Er vi vidner til en skinproces?

I Nordvestnyt kunne man den 1. juni overraskende læse, at European Energy A/S har stærk forventning om en snarlig endelig etableringstilladelse for den store havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Jamen jamen, der er mange punkter derom, der ikke er afklaret, og mange punkter hvor man ikke har leveret de ved den offentlige høring ønskede data, data som er nødvendige for en kontrol af mulige påvirkninger af miljøet!

Så med mindre man har en underhåndsaftale med Energistyrelsen om at blæse på kontrol og blæse på kvaliteten i den indtil videre fremlagte miljøredegørelse, forekommer det noget besynderligt med denne ”optimisme”.

Seneste offentlige høring foregik herover juleferien 2018 og de første uger af 2019. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt indleverede sin indsigelse (der var én blandt over rekordmange 400 indsigelser) i februar 2019. Men de konkret ønskede data for kontrol er stadig ikke leveret, tages disse indsigelser overhovedet seriøst? Ønsker man ikke kvalitet i materialet?

Og rimelige og faktisk let opfyldelige punkter fra det forudgående borgermøde (der er en del af den officielle proces) er fortsat ej heller imødekommet?  Var dette borgermøde blot formalia der skulle overstås? Den opfattelse kunne man jo godt få, også da Energistyrelsen efterfølgende måtte i pressen og beklage den arrogance mange deltagere havde fået opfattelsen af at Energistyrelsen her lagde for dagen.

Herunder gives i kort form eksempler på punkter der stadig ikke er tilstrækkeligt og tilfredsstillende belyst:

  • Fugleproblematikken er absolut ikke afklaret. Mange fuglearter som er beskyttet på EU-niveau optræder i antal, som klart gør at området vil kunne udpeges som væsentligt beskyttelsesområde for disse arter.
  • Fugleproblematisk i relation til nabolande, et land som Sverige er absolut ikke tilfredse med det fremlagte materiale og øvrige lande har fået fremsendt materiale på dansk.
  • Kumulativ virkning på miljø og fødeemner for fugle og marsvin af den omfattende klapning der pt foregår i Jammerland Bugt, senest med materiale fra Kalundborg nye Vesthavn. Punktet er overhovedet ikke med under kumulative påvirkninger i projektmagers miljøvurderingsrapport!
  • Projektmager/rådgiver mangler fortsat og trods at der venligt er rykket herfor, at fremlægge grundlæggende støjdata til kontrolberegninger af dette meget væsentlige punkt. Dette gælder både den anvendte støjemission fra møllerne mv. (se indsigelsen fra februar 2019) samt data for baggrundsstøj, der skal indgå i kumulativ vurdering af støjniveauet for mennesker og dyr langs bugten.
  • Retvisende visualisering… Det er fortsat ikke fremlagt. Også visualiseringer fra højtliggende beboelsespunkter fra Røsnæs.
  • Kvali- og kvantitativ stillingsstagen til et muligt havvindmølleprojekts betydning for Røsnæs i lyset af dennes udnævnelse til Naturkanon… punktet er ikke berørt eller nævnt i projektmagers VVM-rapport.
  • Kumulativ indvirkning fra andre nye anlægsprojekter i området, herunder to meget store vindmøller ved nordsiden af Gørlev.

Dette var blot eksempler. Projektmager har nu haft mere end 2 år til at levere de data, der er nævnt og som seriøse borgere har sat sig til tasterne og anmodet om. Når disse data forligger skal der så foretages supplerende kvalitetskontrolberegninger og disse skal forventeligt drøftes og vurderes. Hvordan man som projektmager da kan drømme om en endelig etableringstilladelse allerede i 2022 er en gåde….

Det er forhåbentlig ikke en skinproces (dvs. en sagsbehandling som udadtil skal fremstå som retfærdig og uvildig, men hvor resultatet er givet på forhånd) vi, kommunen og mange andre her er vidne til…?

Vi ønsker alle en god sommer og kan love, at kampen for natur og mennesker langs Jammerland Bugt fortsætter indtil havvindmøllerne er flyttet ud på havet, hvor de jo hører hjemme.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.