Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 19: Tekniske anlæg – Kumulativ effekt

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… nittende emne omhandler den store mængde af tekniske anlæg, der er synlig ved Jammerland Bugt.

Tekniske anlæg, kumulativ effekt… Nu er det sidste ”vindue” mod den vilde natur i fare…

Står man ved Jammerland Bugt og kigger mod nord, ser man p.t. umiddelbart mindst 3 store tekniske anlæg: Asnæsværket, de store vindmøller på Asnæs og Statoil Raffinaderi, det sidste med en ”evig flamme” (LPG-flare). Alle anlæg ses tydeligt om dagen, og de er også synlige om natten.

Endnu to tekniske anlæg har faktisk indfundet sig tæt ved de nævnte: Det store solcellekraftværk, som også nævnes i VVM-materialet samt den nye havn der skyder op ved den lave halvø Asnæs, ”Den nye Vesthavn”, 350.000 m2 areal og containerterminal med tilhørende kraner. Forventet åbning primo 2019.

Og endnu et meget stort teknisk anlæg er her faktisk allerede på vej: Asnæsværket får endnu en blok/anlæg (”Asnæs 6”), som er et stort flisfyret kedelanlæg med tilhørende stor røgrensningsenhed, skorsten og et stort flislager.

Kigger man mod syd, ser man et endnu større teknisk anlæg: Storebæltsbroen, særligt dennes pyloner mv. Pylonerne er konstant belyste, og hængekablerne er lejlighedsvist (ofte) belyste.

Og kigger man bagud (dvs. mod øst), ses luftledninger og master fra Asnæsværkets 400 kV højspændingsforbindelse ned syd om Tissø og videre ind over Sjælland. Fra højere beliggende punkter ved bugten kan man se mere end 50 af disse store master.

Herunder er de nævnte relevante > 10 store tekniske anlæg i området oplistet fra nord mod syd:

 1. De 6 store vindmøller på Asnæs
 2. Udvidelse af Kalundborg Havn; den nye Vesthavn med kraner osv.
 3. Asnæsværkets blok 5 bygninger med tilhørende egen skorsten
 4. Asnæsværkets blok 1-4 bygninger med tilhørende røgrensning og skorsten
 5. Asnæsværkets planlagte blok 6 (flisfyring) bygninger med tilhørende egen skorsten
 6. Raffinaderiet med tilhørende LPG-flare (”evig flamme”)
 7. Solcelleanlæg ved Lerchenborg
 8. 400 kV højspændingsforbindelsen fra Asnæsværk ned syd om Tissø (mere end 50 store master synlige fra visse punkter ved bugten)
 9. Vindmøller ved Svallerup, tæt ved strand
 10. Store vindmøller nord for Gørlev
 11. Gørlev Sukkerfabriks siloer mv.
 12. Vindmøller nord for Sprogø
 13. Storebæltsbroen, pyloner, kabler til hængebro mv.

Disse anlæg dækker en vinkel på over 270 o når man står ved bugten.

Eneste retning/lille vindue, hvor man ikke i øjeblikket ser store tekniske anlæg, er ud i bugten – og det er så her, man vil placere den voldsomme og dækkende havvindmøllepark (se citat om tragteffekt i VVM-rapporten); endnu et meget, meget stort teknisk anlæg, synligt dag som nat.

Det meget store industrielle tekniske anlæg Havvindmølleparken i Jammerland Bugt må absolut vurderes kumulativt i forhold til alle de nævnte nærliggende, meget store eksisterende samt de planlagte yderligere tekniske anlæg.

Dette er ikke gjort i VVM-rapporten, som derfor også på dette punkt er absolut utilstrækkelig som vurderingsgrundlag.

Kumulative effekter er meget væsentlige i en sådan VVM-redegørelse. 

Projektet må også af denne årsag tages af bordet. 

Ps. Husk at skrive indsigelser!

European Energy A/S gennemfører i øjeblikket en ”meningsmåling” via selskabet Megafon. De angivne spørgsmål har udelukkende til formål, at få det til at fremstå som om befolkningen i Kalundborg Kommune støtter projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt. Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og over 5.000 bekymrede borgere er kraftigt imod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt. Så skriv en indsigelse.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 19: Tekniske anlæg – Kumulativ effekt

 1. bodil holst kjær skriver:

  Supplement til det kumulative:
  Følgende citat stammer fra Ågård Gods. Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering ss. 169-170. (August 2013).
  “Sommerhusområderne ved Ornum Strand og længere mod nord langs kysten, retter sig
  generelt ud mod kysten, væk fra mølleområdet ved Ågård Gods, og det planlagte mølleanlæg vil ikke have betydning for oplevelsen af havet”.

  Med andre ord – beboerne ved Jammerland Bugt vil hellere se på udsigten over havet end ind mod land hvor de vil kunne se møllerne ved Ågård Gods. Og det har rapporten jo nok ret i, men så kom der bare lige nogle kæmpe mastodontiske havvindmøller i vejen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.