Den nye Klima-, energi- og forsyningsminister… Beskyttelse af miljøet!

Danmark har som bekendt fået ny Klima-, energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen, som vi naturligvis byder hjerteligt velkommen!

Han er allerede gjort bekendt med det ansøgte havvindmølleprojekt for Jammerland Bugt, det viser eksempelvis nedenstående artikel i Energy-Supply.

https://www.energy-supply.dk/article/view/670024/sverige_advarer_mod_danske_kystnaere_havvindmoller

I artiklen forespørges omkring vurdering af miljøeffekter og gældende regler for fuglebeskyttelse i relation til det ansøgte projekt i bugten. Der svares – af Energistyrelsen – at dette er grundigt behandlet i VVM-materialet…

Dette er der så ikke enighed om hverken blandt førende danske eller udenlandske eksperter!

Det sidste er ganske tydeligt ud fra de meget klare svenske udmeldinger og det første vil kunne ses blandet andet fra mange af de indkomne høringsindsigelser fra kompetente personer og organisationer.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har ligeledes benyttet førende eksperter i forbindelse med vores indsigelse, herunder anføres eksempelvis en række af punkter hvor Orbicons materiale bestrides:

 • Fugle, overtrædelse af EU lovgivning vedr. fuglebeskyttelse
 • Fugle, beskyttelse af bestande i Natura 2000 områder
 • Fugle, mangelfuldt datagrundlag
 • Fugle, metodiske forhold og væsentlige mangler heri
 • Fugle, høring af europæiske lande
 • Hørings Notat svært at vurdere
 • Fuglebeskyttelsesdirektivets forbudsregler
 • De store rovfugle,
 • Manglende Natural 2000 vurdering af kollisionsrisiko
 • Kollisionsrisiko for trækkende rovfugle
 • Fugle, kumulativ effekt

Hertil kommer naturligvis nødvendige hensyn og regler gældende for marsvin, sæler og andre dyr der i henhold til Habitat Direktivet nyder særlig beskyttelse. Også her har vi benyttet førende eksperter, eksperter der ikke er enige i det i VVM-materialet anfører.

Se nærmere i indsigelsen: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Vi håber naturligvis ministeren er bekendt hermed…

P.S. Man kan læse mere om de svenske miljømyndigheders indsigelser mod havvindmøllerne i Jammerland Bugt her: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11530527/Sverige-advarer-mod-danske-kystn%C3%A6re-havvindm%C3%B8ller/

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.