Jammerland Bugt: VVM-materiale – MIDTVEJSSTATUS – punkt 15: Fordele vs. ulemper for miljøet – hvordan er fordelingen?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette. Der er nu en måned tilbage af indsigelsesperioden og vi gør i dag status, så femtende emne omhandler fordele vs. ulemper for miljøet.

Fordele… Ulemper… Hvorledes er balancen?

Sammentælles miljøpåvirkningerne i den foreliggende VVM-rapport (hvor ufuldstændig den end måtte være), ses allerede her, at de negative konsekvenser er massivt i overtal for såvel anlægs-, drifts- og forventeligt også demonteringsfasen.

Vi har lavet en simpel optælling af rapportens egen vurdering af plusser og minusser (i alt ca. 100 – 140 stk.) for miljøet, se figurerne herunder:Det ses at miljø-ulemperne er i stort overtal.

Adskillige kritiske miljøforhold er ikke behandlet i rapporten, hvilket vil øge antallet af reelle ulemper. Og visse af de meget få fordele er urimeligt overvurderet i det fremlagte materiale..mere herom senere.

Indregnes samspillet med en række andre forhold udenfor projektet (de såkaldte Kumulative effekter) ses i rapporten (hvor ufuldstændig denne også på dette punkt er) en fordeling hvor der er yderligere negative miljøeffekter, se grafen herunder:

Konklusionen for miljøet er ganske klar: Minusserne overstiger i massiv grad fordelene ved placeringen i Jammerland Bugt.

Projektet må afvises!

PS. Husk at skrive indsigelse inden 28. februar.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.