Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 18: Støj – 2

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… attende emne handler om Støj fra havvindmøllerne

Pæleramning, Støjkildehøjde… Helt urealistisk!

VVM-materialets beregninger af den støjmæssigt yderst kritiske anlægsfase, er for pæleramningen i Jammerland Bugt foretaget med lydkilden placeret blot 5 meter over havoverfladen.

Dette er indiskutabelt for lavt og udtrykker absolut ikke worst case. Fem meter over havet er nærmere slutpunktet for pæleramningen!

Jo højere målepunkt for lydkilden, desto mere spredes støjen og jo større ulempe for borgere omkring bugten.

Pælene der skal nedrammes (nedbankes) er op til 35 meter lange (jf. VVM-rapportens tabel 5.4.1) og vanddybden vil visse steder kunne være så lav som 5 meter (se bl.a. rapportens side 52).

Det kræver da ikke stor computerkraft at komme frem til, at ramningen på denne dybde skal indledes i en højde på 30 meter over vandoverfladen… Langt over de angivne 5 meter.

Det i rapporten anvendte og præsenterede er således:

absolut ikke korrekt

er meget langt fra at være Worst Case

• og de angivne støjberegninger er dermed ikke retvisende.

Pæleramningen vil forventeligt komme til at foregå i sommerhalvåret og projektmager agter at søge støj-dispensation så arbejdet kan foregå døgnet rundt (24/7)!

Det indleverede ”endelige” materiale har ikke den fornødne kvalitet når så banale forhold ikke er på plads, VVM-materialet og hele projektet må afvises.

Billede af nedrammet monopæl fra VVM rapporten (foto Energinet). Oven på denne monteres så selve møllen

PS: Husk at skrive indsigelser!

European Energy A/S gennemfører i øjeblikket en ”meningsmåling” via selskabet Megafon. De angivne spørgsmål har udelukkende til formål, at få det til at fremstå som om befolkningen i Kalundborg Kommune støtter projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt.

Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og over 5.000 bekymrede borgere er kraftigt imod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Så skriv meget gerne en indsigelse.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 18: Støj – 2

  1. Lis Kindt skriver:

    Havvindmøller hører til på havet og ikke i bugter, sunde, indhav mv. og da slet ikke vest for landområder (det blæser ofte fra vest om sommeren) når det bliver så tæt på land som her.
    Hvis det er for dyrt/umuligt at placere dem på reelt og uden skibstrafik åbent hav, så skrot projekterne.
    Hvis vi herhjemme skal have vindmøller så lad os bygge og betale dem selv – undgå udenlandske investorer som totalbygherrer – brug dem måske som partnere, der aldrig kan få flertal i en bestyrelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.