Processen herfra…

I maj 2020 gav Energistyrelsen projektmager European Energi A/S en foreløbig godkendelse af den indleverede miljøkonsekvensrapport (VVM-rapporten). Dette uagtet at mange væsentlige forhold deri bestrides, og at der ikke synes lavet kvalitetskontrol og tredjepartsvurdering af mange af disse forhold.  Energistyrelsens foreløbige godkendelse af Miljøkonsekvensrapporten kan læses her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf

Vi skriver nu 2021 og de næste procestrin for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er ifølge Energistyrelsen ”en fornyet offentlig høring af det endelige projekt”. Dette kan læses på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline

Der er ikke angivet en dato for en sådan ny høring. Den kan dog næppe være nært forestående, al den stund der fortsat er væsentlige mangler i miljøkonsekvensmaterialet, som skal udredes.

Denne ”ekstra” offentlige høring iværksættes egentlig alene fordi Energiklagenævnet for et andet projekt kom med den ganske rimelige afgørelse, at der skulle foreligge et konkret og ganske præcist projekt, førend en høring kunne laves.

Her er hvad Energistyrelsen skriver på sin hjemmeside for Jammerland Bugt processen:

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 får den betydning for projektet Jammerland Bugt, at der bliver gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Energistyrelsen oplyser i sin oplistning af procesforløbet ikke, at Styrelsens afgivne foreløbige accept samt miljøkonsekvens-rapportens utilstrækkelighed for Jammerland Bugt, også er indklaget for Energiklagenævnet. Og Energistyrelsen oplyser heller ikke, hvorvidt man afventer afgørelsen fra Energiklagenævnet af sådanne klager (hvad der jo nok ville være klogt…).

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er bekendt med i alle fald to klager til Energiklagenævnet, den ene fra Foreningen selv og den anden fra Kalundborg Kommune.

Der har yderligere ikke været mulighed for ekstern kvalitetssikring af første udgave af VVM-materialet, da de data der blev anmodet om i indsigelsen fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, stadig ikke er fremsendt – se forrige indlæg her på hjemmesiden. Hvorfor dette ikke for længst er sket ved vi ikke, men vi afventer fortsat!

Dette gør vi, da vi jo forventer at Energistyrelsen tager høringer/indsigelser seriøst samt ønsker et retvisende og så oplyst grundlag som muligt for projektvurderingen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.