Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 17: Støj – 1

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… syttende emne handler om Støj fra havvindmøllerne.

Støj: De anvendte støjgrænser, ”almindelig” lyd…

I VVM-materialet anvendes for driftsfasen støjgrænser for ”almindelig lyd” gældende for naboer til landvindmøller.

Der anføres at dette skyldes, at der ikke er vedtaget støjgrænser for støjbelastning fra havvindmøller. Myndighederne havde (naturligt nok) næppe forestillet sig havvindmøller opstillet i vandkanten…

Det er af flere grunde ikke acceptabelt, at disse støjgrænser for landmøller anvendes for et projekt som det aktuelle. Her bør anvendes lavere støjgrænser!

De anvendte støjgrænser tager eksempelvis udgangspunkt i, at beboelse finder sted i huse med almindelig mur/beklædning/isolering.

Dette er ikke dækkende for det aktuelle område; her befinder sig ikke mindre end 5 campingpladser (teltdug dæmper jo næppe lyden så godt som almindelige husmure), store rekreative arealer, mange sommerhuse hvor dæmpning næppe heller er så god som for almindelige helårshuse, pladser for mobilhomes, erhvervs- og fritidsaktiviteter på vandet osv.

Miljøstyrelsen har i 2017 udsendt resultater omkring mulighed for ved isolering af huse at mindske støjgener for beboerne. I konklusionen fra dette arbejde anføres for lette bygninger med lette facader, at der skal anvendes flerlags, tunge indvendige gipsplader for at opnå effekt overfor de lavere frekvenser.

Åbne vinduer ødelægger effekten så disse skal derfor forblive lukkede!

Det siger sig selv, at dette at dette ingenlunde er realistisk for de mange såkaldt lette huse og opholdssteder som i alle fald sommerhuse, caravans, mobilhomes og telte i det aktuelle område!

Området er åbenlyst også lyd-miljømæssigt uegnet til den planlagte opstilling af så mange og så store havvindmøller.

Projektet må også derfor afvises!

PS. Husk at skrive en indsigelse – European Energy A/S gennemfører pt. en meningsmåling i Kalundborg (via Megafon), der har til hensigt at “dokumentere” opbakning bag projektet. Som bekendt er et enigt byråd i Kalundborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Jægere, Akademirådet og over 5.000 borgere kraftige modstandere af projektet. Husk alligevel at skrive en indsigelse.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 17: Støj – 1

  1. Kurt Rasmussen skriver:

    Det vil være rigtig dejligt, hvis Energistyrelsen ville indrømme deres fejl i VVM redegørelsen. Det glæde tusindvis i det berørte område, når projektet kan trækkes tilbage og forever lægges i mølpose.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.