Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 21: Turisme i anlægsfasen?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… enogtyvende emne omhandler turisme i anlægsfasen.

Turisme-aspektet under anlægsfasen?

VVM-materialets hovedvægt for angivelser vedrørende turisme og rekreative oplevelser er i vidt omfang fokuseret på driftsfasen.

Det er ganske åbenlyst, at også anlægsfasen for dette store projekt må forventes at have en ganske væsentlig negativ indflydelse på turismen.

Anlægsfasen vil være den fase med højest støjbelastning, konstant arbejdsbelysning og med megen maritim transport.

Arbejdet forventes, af hensyn til vejrmæssige forhold, intensiveret i sommerperioden (turismens højsæson). Man agter at søge dispensation, så støjgrænser her kan overskrides om natten i forbindelse med forsat arbejde. Arbejdet forventes at foregå 24/7 iht. VVM-rapporten.

Det turde være indlysende, at denne fase med voldsom støj- samt arbejdslys-belastning dag og nat vil være til stærk ugunst for turisme- og rekreative værdier for Jammerland Bugt.

Ingen turist på campingplads, koloni, i feriecenter, i sommerhus eller i mobilhome ved kysten vil anse dette for attraktivt – ingen!

Dette væsentlige aspekt er absolut ikke tilstrækkeligt belyst i VVM-materialet.

Materialet har ej heller her den fornødne kvalitet.

PS: Husk at skrive en indsigelse

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 21: Turisme i anlægsfasen?

 1. Martin Hogh Sorensen skriver:

  Flg indsigelse indsendt:
  Jeg har 4 punkter som jeg føler er dårligt, forkert eller manglende belyst i vvm redegørelsen.

  1.
  Marsvinpopulationen i indre danske farvande er meget afhængig af området Fynd Hoved – Romsø – Asnæs.
  Der blev i 1984/85 lavet en kortlægning af vandringen af marsvin og det blev konkluderet at marsvin fra nord, syd og vest i maj/juni målrettet vandrede mod ovennævnte område. Det drejede sig i høj grad om enlige unge marsvin som søgte mage – men selvom marsvin er temmeligt monogame mødte også en del allerede etablerede par op – muligvis for at skifte partner eller for vise deres unger vej til området til senere brug. Hvis denne vandring forstyrres kan det få helt uoverskuelige konsekvenser for hele bestanden – og i en worst case redegørelse kan det ikke lades ude af betragtning – den kortlægning og konklusion skal addresseres specifikt.

  2.
  Kystens erosion er meget svær at forudsige. Fx var der konstant erodering af Svallerup Strand fra 1960-1990 (mindst 30 m). Derefter har der været konstant tillæg af sand således at det nu er tilbage til 1960-niveau (godt og vel). Der er tilsyneladende en 30-50 årig cyklus, som sikkert skyldes at strømmen kører den ene vej om Svallerup Banke indtil sandet er flyttet hen i den ene ende af bugten, hvorefter strømmen vender og sender sandet tilbage igen – måske. I hvert fald kan vvm redegørelsen ikke på grundlag af få observationer over en kort periode forudsige noget seriøst omkring konsekvenserne, når der sker så store forandringer baseret på en naturlig balance. Først når ovennævnte cyklus er forklaret og taget i betragtning vil en forudsigelse have nogen validitet. Igen ihukommende worst case.

  3.
  Visualiseringen ved borgermødet i Kalundborg Hallen var meget sløret. Det blev undskyldt med dårlig projektor og meget lys i salen – men der var andre billeder (i forbindelse med andre indlæg) med samme projektor som udmærket kunne vise nogle tydelige vindmøller. Selvom konklusionen gav største gene-kategori til vindmøllernes visuelle udtryk, vil beslutningstagere let kunne lade sig påvirke af disse ikke-realistiske visualiseringer. Det virker tendentiøst – og lader den usikkerhed som sådan en subjektiv kategorisering hælde til tilhængernes side.

  4.
  I forhold til offentlige retningslinier for placering af havvindmøller står det specifikt nævnt at man fx ikke kan forestille sig vandbaserede vindmøller placeret i en fjord. I nærværende tilfælde er der godt nok tale om en bugt, men som med alle mulige andre love og bestemmelser er det i lige så høj grad intentionen som det faktuelle indhold af teksten, der danner grundlag for fortolkningen. Jammerlandsbugten er jo netop med sin bebyggelse hele vejen rundt helt at sidestille med en fjord. Selvfølgelig er Tyske Bugt eller Jammerbugten meget langt fra fjord-begrebet – men ånden i bekendtgørelsen lader ikke meget tvivl stå tilbage. Alene på denne baggrund burde Energistyrelsen have stoppet projektet på et tidligt stadie – men da det i lige så høj grad er et forhold som European Energy skulle havd taget med i deres risikovurdering er det ingenlunde for sent.

  Mvh Martin Høgh Sørensen

  Sommerhusejer (1. Række) – Svallerup Strand.

  Sendt fra min iPhone

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.