En meget besynderlig logik/argumentation…

Halvøen Røsnæs blev i november 2018 officielt udnævnt til repræsentation i Danmarks nationale Naturkanon, flot, fortjent og yderst rimeligt.

Det man ved udnævnelsen lagde vægt på, var det unikke landskab, den unikke natur og fauna, herunder også de vande der omgiver Røsnæs. Røsnæs er som bekendt højt beliggende og udsigten derfra er unik.

Rigtig mange boliger og sommerhuse på Røsnæs har store sydvendte vindues- og opholdspartier netop for at kunne nyde solen, samt den fantastiske udsigt over fjord, Storebælt og den lave Asnæs halvø.

Dette aspekt indgår imidlertid ikke i projektmagers European Energy A/S’ fremlagte VVM-redegørelse, hvilket det naturligvis burde gøre. For visualiseringer har man under punktet Røsnæs, valgt en meget u-repræsentativ vandkants-visualisering fra et geografisk punkt inden Røsnæs de facto ”starter”!

Der er således overhovedet ikke fremlagt repræsentativ visualisering fra boliger på Røsnæs, selvom man i VVM-rapportens hoveddel som nævnt forsøger at give indtryk heraf, ved under overskriften Røsnæs at anvende vandkantsbilledet inde fra Kalundborg (side 363 i hovedrapport)! Mon nu lige de forventelig ikke-lokalkendte sagsbehandlere i Energistyrelsen fanger den? Og ved samme sagsbehandlerne i øvrigt hvor lav Asnæs egentlig er, samt at skovbevoksningen der hovedsagligt er løvfældende?  Dette betyder at havvindmøller og samt de blinkende lys i forhold til de fremlagte visualiserings-billeder vil være ekstra synlige en stor del af året?

Repræsentativ visualisering fra Røsnæs blev ellers fremlagt som absolut rimeligt ønske på Borgermøderne arrangeret af Projektmager/Energistyrelsen, møder der netop der har borgerinddragelse til formål.

Med hensyn til udnævnelsen af Røsnæs til Naturkanon giver projektmager/dennes rådgiver efterfølgende i høringsnotaterne, indtryk af at udnævnelsen skulle have fundet sted efter at VVM-redegørelsen sendtes i høring (Høringsnotat Borgere og Foreninger side 7/37, www.ens.dk), dette er simpelthen ikke korrekt!

Dette aspekt må naturligvis medtages ved vurdering af havvindmølleparkens påvirkning af miljøet samt den mulige påvirkning af erhvervsmæssige interesser der knytter sig hertil!  

Ordentlig og repræsentativ visualisering fra Røsnæs er blevet yderligere aktuelt siden, idet Strandhotel Røsnæs med Restaurant Næs i marts 2021 er kåret som Danmarks bedste badehotel!

Strandhotel Røsnæs og Restaurant Næs (Foto: Strandhotel Røsnæs / Fredløv)

Ingen tvivl, den unikke udsigt over fjord og Asnæs fra stedet er medvirkende hertil. Hotellet ligger præcist sådan, at man fra Hotellet kigger frit over Asnæs til Jammerland Bugt mellem de to skovpartier på Asnæs.

At udnævnelsen af Røsnæs til repræsentation i den Danmarks Naturkanon ikke indgår i projektmagers VVM-redegørelse er naturligvis uacceptabelt. Og at der ikke indgår repræsentative visualiseringer fra Røsnæs i materialet ligeså uacceptabelt.

Vi må naturligvis forlange at VVM-vurderingen tager afsæt i oplyste og gældende forhold. Og vi må forlange respekt for rimelige ønsker fra Borgermøderne indkaldt af Projektmager. Ellers er der tale om en regulær skinproces!

Havvindmøllerne hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to En meget besynderlig logik/argumentation…

  1. bodil holst kjær skriver:

    Knud E. Andersen skrev i Altinget d.8.6. 21, at European Energy arbejder sammen med konsulentfirmaet WSP. “Vi har valgt at arbejde sammen med dem (også Cowi), fordi de begge har en professionel og faglig forankret tilgang til deres arbejde og håndtering af data.” Skriver KEA. Han glemmer bare at fortælle, at WSP har opkøbt Orbicon, og det firmas behandling af data kender vi alt til gennem VVM-redegørelsen. Visualiseringen fra Røsnæs er en del af fordrejningen, men stort set alle redegørelsens konklusioner bygger på skøn, antagelser og vurderinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.