Tak fordi du kigger på hjemmesiden!

Tak fordi du kigger på hjemmesiden… Det er der heldigvis mange der gør… Rigtig mange!

Primo februar 2019 har der samlet været:

 • Over 720.000 besøg (hits)
 • Over 184.00 forskellige gæster (IP-adresser)

Flere gange i forløbet har vi hørt projektmager og rådgiver antyde, at der kun er tale om en lille gruppe der skulle være imod havvindmølle-projektet i bugten.

Tallene overfor, sammenholdt med de over 5.000 underskrifter mod projektet og
de hundredvis af fremmødte på de afholdte møder viser tydeligvis noget helt andet.

Igen tak fordi du kigger på hjemmesiden… Det bedste ville dog være hvis der slet ikke havde været brug for denne!

Hjælp med få stoppet projektet, ved at gøre indsigelse til Energistyrelsen inden 28. februar på:    open-door@ens.dk.

Du finder en vejledning her på hjemmesiden under siden “VVM-Materiale 2019”

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening og mange andre indsigtsfulde organisationer er kraftige modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Tak fordi du kigger på hjemmesiden!

 1. Inger Dræby skriver:

  Tak for et enormt arbejde med gennemlæsning og kritik af VVM-rapporten.
  Jeg har skrevet en indsigelse med følgende ordlyd:
  Jeg protesterer mod opførelsen af havvindmøller i Jammerland Bugt – af hensyn til bevarelse af områdets rekreative karakter (denne del af Storebæltsysten er helt overvejende fritidsområder), af hensyn til fuglelivet, og af hensyn til risici for miljøskader i almindelighed og skader udløst af skibskollisioner i særdeleshed.

  Jeg gør indsigelse mod anvendelse af en VVM-rapport, der er både mangelfuld og misvisende, bl.a. på følgende punkter:
  Støjgener i anlægsfasen: her er angivet støj fra pælenedramning i en højde af 5 m overhavoverladen; reelt startes i ca. 30 m højde med langt større støjspredning til følge.
  Støjgener i driftsfasen: her sammenlignes med landbaserede (mindre) møller, og der tages således ikke højde for at lavfrekvent lyd spredes langt stærkere gennem vand. Lavfrekvent lyd er som bekendt helbredsskadelig.
  Den kumulative visuelle effekt er ikke medtaget i materialet. Opførelse af havvindmøller vil spærre det rekreative område fuldstændig inde visuelt.
  Rapporten forholder sig ikke til hverken miljø eller økonomi omkring nedtagning af møllerne, når de er udtjent. Hvem væltes problemerne mon over på?

  Rapporten anvender derudover helt urealistiske tal i forbindelse med den skønnede produktion, hvilket stiller spørgsmål ved projektets placering i det samfundsmæssige energiregnskab.

 2. Bo Steen Mortensen skriver:

  Jeg finder det fuldstændig urimeligt at staten kvit og frit giver European Energi adgang
  til 31 km2 sø territorium, der er vist ikke mange firmaer, der helt gratis får stillet 3100 hektar til rådighed. Hvor man frit kan grise,larme og slå uskyldige dyr ihjel for at tjene
  nogle nemme penge. Det skulle mindst koste det samme som at forpagte landbrugsjord.
  Igennemsnit 5000,-kr/ hektar årligt. Som kunne komme i en pulje, der kunne bruges
  til ekstra isolering, udskiftning vinduer mm hos de stakkels naboer der skal leve med dette monster industrianlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.