Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Årets generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt afholdes lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10.00 i Gørlevhallen.

Nærmere information følger snarest, men her en kort statusopdatering fra bestyrelsen:

“Måske ser det ikke ud til der sker så meget fra bestyrelsen, men vi er midt i en proces, hvor vi afventer European Energys VVM.

I kan følge procesforløbet på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk

Det er nu mere end 10 år siden, at EE (European Energy A/S) indsendte deres ansøgning om opførsel af et gigantisk Vindmølle-industrianlæg i den smukke Jammerland Bugt.

Bestyrelsen for foreningen Beskyt Jammerland Bugt, de tilknyttede eksperter samt medlemmer og støtter har kæmpet imod en realisering af projektet, i de mere end 8 år som det har været kendt for offentligheden.

EE repræsenteret ved direktør og hovedaktionær Knud Erik Andersen har gennem de seneste måneder været meget aktiv i medierne, på Twitter og i aviserne. Vi ser forundrede og hovedrystene til, mens han overfortolker, misfortolker og forvrænger sandheden om div. ekspertundersøgelser til projektet. Situationen er simpelthen grotesk.

Lovgivere og embedsværket burde for længst have besluttet at stoppe dette private, unødvendige og naturødelæggende vanvidsprojekt.

Staten opfører selv store havvindmølleparker og har udpeget flere områder, men fravalgte tidligt i projektet Jammerland Bugt, da der var andre åbenlyse og bedre placeringer.

Derfor giver det absolut ingen mening, at en privat investor efterfølgende griber chanchen og søger om lov til at udnytte området for opførelse af et endnu mere omfattende projekt end de tidligere foreslåede statslige af slagsen.

Vi arbejder naturligvis fortsat imod en realisering af vanvidsprojektet og vil derfor gerne informere Jer nærmere på den årlige generalforsamlingen som afholdes den 23’ende oktober, hvor der selvfølgelig også bliver mulighed for at stille spørgsmål.”

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

  1. Ebbe Nielsen og familie skriver:

    Vi er rystede over den statens administrative behandling af sagen, og konklusionen om at det alene er bygherren, der er klageberettiget. Det er jo nonsens. Bygherren klager ikke over sit eget projekt. Hvad sker der. Er vi ofre for magtmisbrug. Hvem har omgjort vurderingen af, at den berørte befolkning nu ikke mere er klageberettiget, efter der har været en offentlig høringsperiode igangsat af det offentlige. Er det administrationen eller er det politisk, der trækkes i trådene. Det her er slet ikke i tråd med en demokratisk proces. Og tilsyneladende mener administrationen ikke, der kan klages over den beslutning. Det er vel netop tegn på magtmisbrug, når beslutninger er kontroversielle må der jo netop kunne ske en prøvelse ved domstolene, her eller i EU.

    Vi har klaget både gennem vor grundejerforening og individuelt ( vi er personligt medlemmer af foreningen ) og har ingen reaktion fået. Vi ligger direkte til stranden og vil se direkte på møllerne døgnet rundt når vi kigger ud af vinduerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.