Intelligent, effektiv Grøn Omstilling – uden skader på natur og mennesker!

Som det er fremgået i dagspressen og på Energistyrelsens hjemmeside, har partierne bag klimaaftalen indgået en politisk aftale om oprettelse af verdens første såkaldte Energi ø.

Energiøen bliver anlagt 80 km fra den jyske vestkyst som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Oprettelsen af en sådan (første) Energi ø, er en langt bedre grøn løsning for naturen og borgerne end opførelse af en havvindmøllepark i en naturskøn og dyrerig bugt som Jammerland Bugt på Vestsjælland

Energiøen kommer til at ligge ca. 80 km fra den jyske kyst, og vil derfor ikke påvirke de truede havdykænder eller de totalfredede marsvin, som tilfældet jo er med opførelsen af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Ej heller de mange tusind borgere, der dagligt benytter vores kyster, vil lide under en vindmøllepark hele 80 km ude i Nordsøen.

Vindforholdene er endvidere væsentligt mere gunstige og produktionen pr installeret MW mølle vil derfor også blive større end ved kystnære placeringer. Løsningen er på alle måder det helt rigtige for både vindmøllerne, mennesker og natur. Løsningen nyder derfor både bred politisk og erhvervsmæssige opbakning.

Alle os, der kæmper for naturen ved Jammerland Bugt håber, at der med den politiske beslutning om den første Energi ø, kan sættes en stopper for det nu helt unødvendige og ødelæggende projekt i Jammerland Bugt!

Der er ingen grund til at ødelægge miljøet for mange fuglearter, marsvin og mennesker, på grund af en havvindmøllepark på kun 250 MW, når vi ser frem mod en Energi ø med 3000 MW (=3 GW). Øen planlægges som nævnt forøget til hele 10 GW, en kapacitet der mere end dækker Danmark forbrug selv på en kold vinterdag som nu

Læs mere om Energiøen her: https://presse.ens.dk/news/danmark-bliver-en-oe-rigere-verdens-foerste-energi-oe-etableres-80-km-ude-i-nordsoeen-420530

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.