Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 20: Turisme i Skotland?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… tyvende emne omhandler turisme i Skotland…

VVM-rapportens skotske turismekilde…

I VVM-rapporten konkluderes, med baggrund i en skotsk rapport, at projektet ikke vil have negativ effekt på turismen, snarere tværtimod! Dette gøres med udgangspunkt i spørgeskemaer og andet for turister i Skotland samt en mindre studietur/undersøgelse i bl.a. Danmark.

For de skotske forhold gælder, at de planlagte vindmølleparker, der er tale om, generelt

 • er væsentligt mindre end det aktuelle Jammerland Bugt-projekt
 • primært er landbaserede, og at der ved planlægning/placering netop er taget vidtgående landskabsmæssige hensyn (netop af hensyn til turismen!)

Det sidste punkt står i skærende kontrast til den ansøgte vindmøllepark i Jammerland Bugt. VVM-rapporten siger eksempelvis:

 • For halvøen Asnæs, med sit sarte landskab, konkluderer VVM-rapporten …”at møllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”. Samlet vurderer VVM rapporten den visuelle påvirkning at være ”meget stor”.
 • For halvøen Reersø konkluderer VVM-rapporten at give ”en stor til meget stor påvirkning. Møllerne fremstår som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”. Samlet vurderer VVM rapporten den visuelle påvirkning at være ”meget stor”.

For ”det danske element” i den skotske undersøgelse skal anføres følgende:

 • at turister ifølge rapporten forventer vindmøller i Danmark… nuvel, men næppe i det antal møller, den højde, den lysbestykning og placeringen som indgår i det aktuelle projekt.
 • at rapportens forfattere ved forespørgsel på turistkontoret i Nysted har fået meldingen, at vindmølleparken ved Nysted, har haft en lille positiv turismeeffekt med folk, der vil sejles ud til møllerne.

  Med al respekt, Nysted er ikke et udbygget og kendt rekreativt område som Jammerland Bugt. Også for Jammerland Bugt vil der kunne komme en lille gruppe besøgende med særlig interesse i møllerne; de vil dog næppe tage ophold i længere tid på hverken campingpladser eller i sommerhuse.

  Og for både campingpladser, sommerhuse og lystsejlere kan der bestemt påregnes stor fraflytning/færre overnattende grundet de absolut forringede rekreative forhold, så nettoresultatet på turismefronten er negativt, hvad jo også de aktuelle campingpladser og andre professionelle aktører har givet utvetydigt udtryk for.
 • For de danske forhold angivet i den skotske rapport, viser figur 4-3 i denne tydeligt, at danskerne har meget stor villighed til at betale ekstra for strømmen, for at få møllerne væsentligt længere væk end de få km som det aktuelle projekt opererer med. Dette væsentlige aspekt nævnes/gengives sjovt nok ikke i VVM-rapporten.

Det kan nævnes, at en større offshore-vindmøllepark nyligt er opgivet omkring Isle of Wight grundet turismehensyn; afstanden til kysten var her over 15 km.

Det konkluderes efter nøje gennemlæsning: At den skotske rapport, som VVM-materialet anvender som baggrund for vurdering af turismemæssige forhold i Jammerland Bugt, absolut ikke er dækkende for det aktuelle projekt jvf. eksempelvis de anførte punkter.

Hvorfor er de danske undersøgelser om sådant ikke er anvendt? Derom kan man jo kun gisne, ordet manipulation vil vi ikke bruge, men alligevel…

PS: Husk at skrive en indsigelse

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.