Beskyt Jammerland Bugt klager til Energiklagenævnet

Energistyrelsen valgte den 22. maj 2020, at godkende den forundersøgelsesrapport (VVM-redegørelse) som European Energy A/S har været 4 år om at udarbejde og som alligevel fremstod med adskillige mangler og åbenlyse forvrængninger. Tilsyneladende har de 450 indkomne indsigelser fra private personer, foreninger, myndigheder og offentlige instanser ikke givet anledning til, at man i Energistyrelsen har valgt at stoppe projektet.

 Følgende kan læses på Energistyrelsens hjemmeside:

(https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline under ”Jammerland Bugt”)

”Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.”

Som det fremgår af teksten er det ikke en godkendelse for European Energy A/S til at gennemføre projektet, men det giver ret til at gå videre til næste fase. Senest den 22. november 2020 skal European Energy A/S meddele om de ønsker at gå videre med projektet og i så fald indsende en ansøgning om etableringstilladelse.

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt har via vor advokat den 16. juni 2020 indsendt nedenstående klage over afgørelsen til Energiklagenævnet. Klagen indeholder en lang række klagepunkter, bl.a. flere som tidligere har været påpeget. Det forventes at klagebehandlingstiden er op til 6-9 mdr.

Klagen kan læses her:

Husk at støtte “Beskyt Jammerland Bugt”, det er mere vigtigt nu end nogensinde før!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.