Svar på indsigelser?

En række mennesker har undrende henvendt sig og spurgt til, hvorledes Energistyrelsen kan foreløbigt godkende VVM-materialet for havvindmølle-pojektet i Jammerland Bugt, inden Energistyrelsen har svaret folk på indsigelserne… og måske diskuteret samme?

Sådanne svar på de mange relevante indsigelser kan man desværre ikke forvente.

Energistyrelsen har bekvemt sammenskrevet de mange indvendinger i et såkaldt Høringsnotat som man så har indhentet svar på fra projektmager (European Energy A/S) og formentlig diskuteret med samme.  Sammenskrivning og ”svar” kan ses her:  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_borgere_og_foreninger.pdf

og her

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_myndigheder.pdf

Med sammenskrivningen ”udvander” og omgår Energistyrelsen en række præcise spørgsmål og facts.

De få steder hvor man fra Energistyrelsens side måske mener, at der er forhold af særlig betydning, er svaret ofte, at det vil man bede projektmager tage særligt hensyn til i betingelserne for en eventuel tilladelse.

Det er efter foreningen Beskyt Jammerland Bugts vurdering, helt uacceptabelt alene at lægge sådanne miljømæssige forhold i hænderne på en parthaver med aldeles andre interesser.

Ej heller Foreningen Beskyt Jammerlands Bugt har fået nogen henvendelse eller invitation fra Energistyrelsen til drøftelse/præcisering eller andet af foreningens vægtige, præcise og punktopstillede indsigelser, dokumentet kan ses her:  

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Til gengæld viser aktindsigt en løbende dialog herom mellem Energistyrelsen og projektmager/rådgiver.

Den offentlige høring ligner en proforma sag!

Faktisk på samme måde som det indledende ”idé møde” i Gørlev Hallen, indkaldt af projektmager og med deltagelse også af Energistyrelsen tidligt i processen. Ingen af de ting der her blev drøftet genfindes i VVW-materialet. Selv de faktuelle fejl, der på mødet blev påpeget flere gange overfor projektmager (f.eks. anvendelse af betegnelse Rute H for den meget trafikerede storskibsrute i Storebælt) var efterfølgende at finde i VVM-materialet fra projektmager.

Det er sørgeligt for demokratiet, kvaliteten af det fremlagte materiale og fremfor alt miljøet, at man ikke tager sådant alvorligt.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Svar på indsigelser?

  1. frederikke kroon skriver:

    kære bestyrelsen, har i set dette indlæg ? skal foreningen blande sig i debatten ?

    “Politikerne tror, at naboer altid er imod vindmøller – det er en misforståelse
    Nogle politikere bremser vindmølleprojekter af hensyn til naboerne, men tit bunder borgernes harme i, at de vil inddrages mere, skriver Kristian Borch, ekstern lektor, i dette indlæg” læs linket

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.