og ulemperne voldsomt underdrevne.

Men hvad er da løsningen mht. til placering? De planlagte møller er meget store og er jo faktisk både benævnt og udviklet som… havvindmøller! De skal, som navnet siger, ganske enkelt længere ud på havet! Her er vindforholdene markant gunstigere og påvirkningen af miljøet langt mindre!

Anlæg på havet ødelægger ikke Danmarks særkende og nødvendige habitater: Bugter og vige hvor netop vanddybder og andet gør at mange dyr finder føde, hvile- og opvækstmuligheder.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.