Jammerland Bugt projektet er sat i bero

Som det fremgår af vedlagte pressemeddelelse er alle såkaldte åben-dør projekter sat i bero af Energistyrelsen.

Der er tvivl i forbindelse med EU-retten. Dette blev også påpeget af foreningen Beskyt Jammerland Bugt, i forbindelse med den seneste indsigelse. Et punkt i indsigelsen som foreningen ikke fik svar på.

Her er meddelelsen:

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Sagsbehandlingen er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med regeringens statsstøttesekretariat, vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten.

Energistyrelsen har derfor stillet sagsbehandlingen af alle verserende sager under åben dør-ordningen i bero, indtil ordningens forhold til EU-retten er undersøgt nærmere. Tilsvarende vil gøre sig gældende for eventuelle nye ansøgninger.

Næste skridt

Energistyrelsen har orienteret de relevante involverede parter og vil løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for de enkelte sager.

Energistyrelsen vil hurtigst muligt – med bistand fra relevante ministerier – afklare de spørgsmål, der er rejst.”

Pressenmeddelelsen er her:

https://ens.dk/presse/sagsbehandlingen-under-aaben-doer-ordningen-stilles-i-bero

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.