Vi venter stadig på de ønskede data til vurdering/kvalitetssikring!

Som bekendt er det projektmager (European Energy A/S), der har bestilt, betalt og fremlagt miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapporten) for det gigantiske havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Det er naturligvis meget vigtigt, at miljøvurderingen er korrekt og fuldt dækkende. Derfor bør og skal der jo laves kvalitetssikring af det fremlagte materiale.

Projektmager oplyser i dokumenterne at have lavet kvalitetssikring. En yderligere kvalitetssikring blev derefter udført af Energistyrelsen forud for den offentlige høring af VVM-rapporten fra den 27. december 2018 til den 28. februar 2019, forlød det i skrivelser til foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”. Energistyrelsens kontorchef bekræftede  på det offentlige møde den 16. januar 2019 i Kalundborg, at man grundigt havde gennemlæst materialet.

Alligevel var der mange graverende og helt åbenlyse fejl i rapporten og materialet der medudsendtes. Fejl der blev fundet indenfor 24 timer af en række af foreningens medlemmer efter den offentlige høring var indledt. Det undrer – som også skrevet før – at man ikke har set disse fejl i Energistyrelsen, og det indgyder bestemt ikke tillid til den kvalitetssikring, der skulle have fundet sted hos både projektmager og Energistyrelsen.

Af meget åbenlyse fejl kan eksempelvis nævnes:

  • Der stod anført at Vordingborg Kommune er lokal myndighed for landanlægget
  • Der stod anført at der er ca. 5353 km til det militære område ved Sjællands Odde.
  • Der stod anført at der er ca. 2121 km til skibsovervågningscentralen VOR ved Korsør
  • Der stod anført at tankskibstrafik i Storebælt kun sker ved anvendelse af slæbebåde
  • Der stod anført at storskibsruten i Storebælt er Rute H (Rute H løber nede ved Femern Bælt)
  • Man accepterer Langelandsfærgen samt Bisserup Sejlklub som relevante eksperter for sejladsforhold og lokale forhold omkring Jammerland Bugt!
  • Man har ikke optalt antallet af campingpladser omkring bugten korrekt
  • Ej heller antallet af lystbådepladser i området er korrekt angivet

Disse var eksempler på ganske indlysende fejl, der som anført ikke blev fundet ved den oplyste kvalitetssikring.

Hertil kommer så en række forhold hvor der kræves større indsigt, ekspertviden samt regneværtøjer for at kunne foretage vurdering af indholdet i rapporten og dens bilag. Dette kan være forhold omkring fugle, sejladsrisiko, støjudbredelse mv.

Miljøvurderingsmaterialet (VVM-rapporten samt bilag) blev sendt i offentlig høring primo 2019. Der kom mange indvendinger mod faktuelt indhold og konklusioner heri.

Meningen med en sådan høring må jo være at give offentligheden indblik i, hvad der er undersøgt samt at få kommentarer hvis noget i materialet ikke er korrekt, altså yderligere en kvalitetssikring. I modsat fald er den offentlige høring jo en ren skueproces.

Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” leverede en omfattende VVM-indsigelse med punktopstilling af en lang række forhold, der ikke synes at være korrekte, foreningens indsigelse kan ses her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Foreningen anmoder bl. a. i indsigelsen om at de af projektmager anvendte basisdata for støjberegninger bliver fremlagt (punkt 2.4.4 og 2.4.8) således at det eksternt vil kunne kontrolleres (kvalitetssikres) om de af projektmager fremlagte støjbelastningsberegninger er korrekte og retvisende.

Dette er fortsat ikke sket…? Foreningens repræsentanter har uagtet anmodningen ikke modtaget de anvendte data og kontrol/kvalitetssikring kan således ikke finde sted? Så indtil videre er det alene “ræven der vogter gæs”…

De anvendte forudsætninger og basisdata på dette meget væsentlige punkt må og skal fremlægges! Dette er særligt vigtig når så mange mennesker påvirkes af dette projekt!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.