Indkaldelse af ideer til Miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen indkalder nu ideer til indhold i Miljøkonsekvensrapporten for det ansøgte Havvindmølleprojekt med 34 – 60 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt, frist 2.december 2021.

Borgere, organisationer, myndigheder og andre der kan blive berørt af projektet kan her komme med forslag til hvad man ønsker medtaget i Miljøkonsekvensrapporten.

Forslag skal senest 2. december 2021 indsendes til adressen open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937.

Der har, som mange sikkert husker, tidligere også været en sådan ide-indkaldelse. De meget relevante forslag der dengang blev fremsat af folk med lokal indsigt, blev fuldstændig tilsidesat i det materiale der siden blev udarbejdet. Vi håber man denne gang mener og tager inddragelsen seriøst.

Yderligere info kan findes på Energistyrelsens hjemmeside under adressen: 

https://ens.dk/presse/hoering-indkaldelse-af-ideer-til-miljoekonsekvensrapport-jammerland-bugt-kystnaer

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil naturligvis indsende sådanne væsentlige punkter og opfordrer ligeledes andre der er berørt af projektet til at gøre det samme!

I Jeres henvendelse kan I for eksempel skrive at I er påvirket af nogle af disse forhold:

  • Visualisering – den smukke udsigt over vandet og solnedgangen forsvinder
  • Dyrelivet – De i EU-regi fredede edderfugle og de sjældne marsvin forsvinder
  • Sommerhusudlejning og campingpladser lider store økonomiske tab, da herlighedsværdien i området reduceres markant
  • m.m.

Skriv gerne andre forhold i henvendelsen. Jo flere der skriver til Energistyrelsen jo bedre!

Frist for indsendelse af ideer er allerede om 13 dage, den 2. december 2021.

Det kan nævnes, at der pt. også pågår en anden høringsfase vedr. åben-dør-ordningen for eventuelle fremtidige projekter indenfor åben-Dør-ordningen. Man kalder det en justering og siger at det handler om små og kystnære projekter ved at indføre nye krav til vedvarende energianlæg på havet fra den 1. juli 2022. Her lægges eksempelvis op til at give hjemstedskommunen ”vetoret” vedrørende sådanne projekter.

Meget fornuftigt og givetvis en erkendelse af at de oprindelige regler har været aldeles uhensigtsmæssige både for beskyttelse af Danmarks særkende og sidste vilde natur: kysterne, samt for at sikre folkelig opbakning til den nødvendige grønne omstilling. Desværre hører projektet i Jammerland Bugt til under de oprindelige regler for åben-dør…

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Indkaldelse af ideer til Miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt.

  1. bodil holst kjær skriver:

    Sådan som jeg læser foreningens indlæg, er Energistyrelsens indkaldelse af høringssvar med ideer og forslag rettet til alle, og ikke kun til dem, der har fået brev om det? Uanset hvad, sender jeg et svar, men det er vigtigt at huske på, at Energistyrelsen kan tilsidesætte alt hvad der skrives. Det er godt, at foreningen skriver, men det må alle vi andre også gøre. Jeg synes der i den oprindelige vvm rapport er gjort alt for lidt ud af marsvin. De er dog totalt fredede ifølge Eu-habitatsreglerne bilag IV. De forstyrres sandsynligvis også af vindmøllestøj, når de er i drift, ikke kunne når pælene rammes ned. Der er planer om at det skal undersøges, men om undersøgelsen er gået i gang, ved jeg ikke. Jeg mener også at Habitat 157 må inddrages – Folden, halleby Ås udløb – hvor gæssene fouragerer og havørnene af og til dukker op fra Tissø, selvom Knud E. Andersen mener, at de er for få til at de har betydning! osv. osv. Men det overordnede må være, at der ikke kan gås på kompromis. Et sådant er ikke muligt. De møller skal ikke byggges.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.