Beskyt Jammerland Bugt skriver til Energistyrelsen

Bemærk: Årets generalforsamling i foreningen Beskyt Jammerland Bugt afholdes lørdag den 17. oktober kl. 10 i Gørlevhallen.

Formanden for Beskyt Jammerland Bugt, har skrevet til Energistyrelsen, for at få afklaret hvordan det kan lade sig gøre, at Energistyrelsen først kræver at European Energy A/S skal levere supplerende fugleundersøgelser, men alligevel godkender VVM-materialet, hvorefter European Energy A/S kan søge om etableringstilladelse.

Det er lidt teknisk, men nedenstående brev forklarer sagen yderligere.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Att. Kontorchef Astrid Rathe

Vedr.: Supplerende data på fugleområdet i Jammerland Bugt og vindmøllebekendtgørelsen.

I foreningen Beskyt Jammerland Bugt har vi noteret os, at Energistyrelsen den 22. maj 2020 har givet en betinget godkendelse af den VVM-redegørelse for Jammerland Bugt, som European Energy A/S har indsendt. Samtidig har vi hæftet os ved, at Energistyrelsen i pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen af NIRAS-rapporten om fuglene ved såvel Jammerland Bugt som ved Omø Syd skrev (se bilag 1):

”De overordnede konklusioner i NIRAS-rapporten er de samme som konklusionerne i VVM-redegørelserne for Jammerland Bugt og Omø Syd. Den eksterne vurdering og den offentlige høring af Jammerland Bugt projektet rejser dog nogle opmærksomhedspunkter, som Energistyrelsen vil bede bygherre forholde sig nærmere til fremadrettet. Energistyrelsen vil bl.a. bede bygherre supplere datagrundlaget om fugle i Jammerland Bugt, idet den eksterne vurdering og høringssvar peger på, at dette er en svaghed i VVM-rapporten.

Der vil for begge projekterne Omø Syd og Jammerland Bugt skulle laves et VVM-tillæg, såfremt de foreliggende VVM’er godkendes, og bygherre ønsker at gå videre med projekterne. VVM-tillæg og den efterfølgende høring skal blandt andet sikre, at offentligheden får lejlighed til at forholde sig til de helt konkrete projekter, som bygherre ønsker at realisere. Supplering af datagrundlaget om fugle for Jammerland Bugt vil kunne ske i forbindelse med et eventuelt VVM-tillæg.”

  1. Kan Energistyrelsen bekræfte, at European Energy er blevet bedt om at supplere datagrundlaget om fugle i Jammerland Bugt?
  2. På hvilken måde er det i givet fald sket (venligst fremsend en kopi af instruktionen til bygherre)?
  3. I lyset af, at European Energy A/S onsdag den 19. august 2020 har meddelt Energistyrelsen, at de ønsker at ansøge om etableringstilladelse, ønsker jeg at få oplyst, senest hvornår European Energy skal levere dette supplerende datagrundlag om fugle i Jammerland Bugt?

Afslutningsvis ønsker jeg at få oplyst, om Energistyrelsen eller andre myndigheder har mulighed for at dispensere fra vindmøllebekendtgørelsen, der trådte i kraft i den 7. februar 2019.

Med venlig hilsen

Ole Nyvold

Formand

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.