Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 14: Turisme – danske eller skotske undersøgelser?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… fjortende emne handler om turisme.

Turisme, danske undersøgelser…

Jammerland Bugt er med sine mange sommerhuse, campingpladser, kystnære standpladser for mobil-homes, mange feriekolonier, fritids- og kursuscentre, spejderhytter mv. et meget væsentligt område for turisme-erhvervet.

Turisme, tilgængelighed og kvalitet af rekreative områder spiller en meget væsentlig rolle for Kalundborg Kommune, der gennem mange år har markedsført sig som ”Kalundborg – din naturdestination”

Kommunerne Kalundborg, Slagelse og Sorø har i 2016 markedsført området som ”The World’s Most Relaxing Nature”, hvor kysten naturligt er et centralt element.

Og netop nu er af Visit Vestsjælland og Kalundborg Kommune indkaldt til større møde hvor der i invitationen indledes med:

“Igen i år vil vi gerne invitere til dialogmøde omkring sommerhusudlejning. I Kalundborg Kommune har vi nogle skønne kystnære feriehusområder og hyggelige bymiljøer, hvis fortsatte udvikling er afhængig af liv og aktivitet.

Derfor vil vi, i samarbejde med ferieboligejerne, gerne understøtte den lokale stedsudvikling, så vi i mange år fremover, kan bevare og udvikle de kystnære områder.”

Den markante sommerhusbebyggelse i Jammerlands Bugt og videre ned langs Storebælt taler sit tydelige sprog: Her værdsættes den smukke vilde kyst, de rigtig mange særdeles gode badestrande, marine aktiviteter og de fine lystfiskerimuligheder fra kyst og fra båd. Alt dette gør, at turistomsætningen i området er meget stor.

Som endnu et eksempel på turismens store betydning omkring bugten skal nævnes, at Kalundborg Kommune nogle år tilbage gjorde en stor indsats for at komme med i puljen for tilladelser til oprettelse af nye sommerhusområder. Anstrengelserne bar frugt: Netop i Jammerland Bugt blev der givet tilladelse til etablering af et nyt område ved Bjerge Nordstrand. Dette område, der endnu ikke er etableret, vil ligge på en skråning, hvor havvindmøllerne i den grad vil være meget synlige, dag som nat.

Seneste offentliggjorte danske undersøgelse, der dækker turisters syn på kystnære vindmølleparker, er gennemført ved Vesterhavet (Holmslands Klit-projektet). Her svarer 63 % af de 226 adspurgte tyskere, at de vil se bort fra ferie i området, hvis der på nævnte lokalitet kommer de 30 – 40 havvindmøller med højde 220 m ud for området i en afstand på 4-8 km til havs.

Dette på trods af at hele 93 % af de adspurgte tyskere svarer, at de ”generelt er for vindmøller og alternative energiformer” (kilde TV-Midt Vest 11/2 2016).

Denne negative udvikling er helt på linje med, hvad eksempelvis campingpladsejere omkring Jammerland Bugt forventer, hvis det aktuelle vindmølleprojekt realiseres. Dette er fremført i avisartikler, i forbindelse med offentlige møder om projektet (Gørlev og Kalundborg) samt ved Foreningen Beskyt Jammerlands Bugts øvrige møder.

Feriehusudlejernes Brancheforening i Danmark har i samme ærinde haft foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. De er ikke i tvivl: Et sådant anlæg mindsker turismen!

Foreningen Danske Tursejlere er heller ikke i tvivl: De forventer mindre sejlads og færre bådanløb i havne/områder tæt ved sådanne anlæg.

Seneste danske undersøgelser og udtalelser fra kompetente foreninger vedr. turismen peger således utvetydigt på en markant nettonedgang for turismen som følge af en sådan kystnær havvindmøllepark.

Turisme er en meget væsentlig indtægtskilde for området omkring Jammerland Bugt, og denne omsætning vil påvirkes stærkt negativt af et sådant anlæg.

VVM-rapporten baserer sig mht. turisme på en skotsk undersøgelse/rapport. Vore kommentarer til nævnte skotske rapport vil fremgå af et separat indlæg.

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening er kraftig modstander af projektet i Jammerland Bugt

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.