Udkast til ”Danmarks Havplan” har været i høring, meget lille fokus på naturen!

Husk Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 23. oktober 2021 kl. 10

Der har netop været høring på hvad der kaldes ”Danmarks Første Havplan”.

Fra statens side (Søfartsstyrelsen) lægges der op til markant øget erhvervsudnyttelse af Jammerland Bugt. Denne erhvervsudnyttelse er eksempelvis den store havvindmøllepark, råstofudvinding og opdræt af fisk og skaldyr i bugten.

Alle de nævnte aktiviteter vil udfordre bugtens fine økologiske balance herunder produktionen af føde til de meget store og beskyttede fugleflokke, der anvender bugten til ophold og opfedningsområde.

Jammerland Bugt har allerede rigtig mange af de naturkvaliteter, der generelt efterspørges og arbejdes hen imod langs de danske kyster! Der er føde og opholdsmulighed både til vigtige fuglebestande herunder truede og beskyttede fuglearter, samt til andre beskyttede dyrearter så som marsvin.

Bugten har en god økologisk tilstand, moderat fiskeribelastning, lav næringsstoftilførsel fra landområder og en anerkendt rekreativ kvalitet med tilhørende erhverv (campingpladser m.m.) omkring i bugten.

Jammerland Bugt har således allerede nu netop de kvaliteter man i høj grad tilstræber og mange steder bruger rigtig mange penge på at forsøge at etablere!

Hvis ikke foreningens indsigelse bliver taget til efterretning, kan det udvikle sig til en katastrofe for naturen langs Jammerland Bugt.

Se nærmere i artiklen i NordvestNyt 6. oktober 2021 (Link):

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har i samarbejde med anerkendte fagpersoner udarbejdet et høringssvar som er indsendte i høringsperioden, høringssvaret kan læses her (Link):

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.