Dårlig nyhed for naturen ved Jammerland Bugt!

Midt i Kristi Himmelfartsferien har Energistyrelsen meddelt, at de godkender forundersøgelse for opstilling af gigantiske havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt. Dette er desværre et stort skridt mod ødelæggelse af store naturværdier, omend kampen for naturen og mod de forkert placerede havvindmøller endnu ikke er afsluttet.

Der udestår stadig en offentlig høring af et tillæg til VVM-redegørelsen, hvor selve projektet skal beskrives i endelige detaljer. Dette tillæg bliver sendt i offentlig høring i 2021.

Til trods for meget fejlbehæftede og direkte manipulerende VVM-rapporter, skriver Energistyrelsen at rapporterne opfylder krav til indhold, og processen kan således fortsætte.

Det private aktieselskab European Energy A/S – ejet primært af Knud Erik Andersen – er projektudvikler og har nu 6 måneder til at søge om etableringstilladelse. Hvis de mod forventning ikke gør dette, bortfalder projektet.

Formand for miljøorganisationen Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold udtaler:

”Som forventet har Energistyrelsen nu valgt at godkende den fremlagte forundersøgelsesrapport, bestående af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark af 12. november 2018 med tilhørende bilag. Vi noterer os, at Energistyrelsens godkendelse betyder, at det ikke ud fra den fremlagte forundersøgelsesrapport kan udelukkes, at der kan etableres et havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt. Der vil fortsat komme en offentlig høring forventeligt i 2021, hvor det konkrete projekt inklusive valg af mølletyper, det valgte opstillingsmønster mv. og de afledte miljømæssige konsekvenser vil være i fokus. Vi noterer os ligeledes, at Energistyrelsen vurderer, at det fremlagte materiale opfylder VE-lovens krav til indhold. Det er vi ikke enige i. Derfor vil vi over de næste 4 uger bruge kræfterne på at indbringe godkendelsen fra Energistyrelsen for Energiklagenævnet. Naturligvis med henblik på at få omstødt Energistyrelsens godkendelse. Vi ser med fortrøstning og fornyet energi frem til den fortsatte kamp for naturværdierne i Jammerland Bugt. Det sidste ord er langt fra sagt i denne sag.”

Her er link til nyhed fra Energistyrelsen:

https://presse.ens.dk/news/energistyrelsen-godkender-forundersoegelser-for-omoe-syd-og-jammerland-bugt-havmoelleparker-403000

Og specifikt om Jammerland Bugt:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Dårlig nyhed for naturen ved Jammerland Bugt!

  1. bodil holst kjær skriver:

    Tak fordi Foreningen vil klage til Energiklagenævnet. Er det godt, at der bliver indsendt så mange klager som muligt? I så fald vil jeg også skrive én.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.